Rapport om fregatt-mangler hemmelig for Stortinget

Illustrasjonsfoto: Marit Hommedal / NTB scanpix Les mer Lukk

Riksrevisjonens rapport om manglene ved Sjøforsvarets fem fregatter holdes hemmelig for store deler av Stortinget.

De siste årene har flere medier rapportert at fregattene som kostet Forsvaret over 20 milliarder kroner, har manglet reservedeler, mannskap, og at de er blitt liggende ved kai.

I juni oversendte Riksrevisjonen sin rapport etter å ha undersøkt om Forsvaret har etablert et fregattvåpen som forutsatt av Stortinget. Riksrevisor Per-Kristian Foss mente undersøkelsen ville være nyttig når Stortinget skulle behandle langtidsplanen for Forsvaret.

Sikkerhetsgradert

Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget var enig, men viste i innstillingen til en behandling som ikke har funnet sted i åpenhet. Årsaken er at hele rapporten er sikkerhetsgradert, skriver Bergens Tidende.

Etter det avisen kjenner til, har Stortinget bedt Riksrevisjonen undersøke om det er mulig å få en ugradert versjon av rapporten, og som det ikke er straffbart å referere til. Rapporten er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, men ingen politikere ønsker å kommentere forsøket på å avgradere rapporten.

– Hvordan har du fått greie på dette? Jeg har overhodet ingen kommentarer, sier komitéleder Martin Kolberg (Ap).

Forsvarsdepartementet opplyser imidlertid at de er i kontakt med Riksrevisjonen om en ugradert versjon, men at det er komplisert siden det dreier seg om et våpensystem.

Vedlikehold

I tillegg til manglende reservedeler, mannskap og at de er blitt liggende ved kai, er enkelte av fregattene også blitt brukt som delemaskiner, særlig gjelder dette våpentekniske deler.

I november avdekket dessuten Forsvarets materielltilsyn at 30 prosent av vedlikeholdet på fregatten KNM Roald Amundsen ikke ble gjennomført siste kvartal, skriver avisen. Noen av årsakene er nettopp dårlig tilgang til reservedeler og manglende arbeidskapasitet.

Tall TV 2 hentet inn for snart et år siden, viste at fregattene bare hadde 274 seilingsdøgn i 2015, mot 327 året før. Ifølge forsvarssjef Håkon Bruun-Hansen beløp den totale mangelen på reservedeler og etterslep på vedlikehold seg til 2,5 milliarder kroner for alt fra ubåter og kampfly til de spanskproduserte fregattene.

Svekket over tid

– Etterslep på vedlikehold, bemanningssituasjonen, manko på reservedeler, gjør at den operative evnen er blitt svekket over tid, sa Bruun-Hansen.

Han var imidlertid fornøyd med at Stortinget i november sluttet seg til hovedlinjene i regjeringens langtidsplan for Forsvaret.

– Innstillingen fokuserer på å få det Forsvaret vi har i dag til å virke, gjennom å ta inn etterslep på vedlikehold og etterfylle lagrene slik at reaksjonsevnen og utholdenheten styrkes, fastslo han.