Nye svar fra Siv Jensen om SSB

Siv Jensen har svart på nye spørsmål fra Stortinget om hvorfor tidligere SSB-sjef Christine Meyer (bildet) måtte på. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Les mer Lukk

Finansminister Siv Jensen (Frp) fastslår at SSB-sjef Christine Meyer ikke var avhengig av hennes tillit for å kunne fortsette i stillingen. – Det er en omgåelse av sannheten, mener Meyer.

– Det er et sterkt stillingsvern knyttet til stillingen, som er uavhengig av statsrådens tillit, skriver Jensen i et nytt brev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om den dramatiske avgangen til den tidligere SSB-sjefen Christine Meyer 12. november.

Dette til tross for at Jensen to dager før Meyers avgang uttalte hun ikke lenger hadde tillit til Meyer. Meyer kontret samme dag med å uttrykte bekymring for SSBs uavhengighet og uttalte at en SSB-direktør ikke skal være avhengig av «finansministerens politiske tillit». Likevel valgte hun å gå av to dager senere.

Helt siden kontrollkomiteen gikk inn i saken 14. november har komitémedlemmene vært opptatt av hvorvidt Meyer, som var utnevnt av Kongen i statsråd, virkelig var avhengig av Siv Jensens tillit for å fortsette i stillingen. Komiteen var imidlertid ikke fornøyd med Jensens første svar på spørsmålet, og gjentok spørsmålet i et nytt brev til statsråden forrige uke.

Les også:Mann hetset SSB-Meyer – fikk politiet på døren

– Åpner for misbruk

I sitt nye svar onsdag gjentar finansministeren budskapet fra sitt første svar om at en etatsleder, selv om vedkommende ikke er avhengig av statsrådens tillit, etter hennes syn må tenke gjennom forholdene og egen stilling i en situasjon der finansministeren ikke lenger har tillit til vedkommende.

– Gjennom 2017 har viktige samfunnsaktører, ved flere anledninger, uttrykt bekymring om leveranser fra SSB. (...) Det ble min vurderinger etter møtene med Meyer at det var grunn til å stille spørsmål ved om hun ville kunne lede SSB videre på en måte som ga tilstrekkelig trygghet for leveranser fra SSB, var samlende for organisasjonen og ga tilstrekkelig trygghet for allmennheten, utdyper Jensen.

NTB jobbet onsdag kveld med å få en kommentar fra Meyer til Jensens nye svar. Forrige uke uttalte Meyer at de seks svarene Jensen da hadde gitt Stortinget, ikke ga en korrekt og dekkende fremstilling av saken.

Jussprofessor Mads Andenæs er blant dem som har uttalt seg kritisk til Siv Jensens uttalte mistillit til Meyer.

– Det spiller ingen rolle hva som var grunnlaget for den erklærte mistilliten. Dersom det nå etableres at SSB-direktøren må ha tillit fra finansministeren, er vi kommet på helt galt spor. Dette åpner for alle slags former for misbruk i fremtiden, uttalte Andenæs til Dagens Næringsliv tidligere denne måneden.

Les også:SSB-direktør støtter Meyers forklaring

Vurderer utilbørlig press

Bakgrunnen for konflikten var bekymringer fra en rekke hold, både fra partene i arbeidslivet, Stortinget og andre samfunnsaktører, knyttet til Meyers planlagte omorganisering av det statlige statistikkbyrået. Jensen har hevdet at Meyer hadde fått en rekke advarsler fra departementet gjennom hele året uten å lytte, og at det derfor var behov for å «dra i nødbremsen». Meyer har på sin side hevdet at støtten fra Finansdepartementet først forsvant da det ble kjent at innvandringsforsker Erling Holmøy skulle flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen.

Komiteen varslet tidligere i høst at den vil gå inn i saken for å vurdere om Siv Jensen har utøvd utilbørlig politisk press i saken, men var ikke fornøyd med de første svarene finansministeren ga. Totalt 25 nye oppfølgingsspørsmål ble sendt departementet forrige uke, som hadde frist på seg til midnatt onsdag med å komme med nye svar.

Detaljert gjennomgang

Det nye svaret fra Jensen på totalt 169 sider, inkludert en rekke møtereferater, sms- og e-post-utskrifter og annen dokumentasjon komiteen hadde bedt om, ble lagt ut på departementets nettside onsdag ettermiddag.

– Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i dag fått en detaljert gjennomgang av saken slik den har forløpt. Jeg er glad for å få utdype saken for komiteen. Det er nødvendig å modernisere og omstille SSB, men endringene må verken svekke byråets evne til å levere på samfunnsoppdraget eller foregripe statistikklovutvalget. Dette har vi vært opptatt av hele tiden, og vi har som kjent advart mot det en rekke ganger, skriver Jensen i en kommentar til det nye brevet.

– En omgåelse av sannheten

I en uttalelse sendt til NTB onsdag kveld, fremholder Meyer blant annet at hun ble presset til å si opp sin stilling. Med henvisning til en mye omtalt pressekonferanse finansminister Siv Jensen (Frp) holdt 10. november, der spørsmålet om tillit ble tatt opp, skriver hun:

– Det er en omgåelse av sannheten når finansministeren på tidspunktet da pressekonferansen fant sted, ikke mente at jeg var avhengig av hennes tillit, spesielt når hun sa at jeg måtte tenke gjennom hvordan jeg ville forholde meg til hennes manglende tillit. Jeg opplever at jeg ble presset til å si opp min stilling.

Hun viser samtidig til at statsråden offentlig hadde sådd tvil om omorganiseringen av SSB.

Meyer skriver innledningsvis at hun vil komme tilbake til en mer detaljert redegjørelse dersom Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ønsker det.

– Ikke korrekt

Samtidig kommenterer hun flere deler av det totalt 169 sider lange brevet som Jensen sendte til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité onsdag.

– Det er ikke korrekt at departementet ikke har hatt synspunkter på konkrete innplasseringer av enkeltmedarbeidere i avdelingene i SSB. Samtalen den 27. oktober dreide seg om å endre innplasseringen av en navngitt forsker som jeg ikke ville etterkomme uten en skriftlig instruksjon fra departementet, skriver hun, og fremholder videre

– Løsningen som jeg godtok, dreide seg om at to navngitte forskere skulle få med seg arbeidsoppgavene over i statistikkavdelingene. Finansdepartementet bekreftet i samtalen at de var innforstått med at den kvalitetsforbedringen SSB hadde planlagt ikke ville bli gjennomført med denne løsningen.