UDI legger ned 7.000 mottaksplasser

Kapasiteten på norske asylmottak er altfor stor. Nå legges 7.000 plasser ned. Les mer Lukk

Utlendingsdirektoratet (UDI) legger ned 7.000 plasser på asylmottakene her i landet. Årsaken er at det har kommet langt færre asylsøkere enn antatt i år.

– Det er både kommet færre enn antatt og mange av dem som kom i fjor, er nå blitt bosatt i en kommune eller har returnert, sier avdelingsdirektør Christine Wilberg i UDI.

Til og med 21. august i år er det bare kommet 2.139 asylsøkere til Norge. I fjor kom det vel 31.000.

– Det er alltid leit å måtte legge ned mottak da det berører dyktige ansatte, mange lokalsamfunn, voksne beboere og barn. Men vi kan ikke forsvare økonomisk å ha en så stor ledig kapasitet, sier Wilberg.

Les også: Flere varsler om prostitusjon blant asylsøkerbarn

Seks av ti plasser i bruk.

Nedbyggingen berører primært ordinære mottak, men enkelte mottak for enslig mindreårige og transittmottak vil også bli lagt ned. De fleste kontraktene har tre måneders oppsigelse, og da er sluttdatoen 1. desember.

Når ny prognose over antall asylsøkere fastsettes senere i høst, vil det kunne komme en ny runde med ytterligere nedlegginger, varsler UDI. Avhengig av antall asylsøkere og prognoser for 2017, vil det kunne bli aktuelt å legge ned enda flere mottak neste år.

UDI har i dag 235 asylmottak over hele landet. 139 av dem er ordinære mottak og 82 er mottak og avdelinger for enslige mindreårige. I tillegg kommer 14 transittmottak og to ankomstsentre. Dette utgjør 29.000 faste plasser og 6.200 stykkprisplasser. Ved utgangen av forrige uke var 20.800 plasser i bruk.

Les også: Milliard-regning for tomme mottaksplasser

Liste over nedlagte mottak klar fredag

Listen over berørte mottak offentliggjøres fredag klokken 14, men blant mottakene det trolig ikke lenger er behov for, er de store transittmottakene Lysaker utenfor Oslo, Forus i Stavanger, Raumyr ved Kongsberg og Landås i Bergen, skriver VG.

UDI planla først for 33.000 asylsøkere i år. Før sommeren ble dette redusert til 10.000. Holder ankomstene seg på dagens nivå, vil det bare komme rundt 3.500 asylsøkere til Norge i år.

Les også: Flyktninger bosettes i rekordantall