Syv av ti forsvunne asylsøkere forlater Norge

INTERNAT: – Et liv på vent er ikke et godt liv, særlig ikke for barn, sier PU-sjef Morten Hojem Ervi. Her sammen med innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) da hun ble vist rundt i den nye modulen på PUs utlendingsinternat på Trandum i fjor høst. Les mer Lukk

Minst syv av ti asylsøkere som har forsvunnet fra kjent adresse, har reist fra Norge. Bare tre prosent av dem er fremdeles i landet.

Det anslår Politiets Utlendingsenhet (PU) i den ferske rapporten Forsvunnet: Asylsøkere som forsvinner fra kjente adresser.

– Det er ikke overraskende at mange i denne gruppen velger å forlate landet og at få blir værende. Dette er likevel enda tydeligere tall enn det vi forventet på forhånd, sier PU-sjef Morten Hojem Ervik i en pressemelding.

PU-sjefen sier det er uheldig at personer forsvinner fra mottak, og mener man bør ha bedre systemer som sørger for at dette ikke skjer.

Rapporten har sett på hvem som forsvinner fra mottak, hva som er drivkraften bak, og om de er involvert i kriminalitet – enten som overtreder eller fornærmet.

Studiens utgangspunkt er at 16 prosent av dem som bodde i asylmottak i perioden 2011 til 2016 var registrert forsvunnet ved utgangen av fjoråret.

Les også: Halvparten av asylsøkerne over Storskog ble borte

Klar sammenheng mellom kriminalitet og avslag

Rapporten slår fast at det er en klar sammenheng mellom avslag på asylsøknader og forsvinninger. Når søkerne mottar avslag og risikerer tvangsretur, rømmer de fra mottakene. Det skjer oftest like før eller etter vedtak om avslag fra UDI eller UNE.

De fleste reiser ikke hjem, men til andre europeiske land – enten for å søke asyl der, eller leve i skjul. Lang færre enn forventet av dem som har fått avslag på søknaden om beskyttelse i Norge blir her.

Ifølge rapporten løper personer som lever i skjul for myndighetene en stor risiko for å bli utsatt for kriminalitet, eller selv begå kriminalitet for å overleve. Den slår også fast at det er svært krevende å oppholde seg ulovlig i Norge grunnet høyt kontrollnivå og effektivt returarbeid.

–Derfor ønsker vi selvfølgelig ikke at antallet forsvunne personer med avslag på asyl øker, hverken her hjemme eller i europeiske samarbeidsland, sier PU-sjef Morten Hojem Ervik, som ikke overraskende anbefaler personer som har fått avslag om asyl å søke om assistert retur innen utreisefristen, slik at de kan fortsette sine liv i hjemlandet.

– Et liv på vent er ikke et godt liv, særlig ikke for barn, sier Hojem Ervik.

Les også: Slik har de utsendte asylbarna det nå

– Norge bryter barnekonvensjonen

Listhaug vil ha flere asylsøkere i lukkede mottak

71 prosent forsvunnet

Analysen har tatt utgangspunkt i 751 personer som har søkt asyl i Norge. Blant disse mener PU det er 71 prosent meget sannsynlig eller sannsynlig at har forlatt landet. I 26 prosent av tilfellene regnes det som like sannsynlig som usannsynlig at de har reist fra Norge.

Gjennom intervjuer med 40 personer som er kommet tilbake til Norge i Dublin-returer fremgår det helt klart at de forlot Norge etter å ha fått avslag på søknad om beskyttelse, og at de fryktet tvangsretur.

Det er også tydelig at personene som forsvinner kommer fra land PU regelmessig gjennomfører returer til.

Hoveddelen av de som forsvinner er unge, enslige menn.

Les mer:

Arbeiderpartiet kaller Frps asylforslag «direkte useriøst»

– Slutt å si at Kabul er trygt, dere vet ikke hvordan det er her