Eks-politimester fikk internasjonal sjefsjobb etter å ha sviktet

Stortingstopp: – En hån mot Monikas (8) familie og varslerne

SJOKKERT: – Geir Gudmundsen valgte å beskytte organisasjonen da de gjorde feil. Så skal han belønnes ved å settes til å koordinere og lede et internasjonalt arbeid der det virkelig kreves at man skal løse oppgaven. Jeg må si at jeg er sjokkert. Det er en hån, sier SVs Karin Andersen. Les mer Lukk

– Det er noe sykt i et system som sparker folk oppover på denne måten, sier Karin Andersen (SV). Nå vil hun kreve svar fra justisminister Anders Anundsen (Frp).

Geir Gudmundsen (61)  
  • Politimester i Hordaland fra 2010-2015, nå seniorrådgiver i Politidirektoratet (POD) i Oslo.
  • Ba som følge av Monika-saken å bli innbeordret til POD i februar 2015. Fratrådte formelt som politimester i juni samme år. Bakgrunnen var kritikken i granskingsrapporten om politiets håndtering av drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja.
  • I rapporten kritiseres Gudmundsen for å ha sviktet som leder da varsleren Robin Schaefer forsøkte å varsle om sviktende etterforskning av Monika Sviglinskajas død.
  • Den slo fast at det var brudd på interne instrukser, påtaleinstruks og straffeprosesslov. Etterforskningsledelse, åstedskoordinator, lokal etterforskningsleder, påtalejurist, visepolitimester og politimester var alle involvert. Politiet brukte krisepsykolog i et forsøk på å få Monika sin mor til å forstå politiets konklusjon om selvdrap. En mann er nå dømt for drapet på åtteåringen. Han har anket.
  • Kristina Sviglinskaja, Monikas mor, nektes erstatning av staten
  • Gudmundsen har 40 års erfaring fra politiet og påtalemyndigheten. Han er både politi- og juristutdannet og har Hovedkurset fra Forsvarets Høgskole. Hadde embedet som politimester i Rogaland før Hordaland.

Stortingsrepresentanten er kraftig provosert av at eks-politimester Geir Gudmundsen (61) begynner i ny jobb som direktør for Interpols operasjonssentral i Lyon i Frankrike.

Gudmundsen gikk av etter Hordaland politidistrikts håndtering av Monika-saken og varslingssakene som fulgte. Rapporter fra blant andre Riksadvokaten konkluderte med «grov uforstand i tjenesten» og brudd på flere instrukser og straffeprosesslov.

ABC Nyheter avslørte nylig at Gudmundsen var innbeordret som seniorrådgiver i Internasjonal seksjon i Politidirektoratet, der han beholdt sin millionlønn, og fikk bekostet både hjemreiser og bolig i Oslo av POD – samt ble sendt på et påkostet språkkurs i regi av EU-byrået European Police College (CEPOL) i Irland.

Bakgrunn: Gikk av etter Monika-saken – har fått internasjonal toppjobb i politiet

– Symptom på noe sykt

Nå er han i ferd med å pakke for å bli politisjef i prestisje-etaten Interpol i Lyon i Sydøst-Frankrike.

– Dette er en hån både mot varsleren som ikke ble tatt på alvor av sin leder Geir Gudmundsen, og mot offerets familie i Monika-saken, sier Karin Andersen til ABC Nyheter, og utdyper:

– Det er et symptom på noe som er helt sykt når en leder, som når det blåser som kaldest, som svikter i det som er kjernen av sine oppgaver – å forhindre og løse alvorlige, kriminelle handlinger – sparkes oppover, sier Karin Andersen.

– Han valgte å beskytte organisasjonen da de gjorde feil. Så skal han belønnes ved å settes til å koordinere og lede et internasjonalt arbeid der det virkelig kreves at man skal løse oppgaven. Jeg må si at jeg er sjokkert. Det er en hån, understreker Andersen.

Bakgrunn: Politimester gikk av etter Monika-saken – har rett til millionlønn «på livstid»

– De på «gølvet» får sparken

I Interpol skal Gudmundsen jobbe som sjef i organisasjonens «Command and Co-Ordination center». Fra den døgnåpne operasjonssentralen bistår Interpol de 190 medlemslandene med akutt informasjon og støtte ved kriser.

– Når man er leder og gjør en dårlig jobb, beholder man altså lederlønnen, sparkes oppover og får prestisjejobber. Mens er du på gølvet, får du sparken og må gå på NAV. Man sier han tar ansvaret ved å gå: Men det er jo helt kostnadsfritt. Andre som begår slike feil, må betale resten av livet med skam og mangel på arbeid, sier Andersen.

NY TOPPJOBB: Tidligere politimester i Hordaland, Geir Gudmundsen, får prestisjejobb i Interpol. Les mer Lukk

Grunnen er denne: Geir Gudmundsen er som embedsmann nærmest uoppsigelig. Det er kun Kongen i statsråd som kan avsette embedsmenn – og da må de i realiteten ha begått en straffbar handling. Han har krav på å beholde politimesterlønnen sin – minst – så lenge han er i arbeidslivet.

Andersen er ikke i tvil:

– Dette viser at det kan ikke fortsette sikt. Det er en god grunn til at embedsmenn har beskyttelse. Men man må finne andre måter å gjøre dette på. Vi kan ikke ha det slik at ledere som har sviktet så grovt som det han har gjort, blir satt til å lede viktige organer. Det virker som om han får belønning. Han er i tillegg sparket oppover enda en gang.

Les også: Høyre-topp reagerer med vantro: – Det er umusikalsk! Det skurrer!

Vil kreve svar av justisminister Anders Anundsen (Frp)

SV-veteranen har sittet på Stortinget i snart 20 år, men sier hun rett og slett ikke forstår hvordan dette er mulig. Hun ville ikke klart å gi et godt svar dersom hun ble spurt om hvorfor det er slik:

– Min logiske sans og rettferdighetssans er krenka. Vi må gjøre noe med systemet, så man ikke ender opp med så surrealistiske løsninger som dette.

Til ABC Nyheter sier SV-representanten at hun vil ta dette opp med justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp):

– Jeg må spørre ham om han mener dette er en god løsning, eller om han vil ta initiativ for å endre måten å løse dette på, slik at andre som har sviktet i alvorlige saker ikke ender opp i en jobb som virker som en forfremmelse, sier Andersen, og legger til:

– Det MÅ være et reaksjonsmønster her som det går an å forklare i dagslys.

– Hva slags jobb burde Geir Gudmundsen ha fått?

– Det er ikke min jobb å svare på det. Men å bli satt i lederstilling når man ikke har klart å lede i en krise, bør man unngå. Det finnes masse utredningsjobber. Det går an å agere slik at det for folk flest oppleves at det får en konsekvens.

Les også: Hadia Tajik (Ap): – Kritisk til ordningen som sikrer avgåtte politimestre sjefslønn

Flere politikere kritisk

Andersen er for øvrig ikke den eneste politikeren som har reagert på embedsmannsordningen. Også justiskomiteens leder Hadia Tajik (Ap) er skeptisk:

– Vi er kritisk til en ordning som sikrer avgåtte politimestre, og embedsmenn generelt, sjefslønnen til de går av med pensjon, sa Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik til ABC Nyheter nylig.

Mens hennes Høyre-kollega Ove Trellevik (H) sa:

– Man blir oppgitt og spørrende til hele systemet! Vern av arbeidstakere i Norge er så sterkt. Gjør man feil på jobb i staten, får det ingen konsekvenser.