Stortingets presidentskap sa nei til kostnadsredusering på 90 millioner kroner

Stortinget kan sees fra byggegropen i Nedre Vollgate, hvor enorme masser er gravd ut for å gjøre plass til en ny tunnel. Foto: Tore Meek / NTB scanpix Les mer Lukk

Stortingets administrasjon mente byggeprosjektets kostnader kunne vært kuttet med nesten 90 millioner kroner. Men presidentskapet sa nei på grunn av sikkerhet.

I Riksrevisjonens gjennomgang av prosjektet slår de fast at kostnadene kunne ha blitt redusert med mellom 79,3 og 89,3 millioner kroner, ifølge VG. Forslagene til sparetiltak ble foreslått hvert år mellom 2013 og 2016.

Stortingsadministrasjonen har blant annet foreslått å ikke bygge en snuplass formet som en T i en tunnel, som kunne spart prosjektet for 20 millioner, og estimerte at 15 millioner kroner kunne spares ved ikke å bygge nytt beredskapsrom. Det ble også foreslått å redusere kostnader av blant annet innredning, materialvalg og kunstnerisk utsmykking.

Sp: Mangler krav til nøkternhet

Kostnadene for byggeprosjektet på Stortinget har økt fra 70 millioner kroner i 2011 til et anslag på 2,3 milliarder kroner i år.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen mener det mangler krav til nøkternhet for presidentskapet.

– Det har utviklet seg en kultur som går ut på at Stortinget bevilger det presidentskapet ber om, sier han.

– Fulgt opp i etterkant

Presidentskapet har ifølge Riksrevisjonen vist til sikkerhetshensyn som begrunnelse for hvorfor sparetiltak ikke har blitt satt i gang.

Avdelingssjef Terje Olsen i Eiendoms-, sikkerhets- og serviceavdelingen skriver følgende i en epost til VG:

– I de tilfellene der kostnadsreduserende tiltak er blitt vedtatt, er disse blitt fulgt opp i etterkant. Tiltak man ikke har gått for, handler om viktig funksjonalitet som det derfor ikke har vært ønskelig å gjennomføre.