EU-skeptiske Senterpartiet: – EU er viktig for å løse utfordringene i asylpolitikken

Heidi Greni (Sp).
Senterpartiet holder døren åpen for et felles europeisk asyl-samarbeid. Men mener det er FN og ikke EU som bør koordinere felles løsninger. 

Menneskesmuglere og mafia tjener millioner på å utnytte migranter og flyktninger på livsfarlige reiser til Europa. I tillegg er mange av asylsøkerne til Europa såkalte grunnløse asylsøkere uten beskyttelsesbehov.

Derfor jobber europeiske politikere og EU iherdig for å finne felles løsninger som skal fornye asylsystemet og gjøre det med rettferdig.

Torsdag skal det holdes toppmøte i EU, hvor migrasjon- og flyktningutfordringer vil være et av de store temaene.

Trolig vil landene enes om å opprette mottakssentre i Nord-Afrika. Målet er at de kyniske båtsmuglerne skal presses ut og at asylinnvandringen blir mer rettferdig fordelt og forutsigbar.

Aktuelt: Full forvirring om EUs asylplan

Arbeiderpartiet har uttalt at de ønsker en «nullvisjon» for asylinnvandring, Erna Solberg omtalte det overfor ABC Nyheter som «å slå i luften».

Men statsministeren understreket at «alle kan være enige i tanken» om å ha en slutt på grenseflyktninger.

– Spørsmålet er om vi kan få en bedre asylbehandling. Det dreier seg om godt samarbeid med EU, byrdefordeling mellom landene, finne måter å raskere avklare hvem som ikke har beskyttelsesbehov men som er migranter av andre grunner, og faktisk det å returnere de raskere, sa Solberg onsdag.

Senterpartiet: – FN bør styre

EU-skeptiske Senterpartiet er åpne for en felles europeisk løsning, men har ikke konkludert. Til nå er det for mange ubesvarte spørsmål, mener Sp.

– Systemet i dag fungerer dårlig. Det er et ekstremt urettferdig press på Italia og Hellas. Vi mener vi er nødt til å ta diskusjonen om det er mulig å etablere felles asylsentre hvor vi kan hente ut kvoteflyktninger med et reellt beskyttelsesbehov, sier innvandringspolitiske talsperson Heidi Greni (Sp) til ABC Nyheter.

Hun understreker at likevel mye er uavklart nå:

– Man er nødt til å komme frem til en avtale om fordelingen. Og skal Senterpartiet støtte en slik løsning er vi nødt til å være trygge på at man kan garantere for sikkerheten og rettsikkerheten til asylsøkerne. Vi er nødt til å være sikre på at vi gir de en god asylbehandling. Det må være trygt i leirene, sier Greni.

Hun mener det er FN og ikke EU, som bør styre eventuelle felles, europeisk asylsentre.

– EU har en rolle her, men jeg ser for meg at hvis vi skal gå inn for den modellen må FN ha ansvaret for sikkerheten, fordelingen og behandlingene av asylsøknadene, sier Greni.

– Mener du EUs rolle er viktig?

– EU har en viktig rolle fordi mange av de som skal være med er i EU, og dermed er EU viktig for å løse utfordringene i asylpolitikken. Men det er FN som bør ivareta alle som skal være med på fordelingen.

I 2016 uttalte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at Sp vil ha full norsk råderett over asylpolitikken, og ba regjeringen avvise forslag om å overlate behandling av asylsøknader til EU.

Aktuelt:Feil at flyktninger hovedsaklig drar til rike land i nord

Avviser Arbeiderpartiets nullvisjon

– Arbeiderpartiet går inn for en nullvisjon for asylinnvandring. Hva tenker du om det?

– Det er klart vi ønsker færrest mulig asylsøkere og færre på flukt. Det ønsker jo alle, men slik er dessverre ikke verden. Senterpartiet står fast på våre internasjonale forpliktelser, og vi er forpliktet til å behandle asylsøknaden hvis noen søker på grensen.

– Men man kan ta politiske grep for å begrense asylinnvandringen?

– Ja, vi ønsker færrest mulig ubegrunnede asylsøkere. Nullvisjonen er en absurd problemstilling, men Senterpartiet skal absolutt være med å diskutere felles, europeiske løsninger. Men vi kan ikke konkludere før vi er sikker på at sikkerheten og rettsikkerheten blir ivaretatt. Nå avventer vi forhandlingene som pågår, avslutter Greni.

Aktuelt:Erna fnyser av asylvisjon: – Litt som å slå i luften