Trekker sosial dumping på landeveien inn i Stortinget

SOSIAL LASTEBIL-DUMPING: Stadig mer av transportarbeidet på landeveiene i Norge gjøres av utenlandske selskaper med billig EØS-arbeidskraft, som utkonkurrerer norske aktører. Nå får Ap forslag til tiltak fra YS-forbundet Yrkestrafikkforbundet. Les mer Lukk

Yrkessjåførenes organisasjon YTF fremmer tre forslag for Arbeiderpartiet på Stortinget om hvordan sosial dumping blant utenlandske sjåfører skal motarbeides på norske veier.

– Det vi ser daglig, er at det blir avdekket uverdige forhold blant utenlandske sjåfører som kjører i Norge. Det er nærmest fritt fram for useriøse aktører som driver sosial dumping, sier forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet, YTF, til ABC Nyheter.

Han møtte nylig Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann Sverre Myrli og Arild Grande i arbeids- og sosialkomiteen for å rope varsko om en galopperende utvikling i feil retning i transportbransjen.

Som følge av EUs frie flyt og EØS-avtalen overtar utenlandske selskaper med lavtlønte østeuropeiske sjåfører stadig mer av transporter til, fra og i Norge.

– Når det avdekkes at sjåfører kjører og bor i bilen i ukesvis og har ned mot 20 kroner timen i lønn, må vi si stopp, sier Klungnes.

Vanskelig å kontrollere i Litauen

SI STOPP: Jim Klungnes i YTF (til venstre) ber Arbeiderpartiets Sverre Myrli og Arild Grande sette sosial dumping i transportbransjen på Stortingets dagsorden. Les mer Lukk

– Men det er jo vedtatt at norsk minstelønn skal allmenngjøres, det vil si at utenlandske sjåfører skal kjøre på norsk tarifflønn fra de kjører over grensa til Norge, til de forlater landet?

– Det er ikke helt riktig. Grensekryssende transport defineres vanligvis som en internasjonal transport, og da gjelder ikke allmenngjøringen, presiserer Klungnes.

– Sjåføren har da sin ordinære lønn. Det er på innenlandske oppdrag mellom to steder i Norge de skal ha allmenngjort lønn, det vil si minimumssatsen i den norske tariffavtalen, forklarer han.

– Ikke myndighet til å sjekke avlønning

Fenomenet at utenlandske transportører utfører oppdrag internt i andre land, kalles kabotasje. Kabotasje er i utgangspunktet forbudt, men har fått store unntak i EØS-avtalen. Til og med det statlige Postens datterselskap Bring har opprettet et lastebilselskap i Slovakia, som også driver kabotasje.

Allmenngjøring er ett av tiltakene norske myndigheter har innført i et forsøk på å stanse sosial dumping i EØS-markedet for transport. Men hvordan i all verden kan det norske Arbeidstilsynet kontrollere de reelle lønnsutbetalingene i Litauen, for eksempel?

– Arbeidstilsynet har ikke myndighet til å sjekke avlønning i Lituaen og andre land, konstaterer Jim Klungnes.

Problemstillingene gjelder også turbusskjøring, der stadig mer av markedet i Norge dekkes av selskaper i EØS-land.

Les også: Statlige Posten kjører gods i Norge med sitt eget slovakiske lastebilselskap

Tre forslag mot voksende problem

Men nå fremmer YTF tre forslag som de vil ha Arbeiderpartiet til å fremme i Stortinget:

  1. Flere og bedre kontroller der Arbeidstilsynet og Statens vegvesen samarbeider.
  2. Opprettelse av et pliktig register for utenlandske transporter i Norge.
  3. Ansvarliggjøring av dem som kjøper transportene.

– Til nå har Vegvesenet blitt mye bedre på rent tekniske kontroller. Det er dokumentert at tungbilparken er blitt mye bedre de siste åra. Det samme er jeg overbevist om vil skje om man også blir bedre på å kontrollere lønns- og arbeidsforhold, kommenterer YTF-lederen.

– Du kan ikke sitte og bestille transport uten å reflektere over at lønns- og arbeidsbetingelser blir ivaretatt. Særlig bør offentlige instanser være i fremste rekke, sier han om transportkjøpernes ansvar, framholder Klungnes.

Ifølge ham bare vokser problemet.

– En telling Lastebileierforbundet hadde i sommer, viste en økning på 9,3 prosent av utenlandske vogntog. I tillegg kommer bruken av utenlandske varebiler som ikke er underlagt kjøre- og hviletidsbestemmelser, noe som har vokst betydelig de siste to-tre årene, sier Klungnes.

Les også: Stadig flere godsoppdrag gikk til utenlandske sjåfører

Ap varsler initiativ

Jim Klungnes får gehør hos Arbeiderpartiets Arild Grande og Sverre Myrli.

– Vi støtter de kravene som YTF har. Vi ønsker flere og bedre kontroller. Både med mer ressurser, men at du også kontrollerer sjåførenes arbeidsforhold, sier de til ABC Nyheter.

– Vi skal se nærmere på hvordan du kan få bedre oversikt over hvem som kjører i Norge, gjerne i form av et register. Vi vil også utfordre arbeidsministeren og samferdselsministeren på samarbeidet mellom tilsynene. Får vi ikke gode svar, vil vi fremme forslag i Stortinget, varsler Arild Grande.

– Nå er vinteren her. Snart står trailerne på tvers av veien. Vi er opptatt av sjåførenes sikkerhet, norske bilister og fotgjengeres sikkerhet og at norske seriøse firma ikke skal bli utkonkurrert, sier Grande.

Også Høyre og Frp er bekymret over innvirkningen kabotasje har på det norske transportmarkedet.

Les også: Rødt hudfletter Frp for å svikte norsk transportbransje i EU-strid