Politisk drama om innvandringskvoter til Sveits:

Sveitserne i ferd med å bøye nakken for EUs frie flyt av innvandrere

SVEITS FØYER SEG: Det sveitsiske parlamentet, her under valg av regjering i 2015, vil ikke innfri folkeavstemningens krav om innvandringskvoter. Les mer Lukk

Et flertall av sveitserne stemte for å begrense innvandringen fra EU med årlige kvoter. Det utløste krise i forholdet til EU. Nå er parlamentet i ferd med å forkaste folkets vilje av hensyn til EU.

Folkeavstemningen i Sveits  

Direkte demokrati: Viktige politiske avgjørelser i Sveits tas av folkeavstemninger.

Innvandringskvoter: 9 februar 2014 avholdt sveitserne, etter forslag fra landets største parti SVP, som karakteriseres som «populistisk» og EU-skeptisk, folkeavstemning om å innføre kvotebegresning på innvandring. 50,3 prosent stemte for det.

Fristen nærmer seg: Etter sveitsisk grunnlov må parlamentet respektere folkeavstemninger og gjennomføre resultatet i lovs form innen tre år har gått, det vil si senest 8. februar 2017.

EU-harnisk: Sveits er ikke med i EØS, men har adgang til EUs indre marked gjennom over 120 bilaterale avtaler. EU har stått hardt på at adgangen vil bli sperret hvis Sveits begrenser flyten av innvandrere fra EU. Da ville Sveits måtte handle med EU på grunnlag av frihandelsavtalene i Verdens handelsorganisasjon WTO, og eventuelt nye avtaler de ville inngått med EU.

9. februar 2014: Et knapt flertall stemmer ja i folkeavstemningen om innvandringskvoter fra EU, og utløser rystelser i Sveits sitt forhold til EU.

21. september 2016: Et flertall i parlamentets ene kammer forkaster avstemningsresultatet.

Det direkte demokratiet i Sveits, der viktige utenrikspolitiske spørsmål avgjøres ved folkeavstemninger, er i ferd med å kollidere i møtet med EUs krav til fri flyt.

Det går fram av et vedtak i det sveitsiske Nasjonalrådet, det ene av parlamentets to kamre, sist onsdag.

Da vedtok Nasjonalrådet sin innstilling om hvordan folkeavstemningen mot EU-innvandring skal gjennomføres i sveitsisk lovverk.

Og der var punktet om at Sveits selv skal bestemme hvor mange innvandrere som skal få bosette seg i landet, med årlige kvoter og maksimumstall for treårsperioder, borte vekk.

EU har blankt avvist å gi Sveits direkte adgang til EUs indre marked dersom det blir begrensninger i EU-borgeres adgang til å emigrere til Sveits.

Utfallet får landets største parti, Det sveitsiske folkepartiet SVP, til å anklage de øvrige for grunnlovsbrudd.

– Dette er døden for vårt direkte demokrati, sa SVPs Adrian Amstutz ifølge sveitsiske medier.

Les også: Sveits stemte ja til innvandringskvoter fra EU

Professor: – Siste ord er ikke sagt

– Nei, folkets vilje blir så visst ikke oppfylt i denne saken, sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Luzern, Joachim Blatter, til ABC Nyheter.

– Men parlamentet har oppfylt sin rolle i å kompromisse mellom denne og andre folkeavstemninger, legger Blatter til.

Han minner om at folkeavstemninger tidligere har støttet de bilaterale avtalene med EU. De nekter EU å videreføre dersom Sveits gjennomfører folkeavstemningsresultatet fra 2014.

FORTSATT UVISST: – Siste ord er ikke sagt. Vedtaket kan bli skjerpet, og da er det uvisst hva EU vil si, mener professor Joachim Blatter. Les mer Lukk

– Parlamentet må finne kompromisser mellom de ulike signalene fra folket, sier Blatter, som understreker at siste ord ikke er sagt.

Forslaget må nemlig gjennom parlamentets andre kammer, Stenderrådet, der kantonene i Sveits (delstatene) er representert. De skal behandle saken i desember.

– Min spådom er at vedtaket vil bli skjerpet i Stenderrådet. Men da blir det usikkert om EU vil godta det. Så gjenstår det å se om EU selv vil bevege seg noe, framholder professoren.

Les også: Sveits nesten dobbelt så asyl-vennlig som Norge

Svært så mange utlendinger

Nasjonalrådet vedtok atskillig mildere formuleringer om å fremme sysselsettingen blant innbyggerne i Sveits. Blant annet foreslås at arbeidsgivere skal registrere ledige stillinger ved regionale arbeidskontorer.

Det skal gi dem som allerede bor i landet mulighet til å søke på jobber, uten at utlendinger utelukkes fra dem.

Nesten en fjerdedel av innbyggerne i Sveits, 2 av 8,35 millioner, er nå utlendinger. Av disse er 1,4 millioner EU-borgere.

Les om behandlingen av saken på det sveitsiske parlamentets hjemmeside (tysk, fransk eller italiensk).

Les også: Arena: – Norges befolkning er i ferd med å bli annenrangs i Europa

«Sveits tatt til gissel av EU»

Forholdet mellom Sveits og EU kan nå bli sterkt preget av den britiske folkeavstemningen om Brexit, der britene gikk inn for å forlate EU.

Sveitserne forhandler parallelt med den forestående dragkampen om hvilke betingelser Storbritannia kan forhandle fram med EU om deres framtidige forhold.

Der spiller nettopp innvandringgspørsmålet en nøkkelrolle. Den frie flyten av folk fra EU var en av de store argumentene for Brexit-tilhengerne. Som det sveitsiske folket, ønsker også briter å begrense innvandringen fra EU.

Det får den britiske avisa Daily Express til å skrive «Hvordan Sveits blir tatt til gissel av EU om fri bevegelse, for å lære Storbritannia en Brexit-lekse».

Ifølge avisa vil EU sette knallharde betingelser for sveitserne for å statuere et eksempel før forhandlingene starter med britene.

Lurer du på det sveitsiske demokratiet?

Se video (engelsk):

Your browser doesn't support HTML5 video.

Slik fungerer det sveitsiske parlamentet