Redd Barna: Flere alternativer til Trandum

Fra politiets utlendingsinternat på Trandum. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Les mer Lukk

Redd Barna mener regjeringen har flere alternativer til å til å holde barn og familier på Trandum før tvangsretur.

Organisasjonen møtte mandag innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaugs statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) for å legge fram alternativer til dagens praksis.

– Det er unødvendig å føre den praksisen Norge gjør i dag med å fengsle barn på Trandum. Alternativene finnes og er klare for å settes i verk, sier Camilla Scharffscher Engeset, Redd Barnas spesialrådgiver på flyktningfeltet.

Blant forslagene som ble lagt fram på møtet, var opprettelsen av et eget retursenter for familier og barn som ligner mindre på et fengsel og mer på et vanlig hus med store uteområder, en 48 timers makstid for å internere familier med barn før utsendelse, flere barnefaglige ansatte som kan bidra til å forberede barna på retur, innføring av meldeplikt og et uavhengig tilsyn.

– Jeg oppfatter at Redd Barna er opptatt av å redusere bruken av tvang overfor barnefamilier i en returprosess. Både vi og Redd Barna har felles interesser av at flere reiser frivillig, og vi skal vurdere forslagene nøye, understreker statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) overfor NTB.

Utlendingsinternatet på Trandum ved Gardermoen tror han det vil være behov for også i fremtiden.