FN roper varsku: Klimainnsatsen må tredobles

Fossil energi bidrar til store klimagassutslipp i atmosfæren. I Les mer Lukk

Menneskeheten ligger stadig dårligere an i kampen mot klimaendringene, advarer FN. Innsatsen må tredobles hvis Paris-målene skal nås.

Dersom den globale oppvarmingen skal kunne begrenses til maksimalt 2 grader over førindustrielt nivå, duger ikke de frivillige nasjonale løftene som er lagt fram hittil, advarer FNs miljøprogram UNEP i en fersk rapport.

De nasjonale utslippskuttene må tredobles innen 2030 hvis målet skal kunne nås, advares det i rapporten.

Dersom den nåværende utviklingen fortsetter, ligger temperaturene an til å stige til mer enn 3 grader over førindustrielt nivå innen 2100, et scenario som ifølge forskerne kan få enorme konsekvenser.

Rapporten viser samtidig at avstanden mellom de faktiske klimagassutslippene og nivåene som trengs for å nå Paris-målene, har økt kraftig siden i fjor.

Dersom den globale oppvarmingen skal kunne begrenses til 1,5 grader, vil de nasjonale utslippskuttene måtte femdobles, ifølge UNEPs rapport.

Gjennomsnittstemperaturen på kloden har steget 1,1 grad siden slutten av 1800-tallet, hovedsakelig på grunn av menneskeskapte klimautslipp, ifølge FNs klimapanel. Bare denne lille temperaturstigingen har ifølge forskerne bidratt til hetebølger, skogbranner og ekstremvær.

UNEPs «Emissions Gap»-rapport er den niende i rekken.

FNs miljøprogram var inntil nylig ledet av Erik Solheim, som trakk seg etter å ha fått kraftig kritikk av FNs internrevisjon.