Norge kjøper fem nye maritime patruljefly

Dette bildet er frigitt av Royal Australian Air Force (RAAF) 6. mars 2017 og viser et P-8A Poseidon-fly på oppdrag langs kysten av Sør-Australia. Les mer Lukk

Forsvaret undertegnet onsdag kontrakt med amerikanske myndigheter om kjøp av fem P-8A Poseidon maritime patruljefly.

Kostnadsrammen er på rundt ti milliarder kroner. Det første flyet lander på norsk jord i 2022, og alle flyene vil være på plass innen utgangen av det året.

– Ved siden av selve flyene, vil anskaffelsen også omfatte moderne sensorer, overvåkings- og støttesystemer og nye antiubåtvåpen. P-8A Poseidon kan dekke store havområder på kort tid og oppholde seg lenge i et operasjonsområde, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Flyene kan samle informasjon, oppdage, identifisere, følge og om nødvendig ramme mål under vann. De produseres av Boeing Defense, Space & Security og bygger på flytypen Boeing 737–800.

– P-8A Poseidon er en formidabel plattform for overvåking av våre havområder og vil gi både norske og allierte sivile og militære myndigheter et godt grunnlag for beslutninger, sier Eriksen Søreide.

Les også: – Lekket rapport viser stor svikt i beredskap

Forbud mot droneflyging under militærøvelse i Finnmark

Omfattende kontrakt

P-8A Poseidon ble blant annet brukt under letingen etter flyet fra Malaysia Airlines som forsvant på vei fra Kuala Lumpur til Beijing i 2014.

P-8A Poseidon vil erstatte dagens seks P-3 Orion og tre DA-20 Jet Falcon.

forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H). Les mer Lukk

– Prosjektets kostnadsramme utgjør om lag ti milliarder kroner i tillegg til en andel som vil gå over Etterretningstjenestens budsjetter. Anskaffelsens totale kostnader ligger innenfor kostnadsrammen i langtidsplanen for Forsvaret, sier statsråden.

Les også: – Forsvaret må sikre seg mot smutthull

F-16 koster fortsatt en milliard kroner i året

Strategisk kapasitet

I sin begrunnelse for kjøpet viser departementet blant annet til at norske havområder er om lag sju ganger større enn landområdene og at avstandene er store. Norske og tilstøtende havområder har fått økt militærstrategisk betydning, og lite tyder på at betydningen blir mindre i årene som kommer, heter det.

Det bemerkes også at overvåking under vann er teknologisk krevende. Kombinasjonen av nye sikkerhetspolitiske omgivelser og nye generasjoner ubåter i norske nærområder, innebærer at moderne sensorer og systemer for overvåking er avgjørende, skriver departementet.

– P-8A Poseidon vil fortsette i et kjent og etablert operasjonsmønster. En videreføring av denne aktiviteten med norske fly vil bidra til å sikre fortsatt stabilitet og forutsigbarhet i området, samt at norske allianseforpliktelser ivaretas, sier Eriksen Søreide.

Les også: Forsvaret brukte millioner på "ubrukelige" traktorer

Hæren vil stanse spionasje mot Forsvaret

Suverenitetshevdelse

Flyet vil være et vesentlig bidrag til suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse. Flyene vil også være viktige for søk og redning til havs utenfor Norge, og et viktig bidrag til samfunnssikkerheten gjennom evnen til å bidra i maritime kontraterroroperasjoner.

Også Storbritannia er i ferd med å anskaffe P-8A, og sammen med USA og Norge vil den samlede evnen til å overvåke havområdene i Nord-Atlanteren øke betydelig.

Les også: Etter 62 års tjeneste kan Bjørn (82) miste jobben i Forsvaret

Halvparten av nordmenn vil ha nasjonal styring av forsvaret