Stortingsflertallet gir veteraner ankerett

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har fått stortingsflertallet med seg på at også veteraner som har tjenestegjort i utenlandsoperasjoner etter 1. januar 2010 skal ha ankerett i erstatningssaker. Les mer Lukk

Stortingsflertallet sørger nå for at veteraner som har tjenestegjort internasjonalt etter 1. januar 2010, får ankerett i erstatningssaker.

– Dette er en viktig seier i kampen mot bruk og kast av norske soldater, og for en verdig behandling av skadde veteraner, sier Rødt-leder og forslagsstiller Bjørnar Moxnes til NTB.

Utenriks- og forsvarskomiteen avga sin innstilling i saken for en snau måned siden. Da hadde Rødt og SV klart å få flertall for sitt syn om at også veteraner som er blitt påført skader i utenlandsoperasjoner etter 1. januar 2010, skal få tilbake ankeretten i erstatningssaker. Denne retten mistet de i 2017 da den nye forsvarsloven trådte i kraft.

– Det er denne skammelige politikken vi nå har fått gjennomslag for å reversere, sier Moxnes.

– Siden vi kunngjorde forslaget i vår, har vi fått flere henvendelser fra veteraner. I ett av tilfellene vi kjenner til, vurderer vedkommende nå om han skal selge bilen eller huset for å betale advokatutgifter til å føre klagesaken i retten, ettersom han ble skadd etter 1. januar 2010 og derfor ikke har noen kostnadsfri ankemulighet. Det haster å gi disse veteranene en reell klagemulighet, sier Moxnes.

Les også: Utvalg med 16 tiltak for Forsvarets veteraner

– Ikke hale ut tiden

KrF som kan havne i forhandlinger om regjeringssamarbeid på nyåret, passet på å gi regjeringspartiene støtte for at et regjeringsoppnevnt utvalg skal komme tilbake med et forslag til en ny klageinstans.

Dette ser opposisjonspartiene på som helt unødvendig, all den tid man allerede har en klageordning for veteraner som ble påført skader i utenlandsoperasjoner før 1. januar 2010. Regjeringens opprinnelige forslag om at det er Finansklagenemnda som skal være ankeinstans, ble avvist.

– Vi ønsket en umiddelbar løsning, å videreføre dagens ordning også for de med skader fra etter 1. januar 2010. Når flertallet ikke ville forplikte seg til det, men ba regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til ankeinstans, er det viktig at regjeringen ikke haler ut tiden, men får på plass en ordning raskt, understreker Moxnes.

Les også: 30 prosent høyere selvmordsrate blant veteraner fra Libanon

– Må stille opp

SV-leder Audun Lysbakken mener Stortinget med vedtaket tar et helt nødvendig ansvar for alle soldatene som er sendt ut i krig og konflikt.

– Norske politikere kan ikke be om noe større fra enkeltmennesker. Da må også Stortinget stille opp for veteraner som har det vanskelig, og derfor er det kjempeviktig å få denne klageadgangen tilbake. Det er også svært viktig at regjeringens modell om å legge dette til Finansklagenemnda legges død, sier Lysbakken til NTB.

– Men jeg skulle ønske at vi bare kunne vedta at den gamle og gode modellen med en nemnd underlagt Forsvarsdepartementet kunne bestå. Å bestille en utredning slik de borgerlige partiene la opp til, er unødvendig bruk av tid, sier Lysbakken.

– Skal gå fort

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) begrunnet under tirsdagens debatt behovet for en ny ankeinstans med at man nå skal hente erfaringer fra dagens erstatningsordning. Spørsmålet nå er når en ny ordning vil tre i kraft. Bakke-Jensen lovet at det vil skje snart.

– Dette er et arbeid jeg er veldig opptatt av å få på plass. Så jeg kan svare et klart ja på at det skal gå fort, sa statsråden.

– Jeg fikk forsvarsministeren til å love å gå raskt fram. Vi skal passe på å holde ham ansvarlig. Jeg mener en ny ordning må være på plass i løpet av noen få måneder, sier Lysbakken.