Moxnes på vippen vil farge Ap rødt

Bjørnar Moxnes er leder for et Rødt i fremgang, og stortingsplass er innen rekkevidde for Oslo-representanten etter høstens valg. Les mer Lukk

I Oslo styrer et Ap-ledet byråd på Rødts nåde. Med gode målinger i ryggen drømmer Rødt-leder Bjørnar Moxnes om samme posisjon nasjonalt.

– Det ser veldig lovende ut, konstaterer Moxnes før partiets landsmøte til helgen.

Helt siden februar 2015 har nemlig Oslo-representanten vært inne på Stortinget, ifølge Poll of polls' gjennomsnitt av nasjonale målinger.

Det betyr at partiet kan ligge godt an til å komme tilbake på Stortinget etter 20 års fravær. Den gang het partiet Rød Valgallianse og frontfiguren Erling Folkvord.

– Vi har vind i ryggen. Vi vokser på målingene, har 50 prosent flere medlemmer enn ved forrige stortingsvalg og er med på å styre flere viktige norske byer, sier Moxnes til NTB.

Mars-gjennomsnittet gir Rødt en oppslutning på 2,4 prosent nasjonalt.

Med et valg som ser ut til å bli jevnt mellom høyre- og venstresiden, kan Rødt håpe på en svært gunstig vippeposisjon mellom blokkene.

Selge seg dyrt

Rødt ønsker seg en regjering ledet av Arbeiderpartiet i stedet for en Høyre/Frp-regjering, men har ingen kravliste til Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Vi går til valg på vår egen politikk. Jo sterkere vi blir, jo lenger til venstre kan vi dra Ap, sier Moxnes til NTB.

– Vi skal fortelle folk at hvis de ønsker et Norge som bekjemper forskjellene og stanser sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, må Ap samarbeide til venstre for seg og med Rødt. Hvis de går til sentrum, skjer det ingenting med dette, mener Moxnes.

Han viser til at fagforeningsgraden er nede på 14 prosent innenfor bygg i Oslo, og at fagbevegelsen er i ferd med å bli utradert.

– Vi vil gi velgerne én garanti: Ap vil ikke få fredning av EØS-avtalen med Rødt på Stortinget. Vi må ut av EØS for å berge den norske samfunnsmodellen.

EØS-avtalen innebærer blant annet fri flyt av arbeidskraft over landegrensene.

Moxnes viser til at Rødt vil bruke konkrete resultater fra Oslo, Bodø, Tromsø, Gjøvik og Kragerø til å overbevise velgerne.

– Det var vi som fikk stanset profitørene innenfor barnehagesektoren i Oslo, sier han.

Abort og boligpriskontroll

Rødt skal til helgen vedta nytt partiprogram, og i noen spørsmål er programkomiteen splittet.

Tre medlemmer ønsker en forsøksordning med samfunnslønn som på sikt skal erstatte sosialhjelp, studielån og flere trygdeordninger. Fire vil stryke punktet.

Fire medlemmer av programkomiteen vil "fjerne abortnemndene og innføre rett til selvbestemt abort for alle", mens tre vil "fjerne abortnemndene og innføre selvbestemt abort til uke 22."

Å avvikle statsrådenes mulighet til tvungen lønnsnemnd og å stille krav til at en bestemt andel av nye boliger skal være utenfor markedet "i borettslag med kontrollerte priser og kontrollert omsetning", er blant endringsforslagene landsmøtet skal drøfte.

For øvrig har nominasjonskomiteen innstilt 35 år gamle Moxnes til gjenvalg som leder, mens Benedikte Pryneid Hansen (34) er innstilt som ny partisekretær.

Det er også blitt enighet om innstilling til de to nestledervervene. Marie Sneve Martinussen (36) foreslås gjenvalgt, og en enstemmig komité går inn for Silje Josten Kjosbakken som den andre nestlederen.

Komiteen var opprinnelig delt i sin innstilling, men etter dialog med kandidatene, foreslås det at Marielle Leraand (42) fortsetter som kvinnepolitisk leder.