Justisdepartementet avviser at «oktoberbarn-saken» treneres

Mange engasjerer seg i spørsmålet om hva som skal skje med de enslige mindreårige asylsøkerne som har fått midlertidig opphold i Norge. Bildet er fra en markering foran Stortinget 20. november. Les mer Lukk

Justisdepartementet forsikrer at ingen afghanere blir sendt ut av Norge hvis de kan være omfattet av en instruks som Stortinget har bedt om at blir fjernet.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har fått kritikk fordi hun ikke har fått fjernet en instruks som gjør at flere afghanere har fått midlertidig opphold fram til 18-årsdagen, for så å bli uttransportert. 14. november vedtok stortingsflertallet, mot Høyre og Frps stemmer, ny behandling av søknadene til noen av disse enslige mindreårige asylsøkerne.

Justisdepartementet svarer at intensjonen i vedtaket ble fulgt opp samme dag ved at utlendingsmyndighetene UDI og UNE fikk beskjed om å utsette returer inntil videre av personer som kan være omfattet av vedtaket.

– Ingen som kan være omfattet av Stortingets vedtak, vil bli uttransportert nå, opplyser pressevakt Andreas Bjørklund til Klassekampen.

Ifølge Bjørklund må det utarbeides en ny instruks før den gamle kan oppheves, og departementet jobber med det nå.

– Som spørsmålene sendt til de parlamentariske lederne viser, hefter det en del uklarheter ved Stortingets vedtak som må avklares før et slikt nytt regelverk kan ferdigstilles. Dette arbeider departementet nå med på høygir, og vi håper å kunne presentere det om kort tid, opplyser Bjørklund.

De parlamentariske lederne har fått et brev med svarfrist 5. januar.