Støre utelukker ikke mistillit: – Dette er svært alvorlig

Jonas Gahr Støre er ikke beroliget etter gårsdagens terrohøring. Les mer Lukk

Erna Solbergs selvkritikk og forklaring under terrorhøringen mandag beroliget ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre. 

– Jeg er ikke beroliget etter gårsdagen. Riksrevisjonens analyse ble i hovedsak bekreftet av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og det vil ta tid og koste penger å få på plass den beskyttelsen vi trenger. Vi fikk høre at bare to av politiets tolv skjermingsverdige objekter er sikret, og at Forsvaret er på etterskudd. Det er urovekkende, skriver Støre i en e-post til ABC Nyheter.

Stortinget burde fått bedre informasjon om forsinkelsene i arbeidet med terrorsikring, innrømmet regjeringen mandag.

– Svært alvorlig

– Både statsminister og statsråder innrømmet at de ikke har informert Stortinget som de burde. Tidsfrister er skjøvet på uten at Stortinget er informert på ryddig vis, og regjeringen har ikke gitt Stortinget et helhetlig bilde av situasjonen. En regjering skal ikke gi Stortinget feil eller mangelfull informasjon, så dette er selvsagt svært alvorlig, fortsetter Arbeiderpartiets leder.

I 2012 vedtok Stortinget at alle sikringsverdige objekter skulle ha en grunnsikring innen 2015. Senere utsatte regjeringen fristen for gjennomføring av arbeidet til 2025 – uten å informere de folkevalgte.

– Jeg forstår at vi kunne vært tydeligere på dette feltet, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) da han stilte i kontrollkomiteens høring om terrorsikring mandag.

– Vi har ikke kommunisert den planen som er lagt fram til 2025, innrømmet forsvarsministeren.

Bakgrunn:Solberg tar selvkritikk: – Jeg har vært upresis

Aktuelt:– Regjeringen er ikke bare på overtid, det er hinsides alle frister

Utelukker ikke mistillit

Når det gjelder et eventuelt mistillitsforslag, har Støre følgende kommentar:

– Det er for tidlig å si, men saken er ikke avsluttet med gårsdagen. Jeg mener det er klokt at kontrollkomiteen nå har samlet seg om en ny, lukket høring, slik at vi får klargjort også forhold som fremkommer i de graderte dokumentene. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål.

Fakta om kritikken mot regjeringens terrorsikring  

* Riksrevisjonen har i to rapporter fra henholdsvis oktober 2016 og juni 2018 konkludert med svært alvorlige mangler i regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger mot terror og angrep, såkalt objektsikring.

* Rapportene viser at sikringsarbeidet, som Stortinget vedtok skulle vært ferdig i 2015, ligger langt på etterskudd både hos politiet og Forsvaret, og det er uavklart når man vil være i mål.

* Ifølge rapportene har regjeringen ikke sørget for nok finansiering til grunnsikring, og politiet og Forsvaret mangler en felles forståelse for hvilke sivile nøkkelobjekter som skal pekes ut. Det pekes videre på svakheter ved Heimevernets operative evne, samt manglende avklaringer og analyser av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte viktige objekter.

* Riksrevisjonen karakteriserer saken som «svært alvorlig», som er den sterkeste kritikken kontrollorganet bruker, og som betyr at liv og helse står i fare.

* Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holdt i løpet av vinteren og våren 2017 én åpen og én lukket høring i saken.

* I en hemmelig innstilling i kjølvannet av høringene innstilte Ap, Sp, KrF, SV og MDG på at regjeringen hadde opptrådt «sterkt kritikkverdig», den sterkeste form for kritikk Stortinget kan rette uten å fremme mistillit. Det ble imidlertid ikke flertall for dette, da Venstre valgte den mindre alvorlige formuleringen "svært alvorlig og kritikkverdig».

* Under den åpne høringen uttalte daværende justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) at rapporten tegnet et øyeblikksbilde og at situasjonen i dag var langt bedre enn rapporten tilsa.

* En ny rapport fra Riksrevisjonen i juni 2018, som viste situasjonen til og med utgangen av 2017, konkluderte imidlertid med fortsatt store mangler i sikringsarbeidet, selv om oppfølgingen var noe bedret.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener de ikke fikk gode nok svar i den åpne høringen om terrorsikring mandag, og vil ha en ny lukket høring.

Det ble klart etter møtet mandag.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen ble også enige om å sende flere spørsmål til Erna Solberg om Sandberg-saken.

ABC Nyheter har sett et utkast til brevet, før det ble gjort noen få endringer under møtet.

Les spørsmålene her:Hvorfor mistet Solberg tilliten?