Anundsen slår tilbake mot påstander om løgn: – En enorm innsats fra regjeringen

Tidligere justis-og beredskapsminister Anders Anundsen innrømmer at han har vært upresis, men påstanden om løgn slår han tilbake. Les mer Lukk

SV mener man kan slå fast at eks-minister Anders Anundsen (Frp) løy til Stortinget. – En upresis formulering, svarer Anundsen. 

– Standarden i norsk politikk har sunket med Solberg-regjeringen. Nå er det Stortingets rolle å holde standarden. Feilinformasjon er et brudd på Grunnloven, så hvis ikke Stortinget kraftfullt reagerer på det, da er ikke Stortinget Stortinget lenger.

De sterke ordene kommer fra SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes.

Han mener nettet snører seg rundt statsminister Erna Solberg og flere av Frps tidligere justisministre etter kontrollhøringen mandag.

Der innrømte Erna Solberg at hun var «upresis i høringen i 2017», og at regjeringen har feilrapportert til Stortinget om objektsikring.

– Hvis ikke det får konsekvenser å feilinformere, da har ikke Stortinget gjort jobben sin, fortsetter SV-politikeren til ABC Nyheter.

Feilrapporteringen til Stortinget skjedde da Anders Anundsen var justisminister.

– Vi kan slå fast at Anundsen løy til Stortinget. En ting er at man klarte å feiltolke Politidirektoratets rapportering, til at nå var alle skjermingsverdige objekter i justissektoren på plass og ferdig. Det var en massiv feilinformasjon, men når han får telefoner, eposter og brev fra Politidirektoratet allerede i november 2015 og senere, men fortsetter å fortelle den usannheten. Da er det en løgn, sier Knag Fylkesnes.

Bakgrunn:Riksrevisoren: – Regjeringen er ikke bare på overtid, det er hinsides alle frister

Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Regjeringen feilinformerte - la skylden på POD

Saken er:

I november 2015 varslet Politidirektoratet regjeringen om at de hadde misforstått sikringsstatusen for kritiske bygg og feilinformert Stortinget.

Bakgrunnen er at regjeringen i oktober 2015 informerte Stortinget om følgende : «Samtlige virksomheter i justissektoren har rapportert at skjermingsverdige objekter er sikret i henhold til forskrift om objektsikkerhet».

Bakgrunn: Humlegård: Regjeringen har feiltoket rapportering

Det ble klart under høringen at ikke var riktig at Politidirektoratet hadde rapportert at objektsikringen i justisfeltet var ordnet opp i, selv om Erna Solberg hevdet det under forrige høring i 2017.

– Politidirektoratet har aldri rapportert grønt om objektsikring, sa politidirektor Odd Reidar Humlegård til ABC Nyheter mandag.

Les også:Erna tok selvkritikken: – Jeg var upresis

Politidirektoratet hadde riktignok rapportert inn feil, men det gjaldt sikringsstyrker, og det gjaldt ikke hele justisfeltet, men bare en del av det.

Både muntlig og gjennom brev varslet POD regjeringen.

– Vi rapporterte ikke for hele justissektoren. Vår rapportering var for politiet, og dette handlet kun om status for bruk av sikringsstyrker, sa Humlegård og understreket at «det har definitivt vært en feil lenger opp i systemet» .

Fakta om kritikken mot regjeringens terrorsikring  
  • Riksrevisjonen har i to rapporter fra henholdsvis oktober 2016 og juni 2018 konkludert med svært alvorlige mangler i regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger mot terror og angrep, såkalt objektsikring.
  • Rapportene viser at sikringsarbeidet, som Stortinget vedtok skulle vært ferdig i 2015, ligger langt på etterskudd både hos politiet og Forsvaret, og det er uavklart når man vil være i mål.
  • Ifølge rapportene har regjeringen ikke sørget for nok finansiering til grunnsikring, og politiet og Forsvaret mangler en felles forståelse for hvilke sivile nøkkelobjekter som skal pekes ut. Det pekes videre på svakheter ved Heimevernets operative evne, samt manglende avklaringer og analyser av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte viktige objekter.
  • Riksrevisjonen karakteriserer saken som «svært alvorlig», som er den sterkeste kritikken kontrollorganet bruker, og som betyr at liv og helse står i fare.
  • Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holdt i løpet av vinteren og våren 2017 én åpen og én lukket høring i saken.
  • I en hemmelig innstilling i kjølvannet av høringene innstilte Ap, Sp, KrF, SV og MDG på at regjeringen hadde opptrådt «sterkt kritikkverdig», den sterkeste form for kritikk Stortinget kan rette uten å fremme mistillit. Det ble imidlertid ikke flertall for dette, da Venstre valgte den mindre alvorlige formuleringen «svært alvorlig og kritikkverdig».
  • Under den åpne høringen uttalte daværende justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) at rapporten tegnet et øyeblikksbilde og at situasjonen i dag var langt bedre enn rapporten tilsa.
  • En ny rapport fra Riksrevisjonen i juni 2018, som viste situasjonen til og med utgangen av 2017, konkluderte imidlertid med fortsatt store mangler i sikringsarbeidet, selv om oppfølgingen var noe bedret.

Anders Anundsen la skylden på POD

Så sent som i april 2016 gjentok Anders Anundsen den feilaktige informasjonen til Stortinget. I et brev til Hårek Elvenes (H), på spørsmål om status for terrorsikring, skrev Anundsen:

«Justis- og beredskapsdepartementet informerte i desember 2014 NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet, red.anm.) om at samtlige virksomheter i justissektoren har rapportert at skjermingsverdige objekter er sikret i henhold til forskrift om objektsikkerhet.»

Først i mai 2016 korrigerte Anders Anundsen overfor Stortinget at det var store manglet i objektsikringen.

Under høringen i 2017 la også Anundsen skylden på POD:

Anundsen påpekte i høringen at departementet ikke var klar over at alt ikke var i orden før Riksrevisjonen påpekte alvorlige mangler i sin rapport. Det var også grunnen til at dette ikke ble grepet fatt i tidligere.

At Politidirektoratet ga feil informasjon til departementet, viser svakheter og risikofaktorer, innrømmet den tidligere statsråden.

Avviser løgn

Det er riktig at formuleringen i statsbudsjettet for 2016 var upresis og kunne misforstås. Dette ble rettet opp senere overfor Stortinget, sier Anundsen til ABC Nyheter tirsdag, men han avviser SVs påstand om løgn:

– Å anklage noen for løgn betyr at en mot bedre vitende har gitt feilaktige opplysninger. Det er ikke tilfellet. Presisjonsnivået burde vært høyere i akkurat denne ene setningen i et statsbudsjett fra Justisdepartementet på cirka 300 sider, sier han videre.

Anders Anundsen var Justis- og beredskapsminister da POD informerte om feilen i statsbudsjettet. Les mer Lukk

– Enorm innsats fra regjeringen

Han mener det er trist at en «uheldig formulering skal overskygge det faktum at Norge aldri har vært tryggere».

– Hvis en ser litt større på faktum og status for samfunnssikkerhet og beredskap under Solberg-regjeringen, og for eksempel leser samfunnssikkerhetsmeldingen fra 2016 hvor det blant annet rapporteres på alle tiltak fra Gjørv-kommisjonen og Den særskilte komité, så ser en at den innsatsen regjeringen har gjort er enorm. Det er trist at en upresis setning i et budsjett, og eventuelt en upresis formulering i en høring skal overskygge det faktum at Norge aldri har vært tryggere og at regjeringen har gjort jobben sin, i motsetning til den regjeringen Fylkesnes sitt parti deltok i, fortsetter den tidligere jusitsministeren.

Han står ved at kritikken mot Politidirektoratet var rett.

– Min kritikk av POD i høringen i 2017 var riktig og presis. Det er bare å lese referatet fra høringen. Den gang var det spørsmålet om bruk av sikringsstyrker som var i Riksrevisjonens hovedfokus, og på dette punktet rapporterte POD feil, hvilket jeg siterer i den aktuelle høringen. Objektsikring er et krevende fagfelt og jeg forstår at enkelte, også politikere, kan blande sammen ulike begreper og utsagn. Det gir ikke grunnlag for å anklage andre for å lyve.

Les også:Hva er egentlig objektsikring?

Hvorfor korrigerte ikke Amundsen?

SVs Torgeir Knag Fylkesnes utfordret forhenværende justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) på hans rolle i høringen i mars 2017:

Tidligere justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen. Les mer Lukk

– Det har kommet fram at statsministeren i forrige høring feilinformerte Stortinget. Lyset var ikke grønt, men rødt. Så fikk vi høre i dag at Politidirektoratet i lang tid hadde sendt inn informasjon til Justis- og beredskapsdepartementet ved flere anledninger om dette. Hva gjorde du som fagstatsråd den gang for å rette opp feilinformasjonen? spurte SV-politikeren.

– Jeg registrerte uenighet, men hadde ikke satt meg inn i det som hadde skjedd før min tid. Jeg gikk ikke inn og vurderte hva som hadde skjedd før min tid. Alt jeg informerte Stortinget om, var korrekt, svarte Amundsen.

Til ABC Nyheter sier SV-representanten at Tor Mikkel Wara, Per-Willy Amundsen og Anders Anundsen har misforstått sin konstitusjonelle rolle.

– Alle Frp-statsrådene har misforstått sin rolle. De tror at den dagen de kommer inn som minister til den dagen de går, kun det tidspunktet de har ansvar for å informere Stortinget korrekt. De har ansvaret for at all informasjon som Stortinget har i saken er korrekt, enten det er tilbake i tid eller nå. De må jo rette opp feilinformasjon, sier han.

At Frp har hatt fire justisministre mener han kompliserer saken. I NRKs Dagsnytt Atten mandag, ville ikke Wara kommentere hva hans tidligere justisministre har sagt.

– Det er komisk at Wara sier han ikke kan svare på hva som har skjedd tidligere i saken. Han skal sørge for at all informasjon som er på hans saksfelt i denne saken er korrekt. Det er komisk at han ikke kan uttale seg om ting som har vært før hans tid, men å kritisere Stoltenberg-regjeringen før denne regjeringstiden - det vil han gjerne snakke om. Jeg mener han oppfører seg som en skoledebattant, sier Knag Fylkesnes.

Wara viste mandag til at da Stoltenberg-regjeringen fastatte forskriften om objektsikkerhet i oktober 2010, ble det lagt til grunn at den ikke ville medføre administrative eller økonomiske konsekvenser «av betydning».

Per-Willy Amundsen og Tor Mikkel Wara har onsdag ikke besvart ABC Nyheters henvendelse.

Innsikt:Hvorfor kan dette gi regjeringen trøbbel? Fem spørsmål og svar

– Hvem visste hva når?

I et møte tirsdag ble det klart at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener de ikke fikk gode nok svar i den åpne høringen om terrorsikring mandag, og vil ha en ny lukket høring.

– SV vil jobbe for at den neste høringen vil være mest mulig åpen. Vi ønsker at høringen skal ha både en åpen og lukket del, sier Knag Fylkesnes.

Han mener det er naturlig at deler av høringen er lukket, slik at de får grillet regjeringstoppene om gradert informasjon.

– Vi er ikke ferdige med å kartlegge hva som har skjedd. Hvem visste hva når? spør Knag Fylkesnes.

– Erna bør beklage overfor politidirektøren

SV-toppen mener det bør komme en beklagelse fra statsministeren.

– Det verste er at hun la skylden på Politidirektoratet, og er det en ting som provoserer meg, er det ledere som skylder på andre under seg. Erna Solberg peker på andre, også etterpå sier hun det var upresist. Erna Solberg bør beklage overfor Norge, Stortinget og politidirektøren.

– De har begynt å ha som vane å feilinformere, og det er ekkelt, avslutter han.

SE VIDEO: Solberg tok selvkritikk etter feilinformasjonen: – Jeg var upresis

Your browser doesn't support HTML5 video.

Erna Solberg tar selvkritikk etter feilinformasjon: – Jeg var upresis i forrige høring Les mer Lukk