Oslo-byrådet satser kollektivt, men øker prisene

Your browser doesn't support HTML5 video.

Hele finanstalen fra Oslo-byrådet
Prisen for å reise kollektivt i Oslo ser ut til å øke med 4-5 prosent neste år, på toppen av den årlige prisjusteringen. Det kan føre til at færre velger kollektivt, frykter Venstre.

Samtidig varsler det rødgrønne byrådet i Oslo i det første budsjettet det har utarbeidet helt for egen regning, en styrket kollektivsatsing.

Ved hjelp av flere avganger i kollektivtrafikken er målet å skape en passasjervekst i hovedstaden på 10 prosent.

– Byrådet foreslår å øke driftstilskuddet med 79,5 millioner kroner i 2017, og investeringsbudsjettet mer enn dobles, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) til NTB.

Hele budsjettet ble lagt fram onsdag klokken 12.

Les også: MDG: – Det er ingen menneskerett å kjøre bil

– Kan gi færre reisende

Det blir også dyrere å kjøre bil når takstene i bomringen øker. De ekstra pengene dette bringer inn, skal gå til store prosjekter som ny sentrumstunnel for T-banen, Fornebubanen og innkjøp av nye trikker. Til sammen dreier det seg om 150 millioner kroner i året i øremerkede investeringer.

Målet er at prisen på månedskort i størst mulig grad skal skjermes, men billettprisene anslås altså generelt å øke med 4-5 prosent i tillegg til prisjusteringen.

– Det er svært skuffende at byrådet ikke har funnet en måte å unngå det på, sier Venstres Guri Melby til NTB.

Hun er nestleder i komiteen for miljø og samferdsel i Oslo.

– Jeg tror de undervurderer betydningen av pris for at folk skal velge å reise kollektivt. Vi er avhengig av at flere velger å reise kollektivt for å kutte klimagassutslipp, og da er pris en del av det bildet, sier hun.

Les også: Ruter setter opp prisene

Innfører klimabudsjett

Ved hjelp av et nytt klimabudsjett vil byrådet sikre at klimatiltakene i Oslo blir gjennomført. Det betyr at byrådet ikke lenger bare skal telle penger, men også de CO2-utslippene som må gjennomføres for å nå klimamålene.

Bystyret vedtok før sommeren at klimautslippene fra Oslo skal reduseres med 50 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2020 og med 95 prosent innen 2030.

Innen samferdsel foreslås det i 2017 å åpne minst 10 kilometer ny sykkelvei og sykkelfelt. Bysykkelordningen skal utvides med flere sykler og stasjoner, og antallet parkeringsplasser for biler skal reduseres med 1.300, blant annet for å gi plass til sykkelfelt.

Også på boligfronten varsler byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tiltak. Han ønsker å bruke 70 millioner kroner over fire år på å skape større kapasitet i saksbehandlingen av byggesaker i Oslo.

Boligprisveksten har vært ekstrem i Oslo de siste årene, og byrådet håper større ressurser til saksbehandling kan bidra til økt boligbygging og dempet prisvekst.

Les også: Nå må du betale for reisekortene til Ruter og NSB