Norge og EU enig om regulering av 4.000 stoffer i tatoveringer

Snart kan det bli innført forbud mot og konsentrasjonsbegrensninger på rundt 4.000 stoffer i tatoveringsblekk. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix Les mer Lukk

Neste år kan det bli forbud og begrensninger på bruk av rundt 4.000 kjemiske stoffer i tatoveringer. Målet er å gjøre tatovering trygt i Norge og hele EU.

– Målet er ikke å forby tatoveringer, men å regulere kjemikaliene som blir brukt slik at det blir trygt for folk å tatovere seg, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

I dag finnes det ikke noe felles europeisk regelverk for hvilke kjemikalier som kan brukes i tatoveringsblekk og hvilke som er ulovlige. Derfor ba EU-kommisjonen det europeiske kjemikaliebyrået ECHA om å vurdere risikoen og behovene for tiltak.

Norge har sammen med Danmark, Italia og Tyskland samarbeidet med ECHA i utarbeidelsen av et restriksjonsforslag under kjemikalieregelverket REACH. Forslaget sendes på høring i midten av desember.

Blant stoffene som det foreslås forbud mot eller konsentrasjonsbegrensninger på, er stoffer som i dag allerede er forbudt i kosmetiske produkter og stoffer som er vurdert som kreftfremkallende eller allergifremkallende. Selv om kun et fåtall av disse stoffene til nå er funnet i tatoveringsblekk, er de inkludert i forslaget for å unngå at de blir brukt som erstatning for andre regulerte stoffer i fremtiden.

Hambro understreker at de fleste stoffene allerede er dekket av anbefalingene fra Europarådets resolusjon om tatoveringsprodukter, som Norge og sju medlemsland i EU har basert sine nasjonale regelverk på.

– Dette forslaget vil helt klart redusere helserisikoen ved å tatovere seg. Samtidig vil vi få et felles europeisk regelverk slik at nordmenn skal kunne besøke et tatoveringsstudio i et hvilket som helst EU-land og føle seg trygge, sier Hambro.