Jarle Aabø kan bli vraket som MDG-medlem

PR-rådgiver Jarle Aabø står i fare for å bli kastet ut av Miljøpartiet De Grønne bare en uke etter at han meldte seg inn.

– I utgangspunktet er vi glad for å få nye medlemmer, men dette virker mer som et PR-stunt enn en seriøs innmelding, sier partisekretær Lars Gaupset til Dagbladet.

Aabø står bak Facebook-siden « Nyhetsavisen Ja til bilen i Oslo », og flere ble overrasket da han 21. august kunne fortelle at han hadde meldt seg inn i MDG.

I et brev til Aabø ber Gaupset om svar på tre spørsmål om innmeldingen. Der opplyses det også at MDG vurderer å opprette en eksklusjonssak mot ham. Aabø har lagt ut sine svar på Facebook. Aabø vil ikke kommentere saken overfor Dagbladet, men viser til innlegget han har lagt ut. Der avviser han anklagene om hets og latterliggjøring.

Bakgrunn:Jarle Aabø i Ja til bilen i Oslo: - Jeg har meldt meg inn i MDG

Ifølge partisekretær Gaupset har Aabøs Facebook-gruppe «som hovedfokus å angripe MDG og Oslo-byrådets miljø- og samferdselspolitikk».

Det er på bakgrunn av paragraf 16.2 i MDGs vedtekter at Aabø kan bli ekskludert, noe som tidligst vil kunne skje under partiets landsstyremøtet i begynnelsen av september.

Der heter det: «Medlemmer som åpenbart motarbeider partiets grunnleggende prinsipper, grovt bryter partiets vedtekter og skriftlige retningslinjer eller som handler på en slik måte at det grovt kan skade partiets omdømme, kan ekskluderes fra partiet».

Jarle Aabø:– Det må være lov å dumme seg ut i Norge