Anundsen mener seg habil i Krekar-saken

Justis- og beredskapsministeren, Anders Anundsen (Frp) melder seg selv habil til å vurdere om Mulla Krekar skal utvises. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Les mer Lukk

Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener han er habil til å vurdere om mulla Krekar skal utvises fra Norge, får NTB opplyst fra departementet.

Utleveringssaken mot mulla Krekar:  

* 12. november 2015 ble Krekar pågrepet som en av en rekke menn i flere land i Europa, i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi.

* Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax, og krever ham utlevert.

* Terrorsaken i Italia skal etter planen opp i mars.

* Til sammen er det ti siktede i den italienske etterforskningen, tre fra Norge, tre fra Storbritannia og fire fra Italia.

* Norske domstoler har fastslått at Krekar og en 42 år gammel irakisk statsborger bosatt i Drammen kan utleveres til Italia. Tredjemann fra Norge er norsk statsborger og kan ikke utleveres.

* Utleveringsbegjæringen behandles i disse dager av Justis- og beredskapsdepartementet.

* Krekar ble torsdag varetektsfengslet fram til endelig vedtak er fattet.

* Ved et utleveringsvedtak har Krekar tre ukers klagefrist til Kongen i statsråd.

* Regjeringen bestemmer selv om dens medlemmer er habile ved behandlingen av en klage.

* Krekars advokat Brynjar Meling har varslet at han vil anke saken til Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg om nødvendig.

* Han kan be Menneskerettighetsdomstolen om midlertidig forføyning, det vil si at Krekar får bli i Norge inntil saken eventuelt kommer opp i Strasbourg. Ventetiden i Strasbourg er erfaringsmessig på flere år. Det er imidlertid i svært få saker midlertidig forføyning blir innvilget.

* Meling mener norske eller italienske domstoler er blitt forledet av alvorlig feil i oversettelsen av dokumenter i saken og vil be Spesialenheten for politisaker gå inn i saken, hvis han ikke får svar om dette fra PST.

* Krekar kan tidligst utleveres til Italia på nyåret, ifølge flere eksperter.

Anundsen har vurdert om han er habil i forhold til å delta i regjeringens behandling av Italias ønske om å få Krekar utlevert. Han har fått habiliteten vurdert av lovavdelingen i Justisdepartementet.

I en åtte sider lang redegjørelse datert fredag behandler lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet spørsmålet svært grundig.

– Etter vårt syn skal det svært mye til før en statsråds engasjement i en sak til fordel for et bestemt standpunkt, basert på et bestemt politisk syn eller bestemte politiske avveininger, kan føre til at han blir inhabil, så lenge det ikke er grunn til å tro at dette også er utslag av en personlig særinteresse i saken, skriver lovavdelingen i sin vurdering.

Les også: Her kan Krekar få sin terrordom

– Jeg er habil

– På bakgrunn av den vurderingen anser jeg meg habil i behandlingen av italienske myndigheters begjæring om utlevering av Najumuddin Faraj Ahmad, sier Anundsen til NTB.

Det er reglene i forvaltningsloven om politikeres habilitet som gjelder i slike saker.

Som bakgrunn for vurderingen har også Anundsen selv trukket fram sitt eget partis engasjement for å få sendt Krekar ut av landet. Han ber avdelingen vurdere hans habilitet i lys av at partileder Siv Jensen og andre sentrale politikere i Frp har kommet med uttalelser om at Krekar må ut.

Han skriver at Frp ikke har hatt noen egen post i sitt partiprogram, men understreker at partiet har vært svært engasjert i spørsmålet om at Krekar skal utvises. Han ber lovavdelingen også vurdere om et forslag fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe i 2005 om å sende Krekar ut av Norge, et tidspunkt før Anundsen selv var innvalgt på Stortinget, skal ha vekt.

– Tettere enn vanlig

– Jeg har gjennomført flere interne møter i departementet for å være oppdatert på utviklingen av denne saken. Slike informasjonsmøter avholdes i forbindelse med flere saker, men min oppfølging av saken med Najumuddin Faraj Ahmad har vært tettere enn oppfølgingen av lignende saker, skriver Anundsen til Lovavdelingens gruppe som har avgjort spørsmålet om habilitet.

– Dette skyldes først og fremst sakens offentlige interesse og viktigheten av å være oppdatert hvis det skulle dukke opp spørsmål fra pressen, begrunner han interessen med.

– Er inhabile

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt uttalte før helgen at Fremskrittspartiets valgløfter om å få Krekar ut av landet innen 100 dager dersom de kom til makten, gjør at alle partiets åtte statsråder bør erklære seg inhabile hvis utleveringssaken ender hos Kongen i statsråd, noe den nå trolig gjør.

Bernt er professor i offentlig rett ved Universitet i Bergen (UiB) og ekspert på habilitetssaker.

– Det skal relativt mye til for en politiker å bli inhabil, og det er ikke nok å ha kommet med forhåndsstandpunkter i ulike saker. Men Frp-statsrådene er i en situasjon hvor de har gitt et valgløfte der de klart og tydelig «binder seg til masten» om utfallet i en sak som angår en enkeltpersons rettssikkerhet. Uansett om man liker mulla Krekar eller ikke, har han samme krav på en uhildet vurdering av sin sak som alle andre, sa Bernt.

Les også:

Mulla Krekar fengsles inntil videre

Krekars «magiske sirkel» utleveres ikke

– Mulla Krekar kan få komme tilbake til Norge