Helgesen om ulvejakt: Frykt er ikke nok

OSLO 20170329. F.h.: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, Næringsminister Monica Mæland og Klima- og miljøminister Vidar Helgesen under stortingets spørretime onsdag. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Les mer Lukk

Det skal mye til at folks frykt for ulven vil være god nok grunn til å felle Slettås-flokken, sier miljøminister Vidar Helgesen (H).

Helgesen måtte nok en gang svare på kritiske, til dels krasse, spørsmål fra Stortinget om sin håndtering av ulvesaken da han møtte i Stortingets spørretime onsdag.

Dag Terje Andersen (Ap) ville vite om klima- og miljøministeren vil tillate felling av Slettåsflokken i Trysil, som beveger seg tett på der folk bor.

– At ulv kan nærme seg bebygde områder er ikke unormalt, og det er unormal atferd som må til for å tillate felling, svarte Helgesen.

Han viser nok en gang til Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonens strenge krav for å felle ulv.

– Det skal veldig mye til for at frykt skal oppfylle lovens vilkår.

Lettere med nye lover?

Helgesen kan ikke svare på om lovendringene som regjeringen har foreslått, og som nå er til behandling på Stortinget, vil gjøre det lettere å si ja til felling av Slettåsflokken.

– Lovendringen vi foreslår vil gi grunnlag for å ta noen flere hensyn i forvaltningen også innenfor ulvesonen. Men jeg kan ikke si hva som blir resultatet av det, sier han til NTB.

Han varsler at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett vil svare på Stortingets bestilling om en kompensasjonsordning for folk som bor i ulvesonen.

Ny forskning

Stortinget har også bedt regjeringen sørge for ny forskning om det genetiske opphavet til de norske ulvene. Senterpartiets Per Olaf Lundteigen ville vite når dette er klart.

– Norge har verdensledende kompetanse på ulvegenetikk. Når Stortinget har vedtatt at vi trenger ny forskning, må vi gå til andre forskningsmiljøer, sa Helgesen.

Han sier det har tatt tid å vurdere konkurranse- og anbudsrett, men opplyser at Miljødirektoratet nå har fått beskjed om å gå ut med et anbud om å etterprøve den norske vurderingen av genetikken.

Han påpeker at et av spørsmålene som må avklares, er om man kan nøye seg med en fagfellevurdering av den norske forskningen, eller om man vil ha helt ny forskning, hvor det blant annet tas nye prøver av ulver i Norge. Det siste vil ta lang tid, og dessuten kunne bli kostbart.

– For øvrig vil det ikke ha noe å si rettslig. Det har til og med Høyesterett sagt, sier Helgesen til NTB.

Litt russisk

Blant ulvemotstanderne blir det ofte stilt spørsmål om ulven som nå holder til i Norge, egentlig hører hjemme her. De har vist til at det er sterke spor av genmateriale fra russisk ulv. Men Helgesen sier han aldri har nektet for at det ikke finnes noen ren sørskandinavisk ulv.

– Vi er åpne om at vi trenger friske, russiske gener inn i stammen, sier han.