Ap og Sp vil bosette flere flyktninger i distriktskommuner som vil ta imot

Masud Gharahkhani (Ap) og Willfred Nordlund fra (Sp) vil at mer av integreringsarbeidet skal skje ute i distriktene. Les mer Lukk

Ap og Sp vil at mer av integreringsarbeidet skal skje ute i distriktene, i kommuner som ønsker å bosette flyktninger.

Før var det kun kommuner med minst 5.000 innbyggere som ble bedt om å bosette flyktninger. Selv om den grensen er fjernet, skal innbyggertall fortsatt tas med i betraktningen før en kommune blir bedt om å bosette flyktninger.

Opposisjonspartiene Ap og Sp mener regelendringen ikke går langt nok i åpne for at også mindre kommuner kan være med på integreringsarbeidet, skriver Nationen.

– Jeg har besøkt samtlige fylker, og mange av stedene jeg har blitt invitert til, er kommuner som virkelig lykkes godt med integreringspolitikk. Ofte bedre enn i de store byområdene, sier stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap).

– Nord-Norge avhengig av innvandring

– Jeg har vokst opp på bygda, så jeg vet betydningen av å komme til et lokalsamfunn hvor norsk blir fellesspråket og du blir inkludert i lokalsamfunnet, sier han.

Gharahkhani får støtte av stortingskollega Willfred Nordlund fra Nordland Sp, som trekker fram bosetting som et gode for sin egen landsdel.

– Nord-Norge er ekstremt avhengig av innvandring for å klare å opprettholde befolkningstallet, sier han og mener spredt bosetning vil avlaste kommuner med områdeutfordringer. Det siste mener han er et argument for at Oslo ikke bør bosette flyktninger.

– Vil legge økt vekt på resultater

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sier både små og store kommuner med gode resultater i integreringsarbeidet får bosette flyktninger i 2019. Han understreker samtidig at det skal være en klar sammenheng mellom bosetting av flyktninger og integreringspolitikken.

– Derfor har regjeringen strammet inn bosetningspolitikken. Fra neste år legger vi større vekt på resultater i integreringsarbeidet når nyankomne flyktninger bosettes. Det viktigste er at flere kommer i jobb. Flyktninger må bosettes der det er behov for arbeidskraft, og der de kan få nødvendig kvalifisering. Dette kommer helt tydelig fram i de nye kriteriene, der resultater i integreringsarbeidet nå teller mest. Både små og store kommuner med gode resultater i integreringsarbeidet får bosette flyktninger neste år, skriver Sanner i en epost til NTB.

– Vi har også innført en ny regel om at vi ikke skal bosette i områder med høy andel innvandrere fra før, slik det er i enkelte deler av byene. Vi må unngå segregering, og sikre at flyktninger integreres i det norske samfunnet, fremholder Sanner.

– Jeg er glad for at Ap på Stortinget ser ut til å støtte regjeringens nye bosetningspolitikk. Sps uttalelser tyder på det samme. Det er bra, sier integreringsministeren.