Stigende motstand på Island mot å ta EUs energipakke og ACER inn i EØS

ACER-STRID: Erna Solberg og Sigurður Ingi Jóhannsson skåler i Washington 13. mai 2016. Stemningen rundt EUs energibyrå ACER og EØS er ikke like gemyttlig. Les mer Lukk

Sentralkomiteen i det islandske Fremskrittspartiet kommer med en erklæring som kan bli spikeren i likkista for å få EUs energipakke og energibyrået ACER inn i EØS-avtalen.

ACER:  

* EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators; Acer) ble grunnlagt 3. september 2009.

* Acer skal sikre et integrert energimarked i EU ved å harmonisere medlemsstatenes regelverk på dette feltet.

* Det er oppnådd enighet mellom EØS/EFTA-landene og EU om hvordan EUs tredje energimarkedspakke, som er rettsgrunnlaget for Acer, skal tas inn i EØS-avtalen.

* Formelt skal Stortinget behandle samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning av 5. mai 2017 om innlemmelse av energimarkedspakken i EØS-avtalen. Energi- og miljøkomiteen har frist til 15. mars med å avgi innstilling i saken, som skal behandles i plenum 22. mars.

* Byrået har hovedkvarter i Slovenias hovedstad Ljubljana. Direktør siden etableringen er Alberto Pototschnig.

Høstmøtet i ledelsen for Fremskrittspartiet, som er Islands svar på Senterpartiet her hjemme, går inn for å reservere Island fra en større pakke energilovgivning fra EU og tilslutning til EUs energibyrå ACER, melder icelandmonitor onsdag.

Dette kommer på toppen av en rekke uttalelser og vedtak i andre islandske partier mot å avgi mer suverenitet til EU på energiområdet, noe det norske Stortinget vedtok å gjøre i mars.

Som om ikke det er nok, viser en fersk meningsmåling fra Maskína på oppdrag av organisasjonen Heimssýn, at 80 prosent av islendingene er imot å gi EU mer myndighet over islandsk energisektor.

Her hjemme ble ACER-vedtaket gjort mot stor motstand blant annet i fagbevegelsen. Arbeiderpartiet sikret flertall for det.

I november gikk organisasjonen Nei til EU til søksmål mot statsminister Erna Solberg for ønsket om å avstå suverenitet til ACER.

Vil ikke avgi energi-suverenitet til EU

Det islandske Fremskrittspartiets leder Sigurður Ingi Jóhannsson som var statsminister, men nå er transportminister, har for lengst varslet sitt syn om å legge ned veto i EØS.

Det vil gjøre Stortingets ønske om å få EUs såkalte 3. energipakke, inkludert energibyrået ACER, vanskelig å få inn i EØS-avtalen. Der skal det nemlig være enstemmighet.

Fremskrittspartiet styrer nå sammen med islandsk SV, De venstregrønne og Høyres søsterparti Selvstendighetspartiet i regjering.

Selvstendighetspartiets landsmøte i mars vedtok også stopp for å avgi mer energi-suverenitet til EU.

Svært forsinket ACER-vedtak

Planen var at det islandske parlamentet, Alltinget, skulle behandle spørsmålet om tilslutning til EUs tredje energipakke i våres. Nå er det utsatt til februar 2019.

Offisielt sier regjeringen at saken er til behandling.