Asylbarna

NOAS kritiserer Ap-forslag: – Vi forstår ikke hva dette egentlig er

Stemmegivning på Arbeiderpartiets landsmøte. Sentrale fylkeslag presset på for å fjerne bruken av midlertidig opphold, men til slutt fikk ledelsen dempet asylopprøret. Les mer Lukk

Ap-ledelsen fikk stilnet et gryende asylopprør på landsmøtet etter at partiet ble enige om å ikke endre loven, men praksisen. Men forslaget som kommer inneholder ikke endringer, hevder Norsk organisasjon for asylsøkere. 

I går la Arbeiderpartiet frem et forslag for Stortinget hvor de ønsker å innføre nye «sårbarhetskriterier» som skal begrense bruken av midlertidige oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere.

Bakgrunnen er de alarmerende meldingene om økt uro, angst, selvskading og selvmordsforsøk på mottak for enslige mindreårige.

For å dempe det gryende asylopprør i partiets egne rekker snekret Ap sammen et kompromiss som ble vedtatt uten innvendinger av landsmøtet.

Partiet gikk ikke inn for noen lov- eller regelendring, men vedtok at dagens regler praktiseres på en annerledes måte.

– Vår intensjon er at vi skal begrense midlertidigheten. Dette ønsker vi å få til med dette forslaget. Vi ønsker med det å rette opp i en feil som regjeringen gjorde da den slurvet med lovforarbeidet, sa Aps innvandringspoltiske talsperson, Stein Erik Lauvås, til ABC Nyheter torsdag.

– Er det en liberalisering for enslige mindreårige?

– Nei, men en presisering av prinsipper og kriterier som må tas hensyn til ved saksbehandlingen, svarte Lauvås.

Slik er Arbeiderpartiets forslag  

Stortinget ber regjeringen sørge for at det i behandlingen av søknader om opphold fra enslige mindreårige asylsøkere inngår en vurdering av sårbarhetskriterier, som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak når det gjelder unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet. Det understrekes at barnets beste alltid skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som gjelder barn, jf. barnekonvensjonen artikkel 3.

Noas: Ingen reell endring

Mange fryktet Aps landsmøte vedtak skulle bli tomme ord, deriblant KrF og Redd Barna.

Nå mener Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) at forslaget ikke forandrer noe som helst.

– Vi forstår ikke hva dette forslaget egentlig er. Sårbarhet er noe regjeringen allerede skal vurdere gjennom en barnets beste-vurdering, en forpliktelser som følger av barnekonvensjonen. NOAS klarer ikke se hva forslaget skal tilføre slik at man sikrer en reell nedgang i bruken av midlertidig opphold. Har jeg forstått det rett, er det en reell nedgang Arbeiderpartiet ønsker, sier Mona Reigstad Dabour, fungerende politisk rådgiver i NOAS.

– Å vurdere sårbarheten er noe norske myndigheter er forpliktet til å gjøre, sier hun og skulle ønske Arbeiderpartiet la frem et «tydeligere forslag».

I en fersk rapport konkluderte NOAS og flere organiasjoner med at det er store mangler i UDIs vurdering av hensynet til barnets beste.

– Vår gjennomgang av 50 enkeltsaker viser at det er store mangler i vurderingen av barnets beste. Samtidig er norske myndigheter etter barnekonvensjonen allerede forpliktet til å vurdere sårbarhet som del av en vurdering av barnets beste, så dette forslaget fra Ap tilfører ikke noe nytt. Det er UDI som må gjøre gode nok vurderinger og synliggjøre i vedtakene hvilke vurderinger som er gjort, sier Reigstad Dabour til ABC Nyheter.

Rimelighetsvilkåret: Dette har skjedd  

Bakgrunnen er at rimelighetsvilkåret for internflukt ble fjernet i 2016 slik at det ble vanskeligere for enslige mindreårige å få opphold i Norge.

Enkelt forklart: Rimelighetsvilkåret gjorde at de fleste enslige mindreårige ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som «urimelig».

Rimelighetsvilkåret ble fjernet i en innstramningspakke i 2015, hvor regjeringen fikk flertall med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

I 2013, 2014 og 2015 var det bare henholdsvis 17, 21 og 15 mindreårige som fikk stemplet «midlertidig» i sin tillatelse til opphold. Det var en prosent på rundt 4.

Fra januar til september 2017, har midlertidig opphold blitt gitt til 45 prosent av de enslige mindreårige som fikk saken sin behandlet. Økningen rammer særlig ungdommer fra Afghanistan.

Arbeiderpartiet hevder det aldri var meningen, og at regjeringen ikke har informert om konsekvensene.

Frp: – Det er forvirrende

– Det er forvirrende at Ap ikke klarer å si noe om hva kriteriene skal være. Alt det de har sagt er at midlertidigheten skal begrenses, men de nekter for at det er en oppmykning. Hensikten er å sørge for at flere er grunnløse asylsøkere skal bli i Norge, men det tør de ikke si, sier innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Engen-Helgheim, til ABC Nyheter.

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Engen-Helgheim. Les mer Lukk

– Arbeiderpartiet står alvorlig i spagaten, og er blitt Norges fremste vingleparti. De er splittet og det gjør utslag, konkluderer Engen-Helgheim.

– Men dette er en konsekvens av at regjeringen ikke informerte om konsekvensene, ifølge Arbeiderpartiet?

– Alle var klar over at dette var innstramningstiltak som ble innført fordi det kom for mange grunnløse asylsøkere. Midlertidige er det eneste verktøyet vi har for å hindre at man ikke får opphold når man ikke har krav på det. Om de ikke skjønte det, så burde de skjønt det. Da får de heller være ærlige på at de ikke veit hva de har begitt seg ut på. Det fremstår enda mer merkelige at det i 2009 var Arbeiderpartiet som innførte midlertidig opphold.

Ap: Vi vil pålegge forvaltningen å gjøre vurderinger til barnets beste

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson, Stein Erik Lauvås, mener uttalelsene fra Frp viser at de ikke er interessert i å diskutere løsninger.

– Jeg registrerer at FrP ikke er særlig interessert i å diskutere løsninger for å gjøre noe med problemene som midlertidighet utgjør for svært unge mennesker. Vi vil søke å finne gode løsninger med de øvrige partiene på Stortinget som sikrer at barns beste blir vurdert slik det sies i barnekonvensjonen, sier Lauvås til ABC Nyheter.

Han mener rapporten fra NOAS, som hevder å vise store mangler i vurderingen av hensynet til barnset beste, viser at det er behov for å endre dagens praksis.

– Flere organisasjoner som har gjennomgått saksbehandlingen i saker som gjelder mindreårig asylsøkere mellom 16-18 år sier at bare et fåtall av disse har vedtak som henviser til barns beste. Vårt forslag vil pålegge forvaltningen å gjøre slike vurderinger. Vi er også positive til at det settes ned en ekspertgruppe som kan gå igjennom vedtakene, slik SV, Rødt og MDG forslår, sier Lauvås.

Les også: – Norge bryter barnekonvensjonen

Press på landsmøte

Sentrale fylkeslag presset på for å fjerne bruken av midlertidig opphold, men til slutt fikk ledelsen dempet asylopprøret. Les mer Lukk

Saken rundt enslige mindreårige skapte diskusjon på Ap-landsmøtet.

Det kom inn flere forslag om å oppheve hele ordningen med midlertidig opphold eller myke opp på midlertidigheten.

Både Troms, Bergen og Oslo ønsket endringer.

– Dette landsmøtet må stanse den uverdige behandlingen av mindreårige asylsøkere. Og vi må gjøre det nå, sa Ap-veteran Martin Kolberg landsmøtet, til stor applaus.

Men det hele endte i et kompromiss hvor det er praksisen som skal endres, ikke lovverket.

På Stortinget ønsker MDG, Venstre, KrF, Rødt og SV å avskaffe ordningen, mens det ennå er usikkert hvordan Sp stiller seg til en oppmykning av regelverket.

Etter det ABC Nyheter vet vil saken om enslige mindreårige bli sentral i regjeringsforhandlingene hvor det avgjøres om Venstre trer inn i regjering.

Les også: Mottaksleder slår alarm om forholdene i norske mottak: – Kan gjøre hva jeg vil

130 ungdommer ventes å bli tvangsreturnert

Økningen i midlertidige tillatelser har særlig rammet ungdom fra Afghanistan.

130 skal tvangsreturneres dit denne høsten, etter å ha fylt 18 år.

Flere organisasjoner og fagmiljøer har vært sterkt kritiske til bruken av midlertidige opphold.

– Det finnes ingen forskning som bygger opp under påstanden om at bruken av midlertidig opphold fører til at færre barn blir sendt på flukt. Vi kan ikke i lengden sitte og se på at barn går til grunne og forsvinner på grunn av den politikken vi fører, sa Barneombud Anne Lindboe tirsdag denne uken på konferansen «Barn på flukt» i Trondheim.

Enslige mindreårige asylsøkere over 15 år utsettes for forskjellsbehandling som er i strid med barnekonvensjonen, konkluderte Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, som er underlagt Stortinget, tidligere i år.

Les saken: Regjeringens asylpolitikk får knallhard kritikk

En fersk rapport fra NOAS, Redd Barna og Fellesorganisasjonen viser at halvparten av de asylungdommene som har fått midlertidig opphold siden 2009, har forsvunnet. Flesteparten har rømt i år.

ABC Nyheter er kjent med at flere av de som venter på å bli returnert har planer om gå «gå under jorden i Norge» for å slippe retur til Afghanistan.

Vergeforeningen Følgesvennen, bevegelsen Nok er Nok og Refugees Welcome Afghan Lives Matter arrangerer onsdag 18.oktober. Les mer Lukk