Ap med forslag: Flere asylbarn skal få opphold

Vergeforeningen Følgesvennen, bevegelsen Nok er Nok og Refugees Welcome Afghan Lives Matter arrangerte 18. oktober en demonstrasjon mot bruken av midlertidig opphold.  Les mer Lukk

Arbeiderpartiet foreslår å innføre nye «sårbarhetskriterier» som skal begrense bruken av midlertidige oppholdstillatelser for enslige mindreårige asylsøkere. 

I 2013, 2014 og 2015 var det bare henholdsvis 17, 21 og 15 mindreårige som fikk stemplet «midlertidig» i sin tillatelse til opphold.

Etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet sikret regjeringen flertall for å fjerne rimelighetsvilkåret for internflukt, har antallet enslige mindreårige som får midlertidig opphold, skutt i været.

Ap mener det aldri var intensjonen bak lovendringen.

– Forslagsstillerne viser til at departementet i sin vurdering av dette vedtakets konsekvenser ikke adresserte en økning i midlertidighet for enslige mindreårige asylsøkere, heter det i forslaget.

Et oppgjør på partiets landsmøte i vår vedtok å innføre et sårbarhetskriterie slik at bruken av midlertidig opphold begrenses.

Onsdag kveld vedtok Arbeiderpartiet forslaget om å innføre et sårbarhetskriterium for å ivareta asylbarna og sørge for at færre får midlertidig opphold i Norge.

– Vår intensjon er at vi skal begrense midlertidigheten. Dette ønsker vi å få til med dette forslaget. Vi ønsker med det å rette opp i en feil som regjeringen gjorde da den slurvet med lovforarbeidet, sier Aps innvandringspoltiske talsperson, Stein Erik Lauvås, til ABC Nyheter.

– Hva er forskjellen på et rimelighetsvilkår som ble fjernet og sårbarhetskriteriet?

– Rimelighetsvilkåret var lovfestet. Regjeringen informerte ikke stortinget om at fjerningen av dette ville få betydning for midlertidigheten. Istedenfor å gå omveien om lovverket, legger vi inn forslag om sårbarhetskriterier i saksbehandlingen. Ettersom vi ikke har tatt initiativ til lovendring, må regjeringen foreta endringen i forskrift, instruks eller praksis, svarer Lauvås.

Les også:Mottaksleder slår alarm om forholdene i norske mottak: – Kan gjøre hva jeg vil

Slik er Arbeiderpartiets forslag  

Stortinget ber regjeringen sørge for at det i behandlingen av søknader om opphold fra enslige mindreårige asylsøkere inngår en vurdering av sårbarhetskriterier, som skal legges til grunn for forvaltningens vedtak når det gjelder unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet. Det understrekes at barnets beste alltid skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som gjelder barn, jf. barnekonvensjonen artikkel 3.

130 ungdommer ventes å bli tvangsreturnert

Økningen i midlertidige tillatelser har særlig rammet ungdom fra Afghanistan.

130 skal tvangsreturneres dit denne høsten, etter å ha fylt 18 år.

– Vil forslaget kunne påvirke de ungdommene som skal returneres til Afghanistan i høst, Lauvås?

– Når det gjelder de 130 barna så mener vi at dersom det raskt viser seg at vi får flertall for vårt forslag, så må også regjeringen ta hensyn til dette, svarer Ap-politikeren.

Flere organisasjoner og fagmiljøer har vært sterkt kritiske til bruken av midlertidige opphold.

Enslige mindreårige asylsøkere over 15 år utsettes for forskjellsbehandling som er i strid med barnekonvensjonen, konkluderte Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, som er underlagt Stortinget.

Les saken:Regjeringens asylpolitikk får knallhard kritikk

En fersk rapport fra NOAS, Redd Barna og Fellesorganisasjonen viser at halvparten av de asylungdommene som har fått midlertidig opphold siden 2009, har forsvunnet. Flesteparten har rømt i år.

ABC Nyheter er kjent med at flere av de som venter på å bli returnert har planer om gå «gå under jorden i Norge» for å slippe retur til Afghanistan.

– Midlertidighet får store konsekvenser for hvert eneste barn. Prisen barna betaler er altfor høy, dette er noe Norge må slutte med. Vi må vekte det innvandringsregulerende hensynet med de store konsekvensene for barna, sa Barneombud Anne Lindboe til ABC Nyheter tidligere i år.

– Det vi vet etter å snakket med barna og lest forskning, er at det å leve i uvisshet og på siden gir dårligere psykisk og fysisk helse. Det medfører dårligere prestasjoner på skolen og de blir deprimert. Midlertidighet gir et dårligere grunnlag for integrering, uansett om barna skal bli eller ikke. Det er en skam å sende barna tilbake med dårligere helse enn de hadde da de kom.

I en bestilt rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) ble regjeringen i februar anbefalt å fjerne bruken av midlertidig opphold for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år.

Les saken:Rapport til regjeringen: – Gi asylbarna midlertidig opphold

Senterpartiet med vippemakt

KrF og Venstre vil fjerne hele ordningen med midlertidig opphold for gruppen under 18 år. Det samme ønsker SV, MDG og Rødt. Dermed gjenstår det å se hvordan Senterpartiet vil forholde seg til forslaget.

– Dette vil vi vurdere når saken kommer til Stortinget. Vi har sagt tydelig at det ikke er aktuelt å utvide muligheten til å gjelde yngre, og heller ikke aktuelt å avvikle. Så vil vi diskutere forslaget når gruppa er samlet, sa Senterpartiets innvandringspolitiske talsperson, Heidi Greni, til ABC Nyheter for en måned siden.

Bakgrunn: Senterpartiet med vippemakt i asylfeide

Slik er loven i dag  

Enslige mindreårige asylsøkere som har fylt 16 år på vedtakstidspunktet og som ikke har annet grunnlag for opphold enn at norske myndigheter anser at søkeren er uten forsvarlig omsorg ved retur, kan gis oppholdstillatelse etter lovens § 38 første ledd til fylte 18 år. Tillatelsen kan ikke fornyes og danner ikke grunnlag for oppholdstillatelse for familiemedlemmer etter lovens kapittel 6.

Kilde: Utlendingsforskriften