Søreide refses for «arrogant svar» om forsvarsutgifter

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Les mer Lukk

Venstre-leder Trine Skei Grande mener forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) har opptrådt arrogant i møte med Stortinget. Bakgrunnen er spørsmål om de reelle kostnadene ved langtidsplanen for Forsvaret.

Grande har i et skriftlig spørsmål spurt Søreide om Stortinget kan få tilgang til en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt, men forsvarsministeren svarer at rapporten det vises til, «ikke foreligger».

Klassekampen har imidlertid lest det aktuelle dokumentet «Langsiktig kostnadsbilde for forsvarssektoren – Kostnadsberegning av endelig forslag til ny LTP». Ifølge FFI dreier det seg om en powerpoint-presentasjon, som riktignok er oversendt Forsvarsdepartementet, men som ikke har offisiell status som forskningsrapport og som omtales som et internt og gradert arbeidsdokument.

Les også:

Søreide advarte om svekket forsvarsevne

Søreide varsler behov for mer penger til Forsvaret

Grande mener forsvarsministeren burde ha svart at det foreligger et gradert dokument, uten å overlevere selve dokumentet til Stortinget. På spørsmål fra Klassekampen om Søreide feilinformerer Stortinget, svarer Venstre-lederen følgende:

– Hun klarer akkurat å omgå det med måten hun formulerer seg på, men det er en ganske arrogant måte å svare på som ikke er lurt.

Grande mener forsvarsministeren tilslører viktig informasjon om kostnadene ved langtidsplanen. Opposisjonen har kritisert regjeringens langtidsplan for å være underfinansiert, noe partiene først og fremst mener går utover Hæren.

Les også: Grande avslørt - spiller Pokemen under høring om Forsvarets fremtid