Stortingsflertall sikrer veteraner ankerett

Rødt-leder Bjørnar Moxnes fikk onsdag med seg stortingsflertallet på å sikre ankerett for veteraner som har tjenestegjort internasjonalt etter 1. januar 2010. Les mer Lukk

Rødt fikk onsdag med seg stortingsflertallet på å sikre ankerett i erstatningssaker for veteraner som har tjenestegjort internasjonalt etter 1. januar 2010.

Utenriks- og forsvarskomiteen avga sin innstilling i saken onsdag.

Rødts leder og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes har reagert kraftig på at veteraner som er blitt påført skader i utenlandsoperasjoner etter 1. januar 2010, har blitt fratatt ankerett i erstatningssaker. Det skjedde da den nye forsvarsloven trådte i kraft i 2017.

– Med dagens innstilling har vi lyktes med å få flertall for å reversere dette alvorlige feilgrepet. Det er en viktig seier i kampen for en verdig behandling av veteranene, sier Moxnes til NTB.

I hans forslag blir regjeringen bedt om å legge fram et forslag for Stortinget om endring av forsvarsloven.

Aktuelt:Moxnes om hytte-avtalen: – Nå må Siv Jensen rydde opp

Moxnes mener et skille mellom skader som er påført før og etter 1. januar 2010, er urimelig. Han er også glad for at flertallet i utenriks- og forsvarskomiteen har avvist forsvarsministerens forslag om at Finansklagenemnda skal være ankeinstans.

– De alvorlige psykiske senskadene som mange veteraner sliter med, krever en helt annen fagkompetanse enn den Finansklagenemnda har, sier Moxnes.

– Norske veteraner har vært villig til å risikere liv og helse i tjeneste for landet sitt. Da skulle det bare mangle at vi har ordninger som gir dem reell kompensasjon for skader, uansett hvor lang tid etterpå de kommer til overflaten, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Aktuelt:Høyre skryter av Moxnes som har «lurt» Arbeiderpartiet