Opposisjonen er ikke ferdige med å presse regjeringen: – Solberg har brutt Grunnloven

Your browser doesn't support HTML5 video.

Skjebnehøring for statsministeren
Opposisjonen er ikke ferdige med å borre i regjeringens feilrapportering og arbeid med terrorsikring. Ingen avviser mistillit mot Solberg-regjeringen. 

STORTINGET (ABC Nyheter): – Jeg er ikke beroliget. Objektsikringen skulle vært på plass for lengst, og den er det fortsatt ikke. Det som bekymrer meg mest er at de ikke sørget for å orientere Stortinget på en ordentlig måte. For eksempel den betydelige utsettelsen fra 2015 til 2025, sier leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen, til ABC Nyheter.

Stortinget fikk ikke beskjed om at arbeidet med terrorsikring ble utsatt til 2025, bekreftet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Andersen mener kritikken fra Riksrevisjonen er blitt bekreftet mandag.

– Kritikken er veldig sterk, og den er bekreftet.

Fakta om kritikken mot regjeringens terrorsikring  

* Riksrevisjonen har i to rapporter fra henholdsvis oktober 2016 og juni 2018 konkludert med svært alvorlige mangler i regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger mot terror og angrep, såkalt objektsikring.

* Rapportene viser at sikringsarbeidet, som Stortinget vedtok skulle vært ferdig i 2015, ligger langt på etterskudd både hos politiet og Forsvaret, og det er uavklart når man vil være i mål.

* Ifølge rapportene har regjeringen ikke sørget for nok finansiering til grunnsikring, og politiet og Forsvaret mangler en felles forståelse for hvilke sivile nøkkelobjekter som skal pekes ut. Det pekes videre på svakheter ved Heimevernets operative evne, samt manglende avklaringer og analyser av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte viktige objekter.

* Riksrevisjonen karakteriserer saken som «svært alvorlig», som er den sterkeste kritikken kontrollorganet bruker, og som betyr at liv og helse står i fare.

* Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holdt i løpet av vinteren og våren 2017 én åpen og én lukket høring i saken.

* I en hemmelig innstilling i kjølvannet av høringene innstilte Ap, Sp, KrF, SV og MDG på at regjeringen hadde opptrådt «sterkt kritikkverdig», den sterkeste form for kritikk Stortinget kan rette uten å fremme mistillit. Det ble imidlertid ikke flertall for dette, da Venstre valgte den mindre alvorlige formuleringen "svært alvorlig og kritikkverdig».

* Under den åpne høringen uttalte daværende justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) at rapporten tegnet et øyeblikksbilde og at situasjonen i dag var langt bedre enn rapporten tilsa.

* En ny rapport fra Riksrevisjonen i juni 2018, som viste situasjonen til og med utgangen av 2017, konkluderte imidlertid med fortsatt store mangler i sikringsarbeidet, selv om oppfølgingen var noe bedret.

* SV og Rødt har antydet at de kan fremme mistillitsforslag mot regjeringen på grunn av saken. På direkte spørsmål har Ap og KrF ikke avvist at også de kan ende på mistillit.

– Hva tenker du om mistillit etter det du har hørt i dag?

– Jeg tenker ingenting om mistillit nå. Nå skal vi avklare fakta og ha en ordentlig gjennomgang. Riksrevisjonens rapport er veldig sterk, og den er bekreftet, sier han til ABC Nyheter.

Bakgrunn:Solberg tar selvkritikk: Jeg var upresis

SV: Solberg har brutt Grunnloven

SVs Torgeir Knag Fylkesnes mener det er en viktig vending i saken om objektsikring at statsminister Erna Solberg (H) tar selvkritikk om rapporteringen.

– Erna Solberg erkjenner at hun har feilinformert Stortinget, og jeg synes hun tar ganske lett på det. Du skal etter Grunnloven ikke gi feil informasjon til Stortinget, og nå har vi fått bekreftet det som var vår mistanke, sier Knag Fylkesnes til pressen.

Han mener Solberg har feilinformert Stortinget og dermed brutt Grunnloven.

– Er det en naturlig konsekvens at dere fremmer mistillit?

– Jeg kommer til å gjøre det jeg sa før høringen, og nå skal vi vurdere strategien videre. Jeg tror med en gang du går inn på sporet om mistillit, så stopper prosessen. Vi må kunne i bunns til alt. Det er fortsatt mer feilinformasjon må vi avklare, sier SV-politikeren.

– Men utgangspunktet er at når du feilinformerer Stortinget, da går det ikke lenger.

Kjernen er at Erna Solberg under den forrige høringen i 2017, uttalte at Politidirektoratet hadde meldt grønt om sikringsverdige objekter:

– Når Politidirektoratet melder grønt og det meddeles Stortinget at man er i havn med objektsikring, er det basert på feil informasjon, sa statsministeren den gangen.

Det ble tilbakevist at politidirektør Odd Reidar Humlegård i høringen mandag.

– Det har definitivt vært en feil lenger opp i systemet. Politidirektoratet har visst meget godt hva vi har rapportert om. Objektsikring og sikringsstyrker er to vidt forskjellige ting, sa Humlegård til ABC Nyheter.

Les også:Per-Willy Amundsen: – De rødgrønne ville forsinket beredskapen

SE VIDEO: Solberg tar selvkritikk

Your browser doesn't support HTML5 video.

Erna Solberg tar selvkritikk etter feilinformasjon: – Jeg var upresis i forrige høring Les mer Lukk

KrF: Alvoret er ikke blitt svekket

– Vi er veldig glad for at statsministeren tar selvkritikk, men alvoret i rapporten er ikke blitt svekket. Dette er fortsatt en alvorlig sak, og jeg vil ikke avskrive noe som helst, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan til pressen.

Han vil ikke mene noe om mistillit på det nåværende tidspunktet.

Med sin vippeposisjon i Stortinget, blir spørsmålet nå hvordan KrF stiller seg til et mulig mistillitsforslag.

Les også:Moxnes ber Solberg ta ansvar for feilinformasjon: – Alle kan ikke peke på noen andre

IKKE BEROLIGET: Statsminister Erna Solberg og leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen Dag Terje Andersen før åpen høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite i riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av objektsikring. Erna Solberg sier regjeringen burde kommunisert bedre, tydeligere og tidligere til Stortinget. Les mer Lukk