Valg 2017

Klimaregnskap: «Olje-Erna» vil bruke 2050 år på å nå nullutslippsamfunnet

Statsminister Erna Solberg får kritikk for å «grønnvaske» sin egen politikk. Les mer Lukk

Holder Erna Solberg og regjeringen det samme tempoet i utslippskuttene de neste fire årene som i inneværende regjeringsperiode, vil Norge nå nullutslippssamfunnet om 2029 år, hevder MDG. Cicero støtter tallene og legger på 21 år. 

– Regjeringen skryter så fælt av at utslippene går ned. Sannheten er at det går altfor sakte, sier annenkandidat for MDG i Oslo, Per Espen Stoknes, til ABC Nyheter.

– Nedgangen brukes som et av skrytepunktene til Erna, men det er en bløff hvis man ser på hvor mye det faktisk går ned, sier han.

KLIMA-KAMP: Per Espen Stoknes er 2.kandidat i Oslo. Les mer Lukk

MDG har regnet på hvor lang tid det vil ta å bli et «nullutslippsamfunn» hvis man legger til grunn at utslippene reduseres med 95 prosent.

Slik er regnskapet til partiet:

  • 102 år hvis utslippene kuttes like mye per år som fra 2015 til 2016 (0,5 mill. tonn)
  • 2029 år hvis de kuttes like mye per år som de har vært kuttet i gjennomsnitt per år i denne stortingsperioden (25.000 tonn).

ABC Nyheter har ved hjelp av Cicero Senter for klimaforskning ettergått tallene.

Cicero: 2050 år

Klimaforsker Borgar Aamaas sitt regnskap støtter MDGs tall. De er litt ulike, men det skyldes avrundinger, ifølge Cicero.

Fortsetter utslippskuttene i samme tempo som i inneværende regjeringsperiode (2013-2017) vil det ta 2050 før Norge har kuttet 95 prosent av utslippene.

Fortsetter det med takten fra 2015 til 2016 vil det ta 106 år.

Fakta om norske klimamål  

* Norge har som mål å kutte utslippene av klimagasser med 40 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Dette målet skal nås i samarbeid med EU.

* Om lag halvparten av kuttene skal skje i såkalt ikke-kvotepliktig sektor, som omfatter transport, jordbruk, avfall og bygg. Det antas at Norge i denne sektoren må kutte utslippene med 40 prosent fra 2005-nivå innen 2030.

* Klima- og miljødepartementet anslår at Norge vil måtte kutte utslippene med til sammen 30 millioner tonn mellom 2021 og 2030 for å nå målet, sammenlignet med den utslippsbanen som er ventet i dag.

* Regjeringen foreslår at 20–25 millioner tonn av disse kuttene tas nasjonalt. Av dette kan 16 millioner tonn tas innen transport.

Kilde: Klima- og miljødepartementet

Knut Arild Hareide: – Å ta klimaendringene på alvor er et kristent verdispørsmål

Les: Ola Elvestuen (V): – Bare en borgerlig regjering vil oppfylle Norges klimamål

Helgesen: – En akselerasjon i klimapolitikken

GOD UTVIKLING: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) mener utviklingen er eksepsjonell. Les mer Lukk

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) ser på tallene på en helt annen måte enn MDG.

– Jeg synes den store utviklingen vi ser fra 2050 år i gjennomsnitt i regjeringsperioden til 106 år fra 2015-2016 viser en eksepsjonell akselerasjon i både klimapolitikken og klimateknologi. Det gjør at denne type regnestykker ikke er så interessante med hvor mange år det kommer til å gå, men interessant fordi den viser hvordan utviklingen er, sier Helgesen til ABC Nyheter og viser til at for eksempel bruken av el-biler først har skutt fart de siste to årene.

– Det vil få store konsekvenser og vil bare akselere mer fordi batteriprisene går kraftig nedover. Vi ser at fornybar energi blir billigere og billigere, og det betyr at vi ser akselererende trender som kommer til å slå inn. Det harmonerer også med prognosene som ligger i Perspektivmeldingen, sier klimaministeren og forklarer:

– Utviklingen går raskere enn ventet

– Da vi overtok i 2013 sa Miljødirektoratet at utslippene av klimagasser i 2020 ville ligge 8 millioner tonn over målet Stortinget har satt. Nå er dette gapet redusert med 6 millioner tonn. Det skyldes tiltak som har trådt i kraft og tiltak som er varslet. I klimameldingen vi la frem i juni viser, med basis i beregninger fra Miljødirektoratet, at vedtatt politikk kan ta oss lenger enn 2030-målene, fordi utviklingen går mye raskere enn ventet.

– Hva er Høyres mål for når Norge skal nå et nullutslippssamfunn?

– Vi har sagt vi skal være et lavutslippssamfunn i 2050 som betyr at vi skal redusere utslippene med mellom 85-95 prosent. Også har vi forpliktet oss til 40 prosent reduksjon innen 2030 gjennom et samarbeid med EU som betyr mye strammere internasjonale rammer og risiko for sanksjoner, sier Helgesen som frykter Arbeiderpartiet vil gå ut av klimapakten med EU.

Per Espen Stoknes i MDG synes svaret til Helgesen er latterlig.

– Jeg får bare gratulere Helgesen med eksepsjonell selvironi og humor. Som vi alle vet, er også 100 år alt for tregt. Det er fint om Helgesen i fremtiden vil begynne å jobbe mot Paris-avtalen, i stedet for å være dårligst i Norden på grønn vekst, og bidra til klimakutt i sneglefart, sier Stoknes og fyrer løs:

– Det er typisk Helgesen å forholde seg til 100 års-perspektivet, når snittet over deres periode viser over 2000 år. Det får stå for hans og regjeringens regning.

Les også:«Meningsløs klimakrangel»

– Grønnvasking

Stoknes tror den eneste muligheten til at utviklingen skyter fart er at MDG havner i vippeposisjon mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.

Hvis ikke frykter han for oljeutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja - som Høyre og Frp ønsker.

– Høyre har ingen troverdighet. De snakker om at utslippene går ned, men i realiteten «grønnvasker» de en defensiv grå politikk og forsøker å få politikken til å fremstå som grønn.

Det har vært synlig i partienes budsjetter som CICERO har regnet på, sier Stoknes.

Venstre og SV har i 15 år blokkert oljeutbygging i områdene, og det har de varslet at vil være tilfellet også ved neste korsvei.

Cicero: Bare tre partier er i nærheten

Dersom Norge skal nå klimamålene gjennom tiltak i Norge, så må vi kutte 800.000 tonn CO2 fra transport og landbruk hvert år, ifølge Cicero.

Bare tre partier var i nærheten av det i årets statsbudsjett. Gjennom to metoder regner CICERO ut klimaeffektene av partienes budsjettforslag. MDG, SV og Venstre var vinnerne.

Les saken: Slik slår partienes statsbudsjett ut på norske klimakutt

Så store kutt vil partienes statsbudsjetter gi i 2017:  

MDG: 680.000 tonn.

Venstre: 228.000 tonn.

SV: 408.000 tonn.

Ap: 145.000 tonn.

KrF: 163.000 tonn.

Regjeringen: 123.000 tonn.

Sp: 78.000 tonn.

Så store kutt vil partienes statsbudsjetter for 2017 gi over tid:  

SV: 1.335.000 tonn.

MDG: 2.709.000 tonn.

Venstre: 871.000 tonn.

KrF: 400.000 tonn.

Ap: 342.000 tonn.

Sp: 71.000 tonn.

Regjeringen: 89.000 tonn.

– Tallene beviser at høyre-siden ikke leverer grønn vekst, Jonas Gahr Støre er ikke så mye bedre dessverre. Det er like grått, og spiller knapt en rolle, sier Stoknes i MDG.

Sps kritikk av beregningene:– Det er direkte feil