Erna slår ned politiets bønn: – Grenser for hvor mye penger du kan bruke

Statsminister Erna Solberg.
Politiets Fellesforbund mener regjeringens satsing på beredskapssenter og nye helikoptre går utover «hverdagen». Statsminister Erna Solberg sier det er begrenset hvor mye penger regjeringen kan bruke. 

STATSMINISTERBOLIGEN (ABC Nyheter): Regjeringen rører sammen satsingen på nytt beredskapssenter og helikoptre med nærpolitireformen, advarte leder i Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad før helgen.

Sigve Bolstad: Forbundsleder i Politiets Fellesforbund. Les mer Lukk

– Ja, det stemmer at budsjettene er økt. Jeg klarer å lese tallene og det har vært en økning, men budsjettet er ikke i nærheten av å øke i takt med de oppgavene politiet er satt til å gjøre, sa Bolstad til ABC Nyheter.

Tirsdag holdt statsminister Erna Solberg sin halvårlige pressekonferanse og oppsummerte arbeidet både i regjeringen og i Stortinget.

Statsministeren slår fast at det er begrenset hvor mye penger regjeringen kan bruke på politiet.

– Politiets Fellesforbund slår alarm om at regjeringen rører sammen satsingen på beredskapssenter og helikopteranskaffelser med nærpolitireformen. De mener den reformen blir underfinansiert. Hva er dine tanker om det?

– Vi har en gedigen økning i politibudsjettene og det er alltid slik at det er grenser for hvor mye penger du kan bruke. Vi bygger et stort nytt beredskapssenter som koster mye. Vi kjøper nye helikoptre. Det er klart at det har en betydning for hva vi ellers har råd til når du bruker to milliarder over et par år på store satsinger til politiet, sier Solberg til ABC Nyheter.

– Men det gir større beredskap. Det gir større evne til å sikre oss, sier hun.

– Ernas beredskapsløft har gått utover bekjempelse av hverdagskriminaliteten

Bolstad i Politiets Fellesforbund har sansen for svaret til Solberg.

– Hun er ærlig på at det har konsekvenser å satse på beredskap. Man har kjørt et stort løft på beredskap, og det er nødvendig. Det er ikke vi uenige i, men vårt poeng er at det har gått på bekostning av hverdagskriminaliteten. Politiet sliter med etterforskning og det å jobbe forebyggende fordi pengene går til beredskap, sier Bolstad til ABC Nyheter tirsdag.

– Løftet på beredskap har vært så stort at man ikke har klart å løfte alt det andre man skulle i politireformen, fastslår han.

Bakgrunn:Politiet slår alarm om politireformen

– En farlig utvikling

Den siste tiden har flere i politiet slått alarm om utfordringene i politiet.

«Som hovedverneombud i et av landets største politidistrikt, anser jeg nå tiden inne for å varsle om en farlig utvikling innenfor etaten».

Det skriver hovedverneombud i Sør-Øst politidistrikt, Per Fronth, i et innlegg på politiforum.no. Han mener politiet ikke har fått nok penger til å gjøre politireformen til en suksess.

Fronth lister opp resultatet av det han mener er en underbemannet og underfinansiert reform:

  • Dårligere sikkerhet for befolkningen.
  • Dårligere rettssikkerhet for ofre og utøvere av kriminalitet.
  • Generelt dårligere service for befolkningen.
  • Helseskadelig arbeidsmiljø for svært mange ansatte i etaten.
  • Utslitt/utrangert utstyr som skal benyttes av de ansatte – for å hjelpe befolkningen.

Den dagen katastrofen er et faktum, og man skal lete etter syndebukker nedover i systemet, må vi huske dette: Syndebukkene sitter ikke nedover i systemet. Syndebukkene sitter på toppen. Det er ikke politidirektøren eller politimestrene som skal stilles til veggs.

– De som skal stilles til ansvar er de som valgte å bevilge så lite penger at katastrofen til slutt ble et faktum. Når katastrofen er et faktum, skal vi be de bevilgende myndigheter om å stå frem og fortelle oss hvorfor de ville spare penger på politi og påtalemyndighet, skriver Front videre.

Arbeiderpartiet mener «tidenes politisatsing er en bløff».

Les saken:– Tidenes politisatsing er en bløff

Justisminister Wara: – Behov for klare prioriteringer

Etter at Politiets Fellesforbund fredag slo alarm om at beredskapssenteret og helikoptrene går utover beredskapen i hverdagen, har ABC Nyheter forsøkt å få justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) i tale.

Justisminister Tor Mikkel Wara.

Mandag forsøkte ABC Nyheter igjen å få svar på hvordan Wara mener politireformen går, om den er underfinansiert og om Wara er bekymret for signalene fra politiet.

Via kommunikasjonsavdelingen i Justisdepartementet sender justisminister Tor Mikkel Wara følgende sitat:

«Det har vært en betydelig økning i bevilgningene til politiet siden regjeringen tiltrådte i 2013. For 2018 er det bevilget over 18 milliarder kroner til politiet. Politiets driftsbudsjett er styrket med 100 millioner kroner i frie midler som i all hovedsak går til distriktene, i tillegg videreføres 296 millioner kroner til politidistriktene fra 2017, og det er bevilget midler for å ansette de nyutdannede fra Politihøgskolen også i 2018. I tillegg kommer 30 millioner kroner til Oslo-politiet for kriminalitetsforebyggende innsats i Oslo Sør. Samtidig stilles det krav til effektivisering også i politiet i 2018, og det er fortsatt behov for klare prioriteringer. Det er Politidirektoratet som har ansvar for å fordele midler internt i etaten, basert på tildelingsbrevet fra departementet.»

Les også:

Politiet får kritikk: Sommel ga overgrepsdømt stefar strafferabatt

Mange barnevoldsdømte får strafferabatt

Slo og sparket kjæresten – fikk strafferabatt