Trump lover historiske skattelettelser

President Donald Trump talte varm om sitt forslag til skattereform i Indianapolis onsdag. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix Les mer Lukk

USAs president Donald Trump talte onsdag entusiastisk om sin egen skattereform, som han mener vil være en revolusjon for vanlige amerikanske arbeidere.

I en tale i Indianapolis onsdag forsøkte Trump å samle støtte til sitt forslag til skattereform, få timer etter at Det hvite hus og republikanerne i Kongressen la fram et rammeverk for hvordan skattesystemet skal endres.

– Dette er en revolusjonær endring, og de største vinnerne vil være vanlige amerikanske arbeidere ettersom jobber kommer til å strømme til vårt land og selskaper kommer til å konkurrere om amerikansk arbeidskraft, sa Trump.

Han spådde også at forslagene hans kommer til å få støtte fra en rekke demokrater, ikke bare republikanere. Flere av demokratene som Trump nå frir til, må kjempe for å bli gjenvalgt i mellomvalget i 2018.

Forslagene skal nå diskuteres og behandles i Kongressen, noe som kan ta flere måneder i de sterkt splittede forsamlingene.

Lavere selskapsskatt

Ifølge Trump er det spesielt familier med lav og middels inntekt som vil nyte godt av skattekuttene, ikke de rike og mektige.

Blant Trumps aller mest sentrale forslag er et betydelig kutt i selskapsskatten fra dagens 35 prosent til 20 prosent. Trump hadde i utgangspunktet ønsket å kutte den til 15 prosent.

Samtidig skal minstefradraget økes til 12.000 dollar for individer og 24.000 dollar for familier, noe som nesten er dobbelt så høyt som dagens nivå.

– Skatten på årsinntekter under dette nivået blir null. Null! fastslo Trump.

Han ønsker dessuten å redusere antall skatteklasser for personlige skattytere til tre, 12 prosent, 25 prosent og 35 prosent, mot sju i dag. De aller rikeste må i tillegg regne med toppskatt.

Blant forslagene er også en forenkling av selvangivelsene slik at amerikanere flest bare behøver å fylle ut ett enkelt ark.

Trenger en seier

Å få gjennomført endringene er ekstra viktig for Trump ettersom han foreløpig har få politiske seire å vise til. Han har verken greid å fjerne helsereformen til Barack Obama, Obamacare, eller bygget en mur på grensen til Mexico, slik han lovet under valgkampen.

Presidenten må bevise at hans administrasjon og det republikanske flertallet kan få igjennom sine lovendringer og forslag før neste års mellomvalg.

Om så ikke skjer, vil det skade Trumps renommé og kan også utgjøre en fare for veksten i aksjemarkedet, som har vært et av lyspunktene i hans åtte måneder lange periode som president.

Ifølge en budsjettovervåkingsinstans i Washington vil Trumps plan kunne koste 2.200 milliarder dollar de neste ti årene. Forslaget innebærer skattekutt for rundt 5.800 milliarder dollar, samtidig som staten sikrer seg nye skatteinntekter verdt 3.600 milliarder dollar.

Dermed gjenstår et gap på 2.200 milliarder dollar som vil bli en del av USAs statsgjeld hvis det ikke kommer nye forslag om hvordan budsjettbalansen kan bedres.