Utviste personer kan pålegges meldeplikt og bestemt oppholdssted

Justisminister Anders Anundsen (Frp). Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix) Les mer Lukk

Justis- og beredskapsdepartementet vil pålegge meldeplikt og bestemt oppholdssted når en person er blitt utvist fra Norge av sikkerhetsgrunner.

– Utlendingssaker som berører grunnleggende nasjonale interesser er av en spesiell karakter, og departementet kan derfor tre inn som avgjørelsesmyndighet i disse sakene, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Han mener det er rimelig at departementet også skal kunne gi generelle instrukser om bruk av tvangsmidler.

Les også: Regjeringen åpner for å registrere alle flypassasjerer

Departementet sendte torsdag et forslag på høring som innebærer nye forskriftsregler om at det som hovedregel skal pålegges meldeplikt eller bestemt oppholdssted når en utlending er utvist av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

Anundsen understreker at det fortsatt er politiet som må treffe avgjørelse om bruk av tvangsmidler i enkeltsaker, og at de utlendingene som berøres kan kreve domstolsprøving.

Les også: PST: Ekstrem islamisme er den største terrortrusselen