Carl I. Hagen med Nobel-oppgjør på Stortinget: – Thorbjørn Jagland bør trekke seg

Your browser doesn't support HTML5 video.

Carl I. Hagen med Nobel-oppgjør på Stortinget: – Thorbjørn Jagland bør trekke seg Les mer Lukk

I fjor ble Carl I. Hagens drøm om Nobelkomiteen knust av et hastevedtak i Stortinget. Tirsdag vedtar Stortinget ny regler, og Hagen mener Torbjørn Jagland fredes av Arbeiderpartiet. 

Stortinget behandler tirsdag ny valgordning for medlemmer til Nobelkomiteen.

Et samlet presidentskap i Stortinget går inn for at ledere av internasjonale organisasjoner der stater er medlemmer, ikke skal kunne velges som medlemmer i Nobelkomiteen.

Dette skal imidlertid ikke ha tilbakevirkende kraft og regelendringen rammer dermed ikke Thorbjørn Jagland, som er generalsekretær i Europarådet samtidig som han sitter i komiteen.

Det får Carl I. Hagen til å reagere kraftig.

– Han bør trekke seg som en konsekvens av det vedtak Stortinget fatter i dag. Når han ikke lenger er valgbar bør han fratre! Som leder av Europarådet er det hans jobb å søke et godt forold til alle medlemslands regjeringer og det vil kunne påvirke hans arbeid og synspunkter i Nobelkomiteen, sier Hagen til ABC Nyheter.

Etter Nobel-bråket i fjor tok Venstres Abid Raja til orde for at Arbeiderpartiet for å se på om det er klokt at Jagland fortsetter.

Han mener Jagland nå bør vise klokskap.

– Ingen lover har tilbakevirkende kraft. Men Jagland kan likevel velge å vise klokskap ved å følge Stortingets klare vedtak, skriver Raja i en sms til ABC Nyheter.

Det har til nå ikke lyktes ABC Nyheter å nå Torbjørn Jagland.

– Var aldri på tale

Stortinget har det siste året forsøkt å rydde opp i reglene for hvem som kan sitte i Nobelkomiteen, etter rabalderet rundt Frps nominasjon av tidligere partileder og stortingsvara Carl I. Hagen.

I desember fulgte Hagen debatten fra tilhørerplass, men tirsdag deltok han i debatten som stortingsvara.

– I 1997 var det enighet om en praksis at valgte stortingsrepresentanter ikke skulle være medlemmer, som alle partiet fulgte lojalt. Det var aldri en diskusjon om vararepresentanteter, sa Hagen fra Stortingets talerstol.

– Den praksisen har vært fulgt. Samtidig har det vært en regel at fordelingen av plassene følger partigruppenes valgoppslutning i det det skal velges et medlem til komiteen. I de tidligere 31 årene jeg var medlem på Stortinget var det aldri på tale at andre partigrupper skulle blande seg inn i en nominasjon til Nobelkomiteen. Det ville være helt uhørt at et annet parti var uenig i at parti som hadde retten til et medlem, sa Hagen videre.

Stortinget satte i desember 2017 punktum for høstens Nobel-drama ved å stemme ned den tidligere Frp-formannens drøm om å sitte i Nobelkomiteen. Flertallet viste til et hastevedtak tre dager tidligere der man knesatte prinsippet om at stortingsrepresentanter og vararepresentanter – som Hagen – ikke kan velges.

Stikk til Støre

Frp-nestoren anklaget Arbeiderpartiet for å frede sine egne.

– Første gangen det ble nevnt at også vararepresentanter skulle omtales, var da mitt navn ble lansert som medlem av komiteen, sa Hagen.

– Da fatter Stortinget vedtak om at vararepresentanter skulle være unntatt fra å være valgbare. Det ble gitt tilbakevirkende kraft i prosessen som var i gang. Da var ikke Arbeiderpartiet eller andre opposisjonspartier noe opptatt av at vedtak ikke skal gis tilbakevirkende kraft, men i dag når man fatter et nytt vedtak sier man eksplisitt at det ikke skal gis tilbakevirkende kraft slik at Jagland burde fratre Nobelkomiteen. Det er en merkverdig prinsipielt tenkning Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre må stå for. Når det rammer en politisk konkurrent da kan det gis tilbakevirkende kraft, men når det gjelder eget partis medlem skal det ikke gis tilbakevirkende kraft.

– Jeg synes den prinsipielle forskjellsbehandlingen er trist, selv om den er aldri så populistisk i Arbeiderpartiets og Jonas Gahr Støres øyne, fortsatte Carl I. Hagen.

Kolberg: – Hagen var aldri valgt til noe som helst

Med det nye regelverket blir Thorbjørn Jagland trolig det siste medlemmet i Nobelkomiteen som også er leder for en internasjonal organisasjon som Europarådet.

Martin Kolberg.

– Det er i denne saken ikke grunnlag for å fravike det grunnleggende rettsprinsippet om at ingen lover, regler eller vedtak skal gis tilbakevirkende kraft, sa Arbeiderpartiets Martin Kolberg (Ap) i saken.

Han tok avstand fra Hagens påstander om at Arbeiderpartiet forskjellsbehandler. Kolberg avviste at vedtaket om vararepresentanter i fjor hadde en tilbakevirkende kraft.

– Representanten Carl I. Hagen sa det ikke var orden på vår forståelse av bruken av uttrykket tilbakevirkende kraft. Det er uriktig slik han fremfører det. Carl I. Hagen var på det tidspunktet ikke valgt til noe som helst. Det var en prosess som førte til at man vedtok at vararepresentanter ikke kan tre inn i komiteen. Det var et vedtak som skjedde før Carl I. Hagen ble valgt. Tilbakevirkende kraft var ikke en aktuell sak, slik Hagen forsøker å gi inntrykk av, sa Kolberg.

Hagen stod likevel på sitt.

– Når jeg snakker om tilbakevirkende kraft er det i det øyeblikket prosessen begynner, da har man et regelverk. Når partiet blir invitert til å fremme kandidater er prosessen i gang. Det var da mitt navn dukket opp at man fattet nye vedtak, og det var midt under prosessen. Jeg står fast på at Arbeiderpartiet er et populistisk ledet parti fra Jonas Gahr Støre sin side. Hva årsaken er kan vi bare spekulere i. Om det var en telefon fra Jagland som ikke ønsket meg i komiteen, vet vi ikke. Det har vært nevnt som en mulighet, sa Frp-politikeren.

Presidentskapet innstiller også på at medlemmer bare kan gjenvelges én gang, det vil si at de kan sitte maksimalt tolv år i komiteen. Innstilling ble levert torsdag og skal etter planen behandles i Stortinget 27. november. Da vil presidentskapets innstilling etter alt å dømme bli vedtatt.

SE VIDEO: Her feirer Mukwege årets fredspris

Your browser doesn't support HTML5 video.

Her feirer Mukwege fredsprisen