KrF vil satse på barn, familie og skole

Your browser doesn't support HTML5 video.

KrF vil satse på barn, familie og skole
Kristelig Folkeparti vil styrke satsingen på barn, skole og familie i sitt alternative budsjett.

– Vi vil ha fleksibilitet og valgfrihet. Familiene skal få lov til å ta sine valg, sa KrF-leder Knut Arild Hareide da han mandag presenterte partiets økonomiske prioriteringer for 2017.

I alt foreslår KrF målrettede satsinger på nesten 13 milliarder kroner. Utgiftene skal ifølge partiet dekkes inn ved kutt og omprioriteringer på om lag 5,5 milliarder, mens 8 milliarder skal tas inn med økte skatter og avgifter.

– Tydelig budskap

KrF vil blant annet øke kontantstøtten for ettåringer til 9.000 kroner, noe som til sammen vil koste 350 millioner kroner. I tillegg vil partiet øke bevilgningene til barnehagene med 346 millioner kroner, styrke barnetrygden med 600 millioner og bruke 460 millioner på å øke lærertettheten i barneskolen fra 1. til 4. trinn. For 5. -10. trinn vil partiet bruke 194 millioner på flere lærere, og i tillegg vil partiet sette av 230 millioner til en mentorordning for lærere.

– Lærerne har gitt oss politikere et tydelig budskap: Gi oss mer tid per elev, sier Hareide, som vil prioritere flere lærere i klasserommene framfor flere skoletimer.

Bakgrunn: Venstre mener KrFs forslag er «veldig dårlig»

Annet signal

Når det gjelder barnetrygden, peker KrF-lederen på at den har hatt en realnedgang de siste 20 årene.

– Vi ønsker å gi et tydelig annet signal. Det er viktig med universelle velferdsordninger. Det er den måten vi bygger vårt velferdssamfunn på, sier Hareide.

I tillegg vil partiet bruke nær 1,5 milliarder kroner på ulike tiltak for arbeid og verdiskaping.

Berlinmuren

Når det gjelder klima ønsker partiet å bruke fem milliarder kroner på å øke miljøavgifter for å vri forbruk og produksjon i grønn retning.

– Jeg kan ikke si hva dette vil bety i antall tusen tonn, sier Hareide om hvor mye kuttene vil gi.

– Vi vil nå også bruke forhandlingene for å prøve å få til flere, mer bekreftede tall, slik at vi har større klarhet i hva effekten i ulike forslag faktisk innebærer. Men jeg må si det: Det har vært som en liten Berlinmur dette her, for å si det rett ut, sier KrF-nesterleder Hans Olav Syversen.

Les også: Nav-rapport: Flere velger kontantstøtte framfor å jobbe