–Tilskuddsandelen i jordbruket skjevt fordelt

– Vi ser at tilskuddsendringene noen fremstiller som enorme, i virkeligheten er marginale, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale om forskjellen i andelen til bøndene. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Les mer Lukk

Tilskuddsandelen i jordbruket har de siste årene blitt skjevfordelt til fordel for bønder i sør og øst. Landbruksministeren sier endringene er marginale.

Nationen skriver at ifølge tall fra Landbruksdirektoratet er Agder-fylkene, Buskerud og Oppland tilskuddsvinnerne i årene mellom 2012 og 2016. De som har fått minst, er Møre og Romsdal, Østfold, Nord-Trøndelag og Finnmark.

Fra Hordaland og nordover langs Vestlandet har jordbruket samlet tapt en tilskuddsandel på 86,6 millioner kroner i løpet av fire år. Tilskuddene til produksjon, avløsing og pris er inkludert. Assisterende generalsekretær John Petter Løvstad i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er skuffet.

– Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) skryter av at han ikke angriper distriktene. Her går det jo fram at de sentrale strøkene kommer best ut, sier han. Men Dale er ikke enig.

– Vi ser at tilskuddsendringene noen fremstiller som enorme, i virkeligheten er marginale. Ifølge SSB har bøndene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 8–9 prosent inntektsutvikling i 2015. Vi har sørget for å ha en politikk som faktisk stimulerer til produksjon over hele landet, sier statsråden.