Venstres nestleder Elvestuen skvises mellom partiet og tre globale trusler

UTE I VERDEN: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) besøkte Vest-Papua i Indonesia i midten av februar - som ledd i hans arbeid for Norges regnskogssatsing. Her er 90 prosent av urskogen fortsatt intakt, og få andre steder har så stor artsrikdom. I mangroveskogene møtte Elvestuen urbefolkningen. Indonesia har nå bekreftet at klimautslippene fra avskoging gikk ned i 2017. Les mer Lukk

I en tid da Venstre sårt trenger sine politikere for å gjenvinne velgere her hjemme, må nestleder Ola Elvestuen også være til stede i regnskogen i Papua.

Det var ett dilemma klima- og miljøminister og Venstre-nestleder Ola Elvestuen kom inn på da han onsdag møtte pressen til oppdatering av viktige klima- og miljøsaker.

Flere av dem dreier seg om globale forhandlinger som krever stor innsats fra en norsk minister.

Et av dem er klimakampen. Nylig besøkte Elvestuen for eksempel Papua i Indonesia, der myndighetene har klart å redusere klimautslipp som følge av avskoging, og dermed kan få en utbetaling fra den norske regnskogsatsingen.

Kort tid før Venstres landsmøte 8. til 10. mars sliter imidlertid partiet med meningsmålinger helt nede på 2-tallet i prosentvis oppslutning.

I en meningsmåling for Vårt Land kommer Venstre faktisk ned på 1-tallet.

– Problemet mitt er at i den posisjonen Venstre er, vil jeg få kritikk hver gang jeg ikke er hjemme. Men vi må være til stede. Norge er i sentral posisjon i alle tre store globale prosesser som pågår nå, sier Elvestuen.

De tre store prosessene

De tre store, internasjonale forhandlingsrundene Ola Elvestuen i kraft av sin jobb må være med på, dreier seg ved siden av Parisavtalen om reduserte klimautslipp, om FN-konvensjonen for naturens mangfold (CBD) og arbeidet med å få på plass en internasjonal avtale mot forsøplingen av verdenshavene.

Neste store skritt i Parisavtalen skjer 1. kvartal 2020, som er fristen for landene til å melde inn sine nye og forhåpentligvis forsterkede mål for utslippskutt.

Underveis dit vil regjeringen forhandle fram en avtale med EU om felles gjennomføring av klimatiltakene.

En «Parisavtale» for en annen av FNs virkelig viktige avtaler, Konvensjonen om bevaring og bærekraftig bruk av verdens biologiske mangfold, CBD, skal finne sted i Beijing i oktober 2020.

På veien dit vil Norge i juli avholde et viktig vitenskapelig møte i Trondheim.

Forhandlinger om en internasjonal avtale mot marin forsøpling, ikke minst av plast, skal finne sted i Nairobi, Kenya i midten av mars.

Dit drar Elvestuen et par dager etter partilandsmøtet.

Mye pepper, lite ros?

– Hvor vanskelig er det å kombinere det å stå på for partiet her hjemme, og oppfylle Norges store oppgaver internasjonalt?

– Jeg reiser bare når jeg må. All politikk er lokal. Vi er jo mye ute her i landet også, sier Elvestuen til ABC Nyheter og legger til:

– Men det viktige å få fram er at på alle de tre hovedproblemene verden står overfor, klima, natur og marin forsøpling kreves tiltak fra internasjonalt nivå og helt ned til lokalt nivå.

– Min utfordring er jo å klare å være til stede når beslutninger tas internasjonalt samtidig som vi klarer å vise fram framdriften i Norge, og ha kontakt med bedrifter, lokalt engasjerte og Venstre lokalt, å være med å bygge parti, sier han.

– Det er et stort spenn, en utfordring gitt at dagen har 24 timer og uka sju dager.r

Arbeidet hjemme og ute har en sammenheng:

– Så er det viktig for oss å synliggjøre betydningen av de internasjonale avtalene også for det vi skal gjennomføres i Norge.

Venstre får mye pepper for tillatelsen til gruvedrift i Kvalsund, vedtak stortingsflertallet fikk gjennom mot Venstres stemmer.

– Omvendt snakker du om at Venstre får miljøseire innad i regjeringen. Hvor mye kreditt får dere i opinionen for den miljøinnsatsen?

– Hehe, vi trenger å få mer. Vi må jobbe fram mot lokalvalget, sier Ola Elvestuen.