Tobakksgigant og helseminister Høie i full ordkrig

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) viser de ny innpakningene til snus og tobakkspakker, som regjeringen ønsker å innføre. Les mer Lukk

Før sommeren vil regjeringen fremme et lovforslag om innføring av standardiserte tobbakspakninger. Tobakksgigant mener det vil øke antall tilfeller av smuglertobakk. – Feil, svarer Bent Høie. 

Tobakksgiganten Imperial Tobacco Limited, som blant annet selger snusmerket Skruf, er ikke nådige i sin kritikk av helseminister Bent Høie.

Planen til Høie og regjeringen er at de før sommeren vil fremme et lovforslag om innføring av standardiserte tobakkspakninger. Det mener tobakksgiganten vil få svært negative virkninger.

Australia innførte nøytrale tobakkspakninger i Australia i 2012, og tobakksgiganten hevder det har vært en økning på 25 prosent smuglertobakk etter innføringen.

– Nye standardpakninger på tobakk gjør at de er langt lettere å forfalske siden alle ser like ut. I tillegg kommer realiteten rundt at ingen kontrollerer disse produktene, slik at alle, de unge inkludert, ikke aner hvilke stoffer disse sigarettene inneholder i forhold til lovlig produserte og kontrolerbare sigaretter, sier Ole Arvesen, kommunikasjonsrådgiver i Imperial Tobacco Limited i Norge, til ABC Nyheter.

– De nye reglene Høie vil innføre i Norge har alle tapt på i Australia, hevder Arvesen.

Det mener Høie er feil.

Bakgrunn: Høie vil gjøre røyk og snus kjedelig

Høie: – Ingen økning i ulovlig handel

– Det australske helsedepartementet la 26. februar 2016 frem en omfattende evalueringsrapport om standardiserte tobakkspakninger hvor de vurderer tiltakets effekt og virkning. Rapporten konkluderer med at tiltaket har hatt større effekt enn forventet på røykenedgangen i Australia, og at denne effekten kan forventes å øke over tid, sier Bent Høie til ABC Nyheter.

Helseminister sier de har gått igjennom rapporten, og sier den viser også til at det ikke har vært en økning i ulovlig handel, herunder smugling og forfalskninger, som følge av standardiserte pakninger. Stikk i strid med hva tobakksgiganten hevder.

– I evalueringen gjennomgås en rekke rapporter bestilt av tobakksindustrien og det konkluderes med at disse ikke kan tillegges vekt da forfatterne av de industrifinansierte rapportene har tatt omfattende forbehold. Rapportene er også blitt sterkt kritisert for metodefeil, sier Høie videre til ABC Nyheter.

– I høringssvarene til det norske lovforslaget har tobakksindustrien påstått at nærmere 30 prosent av sigarettene som røykes i Norge er smuglet inn. Dette anslaget står i sterk kontrast til opplysninger fra SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning red. anm.), sier Høie.

Ifølge tall fra SIRUS i 2015 svarte tre prosent i at de hadde benyttet forsyningskilder utenom taxfree til en pris som var «betydelig billigere enn vanlig utsalgspris», mens seks prosent svarer bekreftende på spørsmålet om de «i løpet av siste halvår hadde kjøpt sigaretter i Norge som du tror eller vet er smuglersigaretter».

Hevder Høie lyver om tall

Men tobakksgiganten gir seg ikke med å si innføringen vil ha negative virkninger. De mener Høie gjentatte ganger har løyet.

– Høie har gang på gang feilinformert og løyet om utbredelsen av snus i Norge, sier Ole Arvesen.

Tobakksgiganten viser til at Folkehelseinsituttet i en rapport viste at snusforbruker var høyere enn det som var tilfellet. Det feil tallet

– Det stemmer ikke at Høie gjentatte ganger har feilinformert og løyet om utbredelsen av snusbruk i Norge. Det stemmer at det i en rapport fra Folkehelseinstituttet var feil tall som viste at snusforbruket var høyere enn det som var tilfellet. Det ble rettet opp av FHI da de fikk nye tall fra SSB. I høringsnotatet står det feile tallet innledningsvis, men det er korrekt i faktadelen i høringsnotatet. Dette har Høie beklaget i et innlegg han hadde i Dagens Næringsliv og han selvsagt ikke brukt det feile tallet gjentatte ganger etter det, svarer kommunikasjonsrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, Alexandra Tufteland, på påstandene om løgn.

I mars vedtok et enstemmig landsstyre for Fremskrittspartiet at de er imot Høies forslag om nøytral innpakning på sigaretter og snus.

Les saken: Frp blåser i nøytrale tobakkspakker

Les også: Sveriges regjering ønsker et røykfritt Sverige innen 2025