Avklaring: Huaweis eks-statssekretær aktiv lobbyist i pågående sikkerhetssak for departementet

HUAWEIS MANN: Samferdselsdepartementet bekrefter at temaet Vidar Brein-Karlsen lobber om overfor stortingsrepresentanter, er noe departementet er dypt involvert i. Les mer Lukk

Vidar Brein-Karlsen satt som statssekretær dypt involvert i gradert materiale. Lobbyingen hans på vegne av Huawei ser nå ut til å bryte med karanteneforpliktelsene hans.

Frp-politikeren Vidar Brein-Karlsen var statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet til januar i år, men som ABC Nyheter avdekket onsdag, driver han allerede nå lobbyvirksomhet til beste for det kinesiske selskapet Huawei overfor stortingspolitikere.

Virksomheten ser ut til å være brudd på karantenebestemmelsene Brein-Karlsen er ilagt som avtroppende politiker.

Bestemmelsene forbyr ham å involvere seg i saker eller saksområder der Justis- og beredskapsdepartementet eller Samferdselsdepartementet er involvert, fram til 18. juli neste år.

Men det avviser Brein-Karlsen overfor ABC Nyheter å ha gjort:

– Som jeg forstår det, foreligger det ikke noen sak i departementene som omhandler det sikkerhetsarbeidet som Huawei er involvert i, sa han.

Lobber om sikkerhet i telekom

Ifølge eks-statssekretæren bryter han altså ikke karantenebestemmelsene hvis temaene han tar opp, er noe de to departementene ikke jobber med.

Men nå får ABC Nyheter bekreftet at temaene Huaweis mann inviterte Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik til å snakke om, såvisst er tema for Samferdselsdepartementet.

Utgangspunktet for det hele er at Senterpartiet, som i sin tid godtok at Huawei fikk kontrakt med Telenor om å bygge ut mobilnettet her i landet, i lys av de siste årenes utvikling har blitt engstelige for at kinesisk etterretning kan misbruke Huaweis engasjement her i landet til å tappe opplysninger.

For å dempe deres uro, inviterte Vidar Brein-Karlsen i en e-post 28. august, som ABC Nyheter har fått innsyn i, politikerne til et møte.

«Jeg viser til medieoppslag og debatt i går vedrørende ovennevnte tema, samt skriftlig spørsmål tidligere i år om det samme. Sikkerhet i norsk telekomsektor er viktig. Det kommer også til å bli viktigere i tiden som kommer. Vi ønsker å invitere dere til en presentasjon av dette og andre interessante temaer innen telekom sett fra Huaweis ståsted.», skrev han der.

Samferdselsdepartementet avklaring:

ABC Nyheter spurte Samferdselsdepartementet ordrett om temaene Brein-Karlsen inviterte til, er noe departementet jobber med eller ikke.

«Ja. Samferdselsdepartementet jobber løpende med sikkerhet i norsk ekomsektor (dvs. telesektor). I forbindelse med arbeidet med ny sikkerhetslov og forskrifter, som nå er på høring, har departementet hatt særlig oppmerksomhet rettet mot anskaffelser i ekomnettene.», svarte Samferdselsdepartementet i en epost.

De tilbakeviser dermed Brein-Karlsens påstand om at temaet for lobbyvirksomheten hans lå utenfor det departementene nå jobber med.

Justis- og beredskapsdepartementet har ikke besvart ABC Nyheters likelydende spørsmål til dem.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for Karantenenemnda, som avgjør betingelsene for avtroppende politikere. De ønsker ikke å kommentere spørsmålet om Vidar Brein-Karlsen har brutt karantenebestemmelsene før stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) har fått svar på sitt skriftlige spørsmål om samme.

Avventende partileder Siv Jensen

Siv Jensen har ikke besvart ABC Nyheters spørsmål om hva hun som partileder mener om at en avgått statssekretær fra Frp nå driver lobbyvirksomhet til beste for kinesiske Huawei mot Stortinget - trass i Karantenenemndas beslutning og aktivitetsforbud til 18. juli 2019.

– Brein-Karlsen har selv svart på dette, og sier at han har kontaktet Karantenenemnda og bedt om en vurdering, sier imidlertid hennes pressekontakt Petter Kvinge Tvedt.