Skaper nordisk uniformsunion

Nå skal de nordiske landene kjøpe felles uniformer for mer enn 4 millirader kroner, men beholde nasjonal kamulflasje. Her møtes generalinspektørene for det svenske, danske og norske Heimevernet under Cold response 2016. Les mer Lukk

De nordiske landene går sammen om innkjøp av nye uniformer til over 4 milliarder kroner. – Gledelig, sier forsvarsminister Frank Bakke-jensen.

For å skape et felles system for striduniformer har de to nordiske NATO-landene slått seg sammen med alliansefrie Sverige og Finland.

Det er første gang landene går sammen om en anskaffelse av militært utstyr, og det er snakk om enorme beløp. I fremtiden skal nordiske militære ha de samme klærne fra innerst til ytterst, men de ulike nasjonenes særegne kamuflasjefarger vil bli beholdt.

– De nordiske landene har gjennom flere år hatt et tett og godt samarbeid på flere områder. Det er gledelig at vi nå oppnår konkrete resultater av samarbeidet ved at vi går sammen om en fellesanskaffelse av feltuniformer til fire land, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i en pressemelding.

Han tror tiltaket kan føre til reduserte kostnader og bidra til bedre utnyttelse av ressursene.

4,1 milliarder kroner

Både norske Forsvarsmateriell og svenske Försvarsmakten anslår kostnadene til opp mot 425 millioner Euro (4,1 milliarder norske kroner), før skatt. Norges andel kan bli 150 millioner Euro (1,4 milliarder).

Kontrakten er lyst ut internasjonalt og vil gjelde for syv år. Innkjøpet koordineres av norske Forsvarsmateriell.

Det omfattende innkjøpet er en del av prosjektet Nordic Combat Uniform (NCU) som ble startet opp i februar 2016. Det legger opp til et felles stridsuniformsystem som skal brukes «i alle forsvarsgrenene til de fire nordiske landene under trening og operasjoner både nasjonalt og internasjonalt».

De tekniske kravene for systemet vil være de samme for alle nasjonene, med unntak av logistiske krav og nasjonale kamuflasjemønstre.

– Jeg er stolt over at de nordiske landene nå beviser at vi kan utføre en militær anskaffelse sammen. Vi har jobbet målrettet for dette, sier oberst Lars Torgeir Dahl som er styremedlem i prosjektet.