Anmeldt for ytringer om utviklingshemmede

Aksel Braanen Sterri har omtalt mennesker med Downs som «en økonomisk belastning for samfunnet». Nå er han anmeldt for sine ytringer. Les mer Lukk

Norsk Forbund for Utviklingshemmede har politianmeldt debattanten Aksel Braanen Sterri for det de ser på som hatefulle ytringer om psykisk utviklingshemmede. Sterri er sjokkert.

Det opplyser forbundets leder, Jens Petter Gitlesen, til Uniforum.

I et intervju med Minerva har Aksel Braanen Sterri, som er stipendiat ved Universitetet i Oslo (UiO), blant annet uttalt følgende:

– De som har Downs, vil aldri kunne leve fullverdige liv, uansett hvor mye vi som samfunn legger til rette for det.

Sterri har også omtalt mennesker med Downs som «en økonomisk belastning for samfunnet.»

Sterke reaksjoner

Disse uttalelsene har fått lederen av Norsk forbund for utviklingshemmede til å se rødt. De mener uttalelsene går lenger enn ytringsfriheten.

– Ifølge Menneskerettighetene er vi også forpliktet til å jobbe for funksjonshemmedes verdighet, sier Jens Petter Gitlesen til Uniforum.

Gitlesen, som selv har en datter med Downs syndrom, utdyper videre overfor Dagsavisen:

– Jeg mener en del av hans ytringer er hatprat og i strid med straffelovens §185.

I et debattinnlegg på Verdidebatt.no har Gitlesen listet opp flere ytringer fra Sterri som han menner rammes av paragrafen om hatytringer.

Kritikk mot UiO-rektor

Rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen, har forsvart Sterris rett til å ytre seg på denne måten og har valgt å ikke ta avstand fra ytringene. Det får han sterk kritikk for.

– Det Aksel Braanen Sterri sier om Downs syndrom, er så grunnleggende problematisk at det blir en avsporing å snakke om ytringsfrihet, sier professor i spesialpedagogikk Jan Grue.

UiO-rektor Ole Petter Ottersen mener grensen for ansattes ytringer bør gå der loven setter grensene.

– Når ytringsfriheten skal forsvares er det ikke relevant hvilke meninger eller ytringer det dreier seg om, så lenge de holder seg innenfor norsk lov, sier Ottersen til Uniforum.

Sterri sjokkert

Sterri får først vite om anmeldelsen når Dagsavisen tar kontakt med ham.

– Jeg fikk vite det gjennom deg nå. Jeg må si jeg blir litt sjokkert over denne anmeldelsen. Jeg har blitt anmeldt én gang før av en enkeltperson i forbindelse med en debatt, og tenkte at det var en enkeltperson som hadde gjort det denne gangen også, men nå ser jeg at det er Norsk Forbund for Utviklingshemmede som har gjort det. Det synes jeg er veldig spesielt. Det er en proff aktør som bør ha fulgt denne debatten tett, og som bør ha ha lest det jeg har skrevet, sier Sterri til Dagsavisen.

Han mener egne uttalelser er godt innenfor ytringsfrihetens rammer, men innrømmer at han burde ha formulert seg annerledes omkring hva som er et fullverdig liv.

– Dette har jeg presisert i flere tekster allerede. Jeg har sett at det var en uheldig formulering. Jeg har presisert at dette dreier seg om objektiv livskvalitet. Downs syndrom er en alvorlig psykisk utviklingshemming, som gjør at man blir avhengig er av hjelp i mye større grad enn andre, sier Sterri, og understreker at han ikke på noen måte ønsker å frata pyskisk utviklingshemmede grunnleggende rettigheter.

Han bekymrer seg ikke over politianmeldelsen.

– Det går nok som sist gang. Det blir vel henlagt av politiet, sier han.

--

Denne saken ble først publisert hos dagsavisen.no