Statsministeren kritiserer Stortingets vedtak om innleie

Your browser doesn't support HTML5 video.

Statsministeren refser Stortinget etter vedtak om innleie Les mer Lukk

Statsministeren mener Stortingets innstramming i innleie av arbeidskraft er problematisk og vil ha muligheten for å justere vedtaket. Ap og SV reagerer sterkt.

– At et flertall i Stortinget fatter inngripende beslutninger uten høringer og grundige utredninger kan være krevende, sa statsministeren da hun tirsdag holdt sin halvårlige pressekonferanse og oppsummerte arbeidet både i regjeringen og i Stortinget.

Av mange nederlag i Stortinget er det vedtaket om innleie av arbeidskraft hun synes er mest problematisk. De rødgrønne partiene og KrF sørget for en innstramming for bemanningsbransjen som går mye lenger enn det regjeringen opprinnelig ønsket.

Vedtaket innebærer blant annet et forbud med såkalte nulltimerskontrakter i alle bransjer, det vil si avtaler der ansatte i bemanningsbyråer står uten lønn mellom oppdrag. I tillegg blir det fra neste år bare bedrifter bundet av en tariffavtale som får lov å leie inn arbeidskraft.

– Vi vet for lite om hva konsekvensen vil være. Derfor mener jeg at Stortinget må se på de praktiske konsekvensene av vedtaket med et åpent sinn og være åpen for justeringer hvis evalueringen viser uheldige utslag, sa Solberg.

Hun advarer blant annet om faren for økt byråkrati for bedriftene.

Ap og SV reagerer

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik reagerer kraftig på at statsministeren sår tvil om oppfølgingen av Stortingets vedtak om innstramming i bruk av innleid arbeidskraft.

– At statsministeren refser Stortinget for å ha fattet et flertallsvedtak mot hennes vilje, er temmelig arrogant. Det er nettopp fordi regjeringen har vært passiv i å ta tak i et reelt problem at stortingsflertallet har vært nødt til å ta nødvendige grep, sier Tajik.

Hun mener dette viser at statsministeren ikke tar kampen mot sosial dumping på alvor og mener det er et alvorlig problem at stadig flere jobber i Norge blitt utført av firmaer som baserer seg på innleie av arbeidskraft.

Også SV-leder Audun Lysbakken reagerer på statsministerens uttalelser.

– Jeg forventer at Erna Solberg følger opp Stortingets vilje både på innleie for å sikre folk trygge arbeidsplasser, og alle de andre anmodningsvedtakene som stortingsflertallet ønsker, sier han.

Aktuelt: Solbergs regjering bankes grønn og blå på Stortinget

Nederlagene

Statsministeren ga på pressekonferansen uttrykk for at hun lever godt med nederlagene.

– I 2018 har Stortinget behandlet 249 saker med til sammen 1.582 forslag til vedtak. Jeg har registrert at andre partier har lagt fram skrytelister på ti-tolv punkter som de har fått gjennomslag for. Det får være greit, for da er vel mesteparten av det gjenstående regjeringens seiere, sa statsministeren.

Opptjent pensjon fra første krone er en av hovedsakene for Arbeiderpartiet og SV til høsten. De har tatt mål av seg til å skaffe flertall på Stortinget for dette forslaget i ordningen med obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Statsministeren advarer nå partiene mot å gjøre endringer.

– Arbeidet med pensjonsreformen har vært krevende helt fra det startet under Bondevik II, og det var krevende under Stoltenberg II. Nå vil reformen bli krevende å stå ved, når endringene blir merkbare for den enkelte. Derfor er det særlig viktig å ikke endre på det som er en bærebjelke i det bærekraftige velferdssamfunnet, for kortsiktig politisk gevinst, advarer hun.

Aktuelt: Regjeringen er positiv til mottakssentre i Afrika

Inkluderende arbeidsliv

Det bærekraftige velferdssamfunnet er regjeringens politiske hovedprosjekt. Solberg mener regjeringen har en gyllen sjanse til å få folk tilbake i ordinært arbeid.

– Denne gangen må vi sørge for at de mange som ønsker en sjanse i arbeidslivet, kommer i jobb. Lykkes vi, vil det være et viktig bidrag til det bærekraftige velferdssamfunnet.

Aktuelt: Listhaug om kritikken fra Solberg: – Det må hun gjerne mene