KrF går mot egen politikk om barnetrygd

Rødt-leder Bjørnar Moxnes foreslår å be regjeringen om å sørge for at kommuner holder barnetrygden utenfor beregning av sosialstønad. Les mer Lukk

Rødt vil be regjeringen sørge for at kommuner holder barnetrygden utenfor beregning av sosialstønad, men KrF går mot forslaget av hensyn til budsjettavtalen.

Det bekrefter KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad overfor NTB.

– KrF har programfestet at barnetrygden skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget for sosialhjelp. Rødts forslag har budsjettvirkning, og dermed kan vi ikke støtte det. Vi er bundet av budsjettavtalen med regjeringspartiene for 2019, sier han.

Rødt-forslaget ble levert på et møte i Stortingets finanskomité tirsdag, da neste års statsbudsjett ble behandlet. Det lyder: «Stortinget ber regjeringen sørge for at kommuner holder barnetrygden utenfor beregning av sosialstønad, og sette av midler til kompensasjon for dette i revidert nasjonalbudsjett for 2019».

Faller utenfor

Mandag skrev Dagbladet at nesten 50.000 barn ikke får noen glede av at barnetrygden blir økt 1. mars neste år etter at KrF fikk gjennomslag for dette i budsjettforhandlingene. Årsaken er at de aller fleste kommuner regner barnetrygden som inntekt og trekker fra beløpet før de beregner hvor mye sosialhjelp familien skal få.

I fjor var det 47.878 barn i familier som fikk redusert sosialhjelp på grunn av barnetrygden, viser tall fra KOSTRA (Kommune-Stat-Rapportering).

– Det hadde vært bra om dette skaper debatt rundt i kommunene. Min oppfordring er å slutte å regne barnetrygden som en del av inntekten før sosialhjelpen beregnes. Dette er en viktig problemstilling som KrF vil se på i statsbudsjettet for 2020, sier Ropstad.

Bakgrunn:50.000 barn får ingen glede av økt barnetrygd

KrFs hjertesak

Rødt-leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes understreker at KrF selv peker på økningen i antallet fattige familier som begrunnelse for hvorfor økt barnetrygd er viktig.

– Men økningen er ikke mye verdt om vi ikke får slutt på at mange kommuner kutter barnetrygden for dem som får sosialhjelp. Derfor vil vi foreslå at regjeringen sørger for at økt barnetrygd kommer alle familier til gode og ikke utestenger de som mottar sosialhjelp, sier han til NTB.

Moxnes skryter av at KrF har gjort mer for å øke barnetrygden enn både rødgrønne og blå partier de siste 20 årene. I budsjettavtalen kommer det fram at barnetrygden økes med 1.000 kroner i året og til 1.054 kroner i måneden fra 1. mars 2019.

Aktuelt:KrF henter milliarder på Frps hjertesaker

Forsinket budsjett

Stortingets finanskomité avga tirsdag sin innstilling om neste års statsbudsjett, én uke på overtid. Regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre kom for en uke siden til enighet med KrF om 2019-budsjettet.

KrFs interne veivalgsprosess førte til at budsjettprosessen måtte forskyves med én uke, noe som betyr at finansdebatten holdes 3. desember. Forhandlernes avtale sist tirsdag betød imidlertid at det ikke ble behov for ytterligere utsettelser.

Foruten økt barnetrygd fikk KrF gjennomslag for å fjerne momsfritaket på småhandel fra utlandet fra 2020, økt minstepensjonen for enslige alderspensjonister med 4.000 kroner fra neste høst og mer øremerkede penger til bemanning i barnehager og skoler.

Aktuelt:KrF kaller SV-utspill om kongefamilien «tullete»