Foss klar til å gjenta kritikken om terrorsikring

Riksrevisor Per-Kristian Foss vil gjenta kritikken av hemmeligholdet rundt rapporten om terrorsikring når han mandag møter til høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Les mer Lukk

Riksrevisor Per-Kristian Foss vil gjenta sin skarpe kritikk mot Forsvarsdepartementet når han mandag møter i den lukkede høringen om terrorsikring. 

– Jeg skal henge bjella på katten, sier Foss til NTB.

Han er den første som skal forklare seg i høringen til Stortingets kontrollkomité. Det har allerede vært holdt en åpen høring, men komiteen vedtok i slutten av april å gjennomføre en lukket høring ettersom deler av Riksrevisjonens rapport fra 2015 om svakhetene ved terrorsikringen i Norge er hemmeligstemplet.

I høringen vil Foss gå mer konkret inn på svakheter innenfor politiet og Politidirektoratet (POD).

Les også: Riksrevisjonen: Dårlig styring og kontroll med salg av F-5 jagerfly

– Åpenbar svikt

– Jeg vil blant annet ta opp unnlatelsessynder fra POD overfor politidistriktene, der vi ser åpenbar svikt i ledelse og planlegging, sier Foss.

– Det samme gjelder for Forsvaret. Innenfor Heimevernet, som har ansvar for sikring og vakthold, er det mangel på kapasitet, sier han.

En til tider pikant krangel har pågått mellom Riksrevisjonen og regjeringen siden i fjor høst om offentliggjøringen av et sammendrag av rapporten, som også er hemmeligstemplet.

En rekke partier har bedt om en avgradering, men dette ble nylig nedstemt i Stortinget med knapt flertall, der KrF valgte å støtte regjeringen.

Les også: Kontrollkomiteen vil avgradere den hemmelige rapporten om terrorsikring

Gjenta kritikk

Foss har tidligere reagert skarpt på hemmeligholdet og har omtalt den rapporten som er offentliggjort, som «sminket».

Den kritikken kommer han til å gjenta i høringen, fastslår han.

– Det er tre tydelige forskjeller fra den offentliggjorte rapporten og Riksrevisjonens sammendrag som vi mente kunne offentliggjøres. Forsvarsdepartementet har for det første fjernet kritikken av seg selv og Forsvaret. For det andre har de utelatt et vesentlig punkt om kostnadsestimater for permanent terrorsikring, og til sist har de svekket kritikken ved å bruke andre ord og uttrykk. De snakker om «svakheter» der vi bruker ordet «svikt», sier Foss, som understreker at det er Riksrevisjonens kollegium som samlet står bak rapporten.

Les også: Riksrevisoren: Regjeringen prøvde å stanse kritikk av terrorarbeid

Preller av

Ifølge Riksrevisjonens rapport er verken Forsvaret eller politiet, sammen eller hver for seg, i stand til å tilstrekkelig beskytte kritisk infrastruktur ved terrorangrep og sabotasje, trass i at Stortinget påla dem å samarbeide bedre etter terrorangrepene 22. juli 2011.

– Regjeringen har forsvart seg med at rapporten er et øyeblikksbilde fra 2015, og at ting er mye bedre nå?

– Det sier de alltid. Det preller litt av. Situasjonen i 2015 lå langt etter det Stortinget hadde vedtatt i 2013. Vi har søkt en forklaring på hvorfor, sier Foss.

Om situasjonen er bedre i dag, kan ikke riksrevisoren si noe om.

– Men vi oppdaterer ofte slike rapporter etter tre år, sier han.

Les også: Stortingspresidenten glad for gransking