Senterpartiet mener regjeringen svekker krav til forsvarsmobilisering

Soldater fra 2. bataljon fotografert under øvelse i Finnmark i 2015. Regjeringen vil gjøre dette om fra en stående styrke til en mobiliseringsstyrke. Foto: Ole Sverre Haugli / Hæren / NTB scanpix Les mer Lukk

Senterpartiet mener regjeringen går bort fra kravet om at 2. bataljon i Indre Troms skal være kampklar innen 48 timer.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) skriver til Stortinget at 2. bataljon skal «være klar i løpet av få dager».

Sp holder dette opp mot at forsvarsministeren i oktober i fjor sa at den skal være mobilisert i løpet av 48 timer.

– Dersom regjeringen nå går bort fra 48-timersmålet, betyr det at man ikke hadde en gjennomførbar plan. Dette føyer seg inn i rekken av vedtak som er for dårlig forberedt, og som samlet sett gir dårlige løsninger og et svekket forsvar av Norge, sier forsvarspolitisk talskvinne Liv Signe Navarsete.

Opposisjonen på Stortinget har reagert på forslaget om at 2. bataljon, som har base i Skjold leir i Indre Troms, ikke skal være en helt eller delvis stående styrke, men en mobiliseringsstyrke.

Les også:Færre mener Forsvaret er nødvendig

Forsvaret setter av 26 kampfly til NATO

– Ikke lenger stående styrke

Liv Signe Navarsete (Sp)

Sp påpeker at dette er én av tre avdelinger som skal være «den norske Hærens knyttneve mot en potensiell trussel». Å omgjøre én av disse tre til en mobilisert avdeling vil i praksis si at man skal belage seg på en tilsvarende struktur som Heimevernet og hente inn personell i tilfelle krig og krise, mener partiet.

– Senterpartiet er sterkt kritisk til regjeringens politikk og motstander av å omgjøre 2. bataljon fra en stående avdeling til en mobiliseringsavdeling. Vi mener at 2. bataljonen skal bestå, og at det regjeringen gjør ved å kutte i de operative stående styrkene i dagens hær, er særdeles uklokt, sier Navarsete.

Les også:Klassekampen: Forsvaret vil opprettholde driften på Andøya

Politiker rystet etter øvelse med Heimevernet

– Kalles inn ved behov

Bakke-Jensen viser i svaret til regjeringens endringer i førstegangstjenesten, både hvor den gjennomføres og lengden på den. Dette skal gjøre at operative avdelinger ikke skal være avhengig av ferske og uerfarne soldater.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)

– For 2. bataljon innebærer det at soldater med 16. måneders førstegangstjeneste øver hvert år etter dimittering, innenfor rammene av dagens tjenesteplikt. 2. bataljon vil i det daglige være bemannet med nøkkelpersonell som forvalter avdelingens materiell og mobiliseringsreserver, samt planlegger årlig trening, skriver forsvarsministeren.

– Dette gjør at soldatene ved behov kan kalles inn på kort varsel. Disse tiltakene vil til sammen gjøre at 2. bataljon kan ha en høy reaksjonsevne gjennom hele året og være klar i løpet av få dager, konkluderer han.