Bondelaget: – Snikfjerning av konsesjonsloven

Regjeringen har foreslått endringer i konsesjonsloven. Illustrasjonsfoto: Les mer Lukk

Norges Bondelag reagerer sterkt på regjeringens forslag til endringer i konsesjonsloven.

Organisasjonens høringssvar på det borgerlige kompromisset om konsesjonslov, priskontroll og odelsrett var klart mandag.

– Regjeringens forslag til endringer i konsesjonsloven er i praksis en snikfjerning av hele loven, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Han mener regjeringen nå åpner for så mange unntak i konsesjonsloven at den ikke lenger vil ha en funksjon.

– Det er bra for investorer og privatpersoner på jakt etter fritidseiendom, men katastrofalt for norsk matproduksjon og unge bønder som ønsker å satse, sier han.

Les også: Erkjenner nederlag om konsesjonsloven

Mange hender

Konsesjonsloven sier i dag at alle som vil overta eller kjøpe en gård, må søke om rett til det. Unntak gjøres for nær familie og mindre gårder.

Loven sørger for at eierskapet til landbrukseiendommer er spredd på mange hender, og at det skal være mulig for vanlige folk å kjøpe en gård og drive skogbruk og matproduksjon på den, anfører Bondelaget.

Ifølge regjeringens forslag vil 58 prosent av landbrukseiendommene bli unntatt konsesjonsloven, og i tillegg åpnes det for mange unntak, ifølge organisasjonen.

Bartnes vender tommelen ned for forslaget om at eiendommer som er leid eller forpaktet av kjøper i minst fem år, kan selges utenom konsesjonsloven. Han advarer også mot konsesjonsfritt salg av nabobruk.

Les også: Landbruksdepartementet refses av regjeringsoppnevnt utvalg

Lang vei

Regjeringens forsøk på å få gjennomført omstridte endringer i landbrukssektoren, har støtt på mange problemer. Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) håper nå på et endelig stortingsvedtak neste vår om konsesjonslov, priskontroll og odelsrett.

Dales forgjenger Sylvi Listhaug (Frp) foreslo alt høsten 2014 å skrote konsesjonsloven og oppheve boplikten, men måtte gi opp etter massiv motstand fra Stortinget.

Et annet forslag om å fjerne priskontrollen ved salg av landbrukseiendommer ble liggende i næringskomiteen i halvannet år, før de borgerlige partiene sist vinter samlet seg om et anmodningsvedtak til regjeringen om endringer i konsesjonslov, jordlov og odelslov.

Det er dette amodningsvedtaket som nå har vært på en tre måneders høring.

Forslagene innebærer at færre salg av landbrukseiendommer skal underlegges priskontroll og at færre vil få boplikt.