NHO vil ha fortgang i veibygging

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. Les mer Lukk

NHO frykter at regjeringens prestisjeprosjekter på E16 og E39 aldri vil bli realisert fordi de ikke er prioritert i første del av Nasjonal transportplan.

– Vi er jevnt over godt fornøyd med ambisjonsnivået og prioriteringene i NTP, men mange viktige veistrekninger er skjøvet for langt fram i tid, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund til NTB.

Hun er særlig bekymret for to av regjeringens erklærte prestisjeprosjekter E39 – Hordfast og E16 Bergen-Voss.

– Vi vet at det økonomiske handlingsrommet blir strammere framover. Det er ikke vanskelig å forestille seg at disse strekningene kan bli ytterligere skjøvet på eller i verste fall aldri bli bygget ut, sier hun.

– Burde vært prioritert

Ifølge NHO er problemet at det først ligger inne midler til de to prosjektene i andre del av planperioden.

– Jeg skjønner godt at dette også er et spørsmål om kapasitet, i den forstand at alt ikke kan bygges ut samtidig. Men strekningene det her er snakk om, er så viktige at regjeringen burde ha funnet rom for å prioritere dem i den første seksårsperioden av NTP, sier Skogen Lund.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) beskriver kritikken fra NHO som overflødig. Han påpeker at de to prosjektene på E39 og E16 ikke har ligget inne med finansiering i noen tidligere transportplan.

– Det er bra at NHO er ivrig, men det er rart at de føler behov for å vise det gjennom et slikt misvisende utspill. Det er altså ikke slik at vedtatte prosjekter skyves ut i tid, sier statsråden.

Planleggingstid

NHO-sjefen er også kritisk til at regjeringen i NTP ikke sier ett ord om at planleggingstiden kan halveres fra ti til fem år, noe hun mener kan skje blant annet gjennom økt bruk av statlige planer, strammer tidsfrister og stikkprøvebasert kvalitetssikring.

– Det virker ikke som regjeringen har den samme oppmerksomheten om dette som tilfellet har vært i tidligere transportplaner, sier Skogen Lund.

Hun mener kortere planleggingstid vil kunne føre til at prosjektene på E39 og E16 kommer raskere i gang. Det samme vil ifølge NHO gjelder to av de viktige utbyggingene på E134 mellom Telemark og Rogaland.

Men også her etterlater NHO-sjefen et feilaktig inntrykk, anfører Solvik-Olsen.

– I kapittel fire er det en lang omtale av arbeidet med å effektivisere prosessene, deriblant bruk av statlig plan. Vi har også kommunisert at både E16 Arna-Voss og E39 Hordfast kan komme i gang i første periode, framholder han.