Hareides Høyre-favoritt advarer KrF: – Ap blir stadig mer radikale

HAREIDES GULLGUTT: Statsminister Erna Solberg og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Les mer Lukk

Fredag skal KrF-leder Knut Arild Hareide for første gang peke ut retning for partiets sidevalg. Nå er det jakt på de foldede hender. 

– Vi vil verne om vår kristne kulturarv, ikke rive den ned, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen til ABC Nyheter.

Tirsdag lanserte Hareide boka «Det som betyr noe». I boka trekkes næringsministeren frem som en av KrFs favoritter i Høyre.

– Det er ingen hemmelighet at politikere som Torbjørn Røe Isaksen og Tone Wilhelmsen Trøen vekker større begeistring i KrF enn representanter for partiets liberalistiske fløy. Men beklageligvis ser det ut til at det er den liberalistiske fløyen som styrker seg i Høyre. Vi så senest et eksempel på dette under Høyres landsmøte våren 2018, der den liberalistiske fløyen vant alle de store slagene i debatten om bioteknologi, skriver Hareide.

KrFs partileder Knut Arild Hareide.

Røe Isaksen, som av Klassekampen er blitt omtalt som Høyres ideologiske ledestjerne, mener Hareide ikke har grunn til å frykte utviklingen i Høyre.

– Høyre er et konservativt folkparti og det er lite hold i at Høyre og regjeringen fører en politikk som ligger langt til Høyre. Snarere har Høyres suksess nettopp vært at vi er et sentrum-høyreparti som både er opptatt av verdiskapning og velferd for folk, sier Røe Isaksen.

Næringsministeren, som er svært aktiv i sosiale medier, la mandag kveld ut et humoristisk bilde av seg selv og Hareides nye bok på Twitter.

– Bare to bad boys som skal slappe av og ha en rolig kveld i sofaen. Knut Arild får ha meg unnskyldt for at jeg har lagt armen rundt ham. Er så redd han skal løpe mot venstre, skrev Røe Isaksen.

– Ap blir stadig mer radikale

Røe Isaksen mener Hareide i boken toner ned forskjellene mellom KrF og Arbeiderpartiet.

– Arbeiderpartiet er partiet som kjefter på kontantstøtten, vil fjerne K-en i KRLE, ha lokalt veto mot friskoler og blir stadig mer radikale i gen- og bioteknologipolitikken, sier han.

– Er Høyre og KrF på vei fra hverandre?

– Høyre og KrF er to ulike partier og har naturlig nok ulikt standpunkt i noen saker. Likevel er det mye mer som forener oss enn som skiller oss ad. Vi har blitt enige om til sammen ti statsbudsjett, en opptrappingsplan mot vold og overgrep mot unge, en dobling av kontantstøtten, satsing på rusomsorg og psykisk helsehjelp, verdiløft i skolen, bemanningsnorm i barnehagen, nytt KRLF-fag og skolegudstjenester for barna våre.

Røe Isaksen peker videre på at han mener Arbeiderpartiet har tatt steg til venstre i norsk politikk.

– Arbeiderpartiet har uten tvil beveget seg til venstre i mange viktige verdispørsmål, og Sosialistisk Venstreparti vil for eksempel at norsk skole i sitt verdigrunnlag skal være livssynsnøytralt og sekulært. Det er ikke aktuelt for Høyre. Vi vil verne om vår kristne kulturarv, ikke rive den ned.

Asheim: – KrF-velgere valgte Erna

– Sammenliknet med Bondevik 2-regjeringen, er vi et moderat parti, sier Henrik Asheim. Les mer Lukk

– Jeg er ikke enig i at den liberalistiske fløyen styrker seg. Sammenliknet med Bondevik 2-regjeringen, er vi et moderat parti, sier Henrik Asheim, finanspolitisk talsperson i Høyre.

– Vi har doblet kontantstøtten etter vi fikk regjeringsmakt. Så har vi en levende debatt om eggdonasjon, men utover det har vi ikke liberalisert partiet. Hareide trenger ikke bekymre seg for at Høyre ikke er deres venner i kampen mot sorteringssamfunnet. Venstresiden er langt mer ytterliggående der Høyre står opp mot. Akkurat den kritikken treffer dårlig.

– Vi har felles forståelse av samfunnet

Asheim understreker at han har respekt for prosessen KrF er i, men håper partiet peker på Erna Solberg.

– Det er en grunn til at KrF har deltatt i alle sentrum-Høyre-regjeringer. Vi har en felles forståelse av samfunnet, religionsfrihet og de små fellesskapene. KrF og Høyre ønsker at familiene skal ha valgfrihet.

– I boka skriver Hareide at han er bekymret for individualismen på høyresiden. Hva sier du til det?

– Erna Solbergs Høyre har ikke styrket individualismen, men fellesskapsløsningene. Regjeringen har styrket rusomsorgen og skolen, og hjelper de som sliter mest. Høyre er et parti som tar samfunnsansvar.

I tillegg viser Asheim til at de fleste KrF-velgerne ønsker Erna Solberg som statsminister.

– Statsministermålingene viser at KrF-velgerne ønsker Erna Solberg som statsminister. Jeg tror nok en hel del KrF-velgere stemte på KrF fordi de ønsket Erna som statsminister, sier han til ABC Nyheter.

Aktuelt:– Med tårer i øynene fortalte Siv Jensen at nå kunne hun ikke gå lenger

SE VIDEO: – Dersom Solberg ikke ordner opp, gjør hun det særdeles vanskelig for regjeringen

Your browser doesn't support HTML5 video.

Hareide: – Dersom Solberg ikke ordner opp, gjør hun det særdeles vanskelig for regjeringen Les mer Lukk

Utviklingen i Høyre bekymrer Hareide

Kommentatorer tolker boka til Hareide dit at KrF-lederen tydlig mener det er feil å inngå et samarbeid med en regjering bestående av et stort Høyre og et sterkt Fremskrittsparti.

– Individualismen vi finner i liberalismen på høyresiden i norsk politikk, bekymrer meg. Den gjør enhver til sin egen lykkes smed. Det fører til at flere står alene, skriver Hareide.

KrF-lederen mener Høyre ikke lenger er en «sterk alliert i kampen mot sorteringssamfunnet», og at partiet i familiepolitikken «har tatt et steg bort fra KrF de siste årene».

– Noen ganger hører jeg knapt forskjell på SVs og Høyres talspersoner når de diskuterer familiers valgfrihet. Regjeringssamarbeidet med de liberalistiske partiene Fremskrittspartiet og Venstre forsterker denne trenden, slår Hareide fast.

– Det er ikke på grunn av skattepolitikken, velferdspolitikken, distriktspolitikken eller miljøpolitikken at KrF tradisjonelt har valgt et samarbeid med Høyre. Det er på grunn av andre verdispørsmål. Hvis Høyre i stadig større grad velger å bevege seg bort fra sin verdikonservative arv, gir det også færre grunner til at KrF skal foretrekke Høyre fremfor andre partier.

Høyre-nestleder: – En alvorlig feilslutning

Høyres nestleder Jan Tore Sanner mener Hareides bok har en alvorlig feilslutning. I et debattinnlegg i Vårt Land omtaler han Høyre og KrF som hjertevenner i kampen mot sorteringssamfunnet.

– Forsvaret av mangfoldet og kampen mot ideen om det «perfekte» mennesket er helt sentralt for kristendemokratiske og liberalkonservative partier. Men det er en alvorlig feilslutning i hans bok. Han konkluderer med at Høyre og Arbeiderpartiet har nærmet seg hverandre i disse spørsmålene. Det er kun riktig når det gjelder metoder for å hjelpe barnløse til å få barn, slik som eggdonasjon, men er definitivt ikke riktig når det gjelder foreldres mulighet til å bestemme hvilke barn de skal få, skriver Sanner.

Han viser til Stortingets behandling av Bioteknologimeldingen og Høyres landsmøte sin resolusjon om bioteknologi som ble vedtatt før sommeren.

– Dette kommer til uttrykk allerede innledningsvis i «verdi»-delen av innstillingen til meldingen. Der skiller Arbeiderpartiet lag med flertallet og er ikke med på denne helt sentrale verdiformuleringen: «Menneskeverdet skal ikke være avhengig av bestemte empiriske og kvalitative egenskaper som kroppslig utvikling, rasjonell evne, sosial tilhørighet osv. Flertallet vil motvirke et sorteringssamfunn der man kan velge bort kvaliteter hos barnet man ikke ønsker, eller velge kvaliteter man vil ha. Flertallet vil advare mot en utvikling der valg av kvaliteter for barnet endrer menneskesynet.» Dette gir seg også utslag i konkret politikk. Der Høyre og Kristelig Folkeparti gjennomgående i innstillingen setter klare grenser mot sorteringssamfunnet, gjør Arbeiderpartiet det motsatte, skriver Sanner.

Jan Tore Sanner (H) i samtale med KrF-leder Knut Arild Hareide. Les mer Lukk

Peker mot venstre

Mange kommentatorer mener det tyder på at Hareide vil peke på Jonas Gahr Støre som landets nye statsminister.

Han skriver at han opplever Støre «som en mer sentrumssøkende og livssynsåpen Ap-leder enn mange av lederne partiet har hatt tidligere. Han er ikke opptatt av gamle dogmer, men av å lede et sosialdemokratisk parti for vår tid».

– Noen mener at det nærmest er en naturlov at KrF må velge samarbeid med høyresiden, fordi de mener partiet er «borgerlig». Mange i KrF misliker sterkt at denne merkelappen settes på partiet, skriver Hareide videre.

I helgen sa Ap-leder Støre at han mener KrF vil få større gjennomslag hos Arbeiderpartiet enn hos dagens regjering.

– Jeg mener KrF ville kunnet få større gjennomslag for viktige saker innenfor internasjonal solidaritet, klima, fattigdomsbekjempelse og rettferdig fordeling hos oss enn hos dagens regjering, men vi har stor respekt for at KrF selv gjør sine vurderinger og tar sine valg, sa Ap-lederen til ABC Nyheter.

SE VIDEO: Hareide med advarsel til Frp og Høyre

Your browser doesn't support HTML5 video.

Hareide med advarsel til Frp og Høyre: – De bestemmer selv hvor farlig de lever Les mer Lukk