Thorkildsen innhentes av fortida – for tredje gang i Kontrollutvalget

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: NTB Scanpix Les mer Lukk

Varslingssaken mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) vekker gamle saker til live. – Det er tredje gang Kontrollutvalget vil diskutere om Thorkildsen er skikket til jobben som byråd, sier utvalgsmedlem Henrik Gjerding (Frp).

Gjerding viser til den såkalte Bjerke-saken fra 2016 der Thorkildsen ble kraftig kritisert for flere forhold, blant annet for å ha gått for langt inn i en enkeltsak.

Dernest en barnevernssak på St. Hanshaugen der Datatilsynet tidligere i år kom med skarp kritikk av Oslo-byrådets administrasjon for håndteringen av taushetsbelagte personopplysninger.

I ettermiddag vil Kontrollutvalget, som handler på vegne av bystyret, diskutere en mottatt «anmodning om å sette igang undersøkelser av brudd på byrådets opplysningsplikt overfor bystyret.»

Bakgrunnen er det anonyme varselet som ble innsendt til Oslo kommunes varslingsmottak fredag 7. september angående byråd Inga Marte Thorkildsen (SV). I varselet påstås det at byråden «til stadighet unnlater å informere bystyret og komitéen. All informasjon som ville sette leveransene eller arbeidet i Utdanningsadministrasjonen eller Osloskolen i et positivt lys, holdes unna». Det er denne påstanden det nå stilles spørsmål ved om kan innebære et brudd på byrådens informasjonsplikt overfor bystyret.

Les også: Kan bli kalt inn på teppet

Ekstern bistand

I anmodningen som er oversendt Kontrollutvalget i forkant av dagens møte, ber gruppelederne for de fire borgerlige partiene Høyre, Venstre, Frp og KrF Kontrollutvalget om å ta affære. De skriver:

Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, her fotografert i forbindelse med det første offisielle spadetaket for det nye Munchmuseet i Bjørvika i 2015. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Les mer Lukk

«Vi ber om at Kontrollutvalget på selvstendig grunnlag iverksetter undersøkelser av denne og eventuelle andre påstander i varslet som kontrollutvalget mener det er grunnlag for å undersøke. Vi ber om at det benyttes ekstern kompetanse i undersøkelsene, dersom dette er nødvendig for at varslerne skal ha tillit til prosessen. Behovet for å skape ro og gjenopprette normale arbeidsforhold i Osloskolen gjør at vi ber om at undersøkelsene gjennomføres og konkluderes så raskt som mulig.»

Det er Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, som har tatt initiativ til kravet om en granskning overfor de andre borgerlige gruppelederne.

– Dette er ikke for å frata byrådslederen noe ansvar for behandlingen av varselet, men i varselet fremkommer det en påstand om at byråden stadig vekk tilbakeholder informasjon for bystyret, og det er i så fall veldig alvorlig. Og det må bystyret ettergå, og ikke byrådslederen, sier Bjercke til Nettavisen.

Les også:Dette er påstandene i varselet mot byråd Thorkildsen

Kritikk i flere saker

Ifølge Henrik Gjering i Kontrollutvalget føyer dagens anmodning seg inn i rekken av flere saker der det opp gjennom årene er fremmet kritikk knyttet til Inga Marte Thorkildsens håndtering og involvering i konkrete saker.

I desember 2016 hevdet folkevalgte i bydel Bjerke at Thorkildsen på uakseptabelt vis hadde utsatt bydelsansatte for utilbørlig press i to konkrete saker: Den ene en fosterhjemssak der et barn skulle flyttes fra fosterhjem til barnebolig. Den andre en sak om to brukere med store omsorgs- og tilretteleggingsbehov i samlokalisert bolig, Villa Eik.

Det var eksstatsrådens rolle og atferd i så vel avisartikler som facebookinnlegg som i 2016 satte sinnene i kok. Inga Marte Thorkildsen hadde ifølge bydelsutvalget i bydel Bjerke i flere uttalelser i Dagbladet «bidratt til stadig flere negative oppslag om Bjerke bydel» og deres forvaltningspraksis. De mente hennes analyse av saken hadde vært «svært ukritisk» til tross for at byrådsavdelingen tidlig ble informert om sakens fakta.

(Saken fortsetter under)

Byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV). Les mer Lukk

Byråd Inga Marthe Thorkilsen skriver i en e-post til Dagsavisen:

– Jeg registrerer at opposisjonen benytter anledningen til å hente frem avsluttede saker. For øvrig vil jeg fortsette å være opptatt av at innbyggerne i Oslo skal ha en ordentlig beskyttelse og bli hørt i saker som angår dem. Der har vi som kommune og jeg som byråd et stort ansvar.

Thorkilsen understreker at denne saken ble ferdigbehandlet i kontrollutvalget 20. juni 2017. Et enstemmig kontrollutvalg samlet seg da om et felles vedtak, der konklusjonen var at Kommunerevisjonens kartlegging av hendelsesforløpet i saken hadde synliggjort læringspunkter hos flere aktører på mange nivåer.

I et facebookinnlegg datert 11. august 2016 fyrte dessuten stortingsrepresentant Freddy De Ruiter (Ap) av en kraftsalve mot bydel Bjerke om maktbruk, ufølsomme politikere og en administrasjon som «sparker de som ligger nede.» Flere opphissede kommentarer fulgte det hardtslående innlegget, som også Thorkildsen kastet seg på. Hun skrev blant annet: «kan ikke tillate at en bydel får holde på som denne», «vi har noen klare systemproblemer» og «det virker som om utfallet ikke er til guttens beste».

Les også:– Ikke snakk om gjengjeldelse i Thorkildsen-saken, mener jussprofessor

– Alvorlig sak

Bydelsutvalget i bydel Bjerke mente den gangen for to år siden at SV-politikerens opptreden var et grovt brudd på kommunens ledelsesprinsipper. I et fem sider langt brev stilet til kontrollutvalget og kommunerevisjonen i hovedstaden, skrev bydelsutvalget: «Det er på uriktig grunnlag lagt utilbørlig press på bydelens administrative ledelse, spesielt bydelsdirektøren. Vi anser saken for så alvorlig at vi med henvisning til vår varslingsplikt som folkevalgte, vil kreve at det innledes en gransking av byråd Inga Marte Thorkildsen og kommunaldirektør Endre Sandvik.»

Kravet ble undertegnet av samtlige partier, med unntak av Thorkildsens eget parti, SV, og oversendt i kopi til byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

– Dette er på mange måter et deja vu. Det er ikke første gang Inga Marte og hennes lederstil blir tema i Kontrollutvalget. Denne gangen er det spesielt bekymringsfullt at varslerne ikke har tillit til byrådsleder Raymond Johansens undersøkelser og behandling av varslingssaken. De frykter at historien fra Bjerke-saken og tidligere saker vil gjenta seg; og at det hele vil handle om å renvaske skolebyråden og finne feil hos de ansatte, sier Henrik Gjerding til Dagsavisen.

Bystyremøte i morgen

Når bystyret i morgen samles vil gruppelederne fra Høyre, Eirik Lae Solberg, Venstres Hallstein Bjercke, Frps Carl I. Hagen og Erik Lunde fra KrF i en felles uttalelse foreslå at bystyret skal be Kontrollutvalget igangsette undersøkelser om brudd på byrådets opplysningsplikt.

Tidligere kritikk mot Inga Marte Thorkildsen  

April 2012: Inga Marte Thorkildsen (SV) får sterk kritikk for å ha blandet seg inn i etterforskningen av en overgrepssak. Selv mener hun at hun ikke har gjort noe galt. Barneministeren benekter at hun har forsøkt å presse politiet i etterforskningen av et angivelige overgrep mot en liten gutt eller påvirke utfallet av straffesaken. Hun hevder hun bare ville minne etterforskerne på at Statens barnehus i Oslo har spesialkompetanse på å avhøre barn og har helsepersonell som kunne undersøke barnet for å finne eventuelle spor etter overgrep.

Mars 2016: Inga Marte Thorkildsen (SV) anklages for arroganse. Synne Bernhardt i Helsetjeneste­aksjonen ville møte Thorkildsen for å diskutere alvorlige mangler i eldreomsorgen. Svaret var at byråden «har ikke anledning til å møte enkeltpersoner».

Mai 2016: Sakkyndig ut mot Thorkildsen i barnevernsak: «Jeg nekter å tro, Inga-Marte, at du ikke skjønner at når du, som avgått statsråd, blander deg inn i en sak med slike alvorlige påstander som du gjorde, så legges det ekstrem vekt på dette.»

September 2016: Unicare i brev til byrådslederen: – Vi møtte en aggressiv og uhøflig byråd. Et av Oslos største private omsorgsselskaper reagerer kraftig på eldrebyrådens oppførsel under et besøk på Manglerudhjemmet. Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) avviser kritikken.

Saken er opprinnelig publisert på Dagsavisen.no