Frp sier blankt nei til bøndene

Frps Morten Ørsal Johansen avviser å øke budsjettstøtten til bøndene for å komme Venstre og KrF i møte om jordbruksoppgjøret. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Les mer Lukk

Fremskrittspartiet setter hardt mot hardt i jordbruksforhandlingene på Stortinget: Det er uaktuelt å gi bøndene mer i budsjettstøtte enn 410 millioner kroner.

Foran samtalene med Venstre og KrF om det havarerte jordbruksoppgjøret er budskapet klart fra Frps landbrukspolitiske talsperson Morten Ørsal Johansen: Det kommer ikke på tale med mer i budsjettoverføringer neste år enn staten la opp til i sitt opprinnelige tilbud.

– Vi forholder oss til proposisjonen som er sendt til Stortinget. Den er på 410 millioner kroner.

– Landbruket må utvise den samme moderasjon som andre grupper har gjort. Da må vi forholde oss til rammen og heller diskutere hva vi kan gjøre innenfor denne rammen, fortsetter han.

Tre utfall

Bondeorganisasjonene brøt tidligere i vår forhandlingene med staten om årets jordbruksoppgjør. Det innebærer at statens tilbud ble oversendt til Stortinget og næringskomiteen, som etter planen skal avgi innstilling om saken 8. juni.

Det er flere mulige utfall av komitébehandlingen. Statens tilbud kan bli vedtatt slik det foreligger, eller så går et flertall inn og endrer ramme og innretning. En tredje mulighet, som av flere trekkes fram som mer sannsynlig, er at oppgjøret sendes i retur til regjeringen med klare føringer.

I en slik situasjon kan bondeorganisasjonene velge å vende tilbake til forhandlingsbordet. Men spørsmålet er om partene kan klare å bli enige i en ny runde når avstanden sist var så stor. Det siste tilbudet fra staten før bruddet var på 550 millioner kroner, mens bøndenes opprinnelige krav var på 1,45 milliarder kroner.

Fortsetter samtalene

Saksordfører for behandlingen av jordbruksoppgjøret i næringskomiteen er Høyres Ingunn Foss. Hun vil ikke kommentere Frps krav direkte.

– Utgangspunktet er jo tilbudet som staten har lagt fram. Så er det sånn at vi har to samarbeidspartier å forholde oss til. Foreløpig er saken til behandling i komiteen. Vi får se hva som blir resultatet den 8. juni, sier hun.

Småbrukarlagets leder Merete Furuberg har sendt næringskomiteens medlemmer en epost med et bilde av smilende bønder som truer med høygafler og spader. I teksten kreves det at Stortinget må holde inntektsløftet til jordbruket.

– Årets tilbud til landbruket vil øke avstanden til andre grupper med 8.700 kroner per årsverk, framholder Furuberg.

I jordbruksmeldingen som Stortinget vedtok tidligere i vår heter det at inntektsgapet mellom bønder og andre grupper skal reduseres.